Federationen Bosnien och Hercegovinas kantoner

Från Wikipedia
Federationens kantoner.

Federationen Bosnien och Hercegovina, den ena entiteten i staten Bosnien och Hercegovina, består av följande kantoner:

Kantoner i Federationen Bosnien och Hercegovina
Nr Vapen Svenska Bosniska Kroatiska Huvudstad Area (km2)
I. Una-Sana kanton Unsko-sanski kanton Unsko-sanska županija Bihać 4 125,0
II. Posavina kanton Posavski kanton Posavska županija Orašje 325,0
III. Tuzla kanton Tuzlanski kanton Tuzlanska županija Tuzla 2 649,0
IV. Zenica-Doboj kanton Zeničko-dobojski kanton Zeničko-dobojska županija Zenica 3 343,0
V. Bosna-Podrinje kanton Bosansko-podrinjski kanton Bosansko-podrinjska županija Goražde 504,6
VI. Kantonen Centrala Bosnien Srednjobosanski kanton Županija Središnja Bosna Travnik 3 189,0
VII. Hercegovina-Neretva kanton Hercegovačko-neretvanski kanton Hercegovačko-neretvanska županija Mostar 4 401,0
VIII. Västra Hercegovina kanton Zapadnohercegovački kanton Zapadnohercegovačka županija Široki Brijeg 1 362,0
IX. Sarajevo kanton Kanton Sarajevo Vrhbosanska županija / Sarajevska županija Sarajevo 1 276,9
X. Kanton 10 Kanton br. 10 / Zapadnobosanski kanton Hercegbosanska županija Livno 4 934,1

Den kroatiska befolkningen använder ordet županjia istället för kanton. Bosniaker använder sig av ordet kanton, likväl den serbiska befolkningen som dock använder sig av kyrillisk skrift.