Förhandsavgörande

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här artikeln handlar om förhandsavgörande som EU-rättsligt begrepp. För skatte- och kommunalrättsliga förhandsbesked, se förhandsbesked.

Ett förhandsavgörande är ett bindande beslut som EU-domstolen utfärdar på begäran av en nationell domstol i någon av unionens medlemsstater om tolkningen av unionsrätten. Ett förhandsavgörande kan röra tolkningen av unionens fördrag samt giltigheten och tolkningen av rättsakter som antagits av unionens institutioner, organ eller byråer.[1] Om ett förhandsavgörande ogiltigförklarar en rättsakt medför det att akten tillsammans med alla andra akter som antagits med den ogiltiga akten som rättslig grund upphävs.[2]

Ett förhandsavgörande är inte enbart ett yttrande, utan ett beslut som har rättskraft och som är bindande för den nationella domstolen. Det utgör också ett prejudikat som måste tillämpas av alla nationella domstolar vid liknande mål i framtiden.[2][3] Beslutet kallas för ”förhandsavgörande” eftersom den nationella domstolen, som fortfarande är ensamt behörig att döma i själva målet, inväntar tolkningen av unionsrätten innan dess förhandlingar återupptas. Namnet är något missvisande eftersom ett förhandsavgörande är en slutgiltig tolkning av unionsrätten och inte föremål för någon ytterligare prövning av den nationella domstolen i det hänseendet.

Förfarandet med förhandsavgöranden syftar till att säkerställa en faktisk och enhetlig tillämpning av unionsrätten i alla medlemsstater. Förhandsavgörandena utgör också ett viktigt verktyg för att unionsrätten ska vara tillämplig på nationell nivå och ha direkt effekt för alla fysiska och juridiska personer inom unionen.[2] De nationella domstolarna kan, och i vissa fall måste, begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen i mål där unionsrätten är tillämplig. Detta kan ske antingen på initiativ av en av parterna i målet eller på eget initiativ av den nationella domstolen. Om det rör sig om en instans vars dom inte kan överklagas, är den nationella domstolen förpliktad att inhämta ett förhandsavgörande om avgörandet av målet är beroende av tolkning av unionsrätten och det inte är helt klart hur unionsrätten ska tolkas.[1][3][4]

Domstolar i Island, Liechtenstein och Norge kan inhämta ett motsvarande yttrande från Efta-domstolen för att få EES-avtalet tolkat.[5]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.