Freon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Freon är ursprungligen kemiföretaget DuPonts handelsnamn på köldmedium[1] bestående av föreningarna CFC, HCFC och HFC. Ordet är härlett från engelskans freeze[1]. Freon blev så marknadsdominerande att alla liknande produkter från andra tillverkare också kom att kallas freon.

I mitten av 1980-talet blev problemet med ozonhål i atmosfären fullt klarlagda och man konstaterade att det påverkas av ämnen människan producerar och släpper ut i atmosfären, bl.a. freoner.[2] När denna information säkerställdes handlade politikerna snabbt och träffade internationella överenskommelser om att kraftigt begränsa användningen av ämnen som skadar ozonskiktet.

Rent kemiskt består freoner av kolväten med en eller flera fluor- klor- och/eller brom-atomer bundna (observera att alla dessa ämnen är halogener). Freoner användes tidigare flitigt som drivgas till sprayburkar, köldmedium till kylar och frysar, tvättmedel vid kretskortstillverkning och för uppblåsning av frigolitskum men är idag i stor utsträckning förbjudna på grund av sina negativa effekter på ozonlagret.

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] "freoner". Läst 12 augusti 2014.
  2. ^ [Andersson, B. (2008) Att förstå skolans naturvetenskap. Studentlitteratur AB, Lund.]