Gamma-glutamyltransferas

Från Wikipedia
Strukturen hos GGT

Gamma-glutamyltransferas är en transferase (en typ av enzym) som katalyserar överföring av gamma- glutamyl funktionella grupper från molekyler som Glutation till en acceptor som kan vara en aminosyra, en peptid eller vatten (bildande glutamat).[1][2] GGT spelar en nyckelroll i gamma-glutamyl cykel, en väg för syntes och nedbrytning av glutation samt läkemedel och xenobiotiska avgiftning.[3] Andra bevis tyder på att GGT också kan spela en pro-oxidant roll, med regulatoriska effekter på olika nivåer i cellulär signaltransduktion och cellulär patofysiologi.[4] Detta transferas finns i många vävnader, den mest anmärkningsvärda är spak, och har betydelse inom medicinen som diagnostisk markör. GGT är ett enzym vars halt ökar vid många leversjukdomar och ofta vid stor alkoholkonsumtion.

Nomenklatur[redigera | redigera wikitext]

Namnet γ-glutamyltransferas föredras av nomenklaturkommittén för Internationella unionen för biokemi och molekylärbiologi.[5][2] Expertpanelen för enzymer från International Federation of Clinical Chemistry använde också detta namn.[6][2] Det äldre namnet är gamma-glutamyltranspeptidas (GGTP).[2]

Funktion[redigera | redigera wikitext]

GGT finns i cellmembranen i många vävnader, som njurarna, gallgången, bukspottkörteln, gallblåsan, mjälten, hjärtat, hjärnan och sädesblåsor.[7] Det är involverat i överföringen av aminosyror över cellmembran[8] och leukotrienmetabolism.[9] Det är också involverat i glutationmetabolism genom att överföra glutamyldelen tills en mängd olika acceptormolekyler som vatten, vissa L-aminosyror och peptider, lämnar cysteinprodukten för att bibehålla intracellulär homeostas av oxidativ stress.[10][11] Denna allmänna reaktion är:

(5-L-glutamyl)-peptid + en aminosyra ⇌ peptide + 5-L-glutamyl aminosyra

Biokemi[redigera | redigera wikitext]

I prokaryoter och eukaryoter består GGT av två polypeptidkedjor, en tung och en lätt underenhet, bearbetade från en enkelkedjeprekursor genom en autokatalytisk klyvning.[12]

Samtranslationell N-glykosylering spelar en betydande roll i den korrekta autokatalytiska klyvningen och korrekt vikning av GGT. Single site-mutationer vid asparaginrester visades resultera i en funktionellt aktiv men något mindre termiskt stabil version av enzymet in vitro, medan knockout av alla asparaginrester resulterade i en ackumulering av den oklyvda propeptidformen av enzymet.[12]

Klinisk betydelse[redigera | redigera wikitext]

GGT används främst som en diagnostisk markör för leversjukdom. Förhöjd serum-GGT-aktivitet kan hittas vid sjukdomar i lever, gallvägar, bukspottkörtel och njurar.[13][14] Latenta förhöjningar av GGT ses vanligtvis hos patienter med kroniska virala hepatit infektioner som ofta tar 12 månader eller mer att identifiera.

Individuella testresultat ska alltid tolkas med referensintervallet från laboratoriet som utförde testet, även om exempelreferensintervallen är 15–85 IE/L för män och 5–55 IE/L för kvinnor.[15] GGT är liknande alkaliskt fosfatas (ALP) för att upptäcka sjukdomar i gallvägarna. De två markörerna korrelerar faktiskt bra, även om det finns motstridiga uppgifter om huruvida GGT har bättre känslighet.[16][17] I allmänhet är ALP fortfarande det första testet för gallsjukdom. Huvudvärdet av GGT över ALP ligger i att det verifierar att GGT-höjningar i själva verket beror på gallsjukdom. ALP kan också öka vid vissa bensjukdomar, vilket GGT inte gör.[17]

Alkoholanvändning[redigera | redigera wikitext]

GGT förhöjs vid intag av stora mängder alkohol. Bestämning av höga nivåer av total serum-GGT-aktivitet är dock inte specifik för alkoholförgiftning,[18]och mätningen av utvalda serumformer av enzymet ger mer specifik information.[19] Isolerad förhöjning eller oproportionerlig förhöjning jämfört med andra leverenzymer (som ALAT eller Alanintransaminas) kan tyda på skadlig alkoholanvändning eller alkoholrelaterad leversjukdom,[20] och kan ge utslag på överdriven alkoholkonsumtion upp till tre eller fyra veckor före testet. Mekanismen för denna höjning är oklar. Alkohol kan öka GGT-produktionen genom att inducera levermikrosomal produktion, eller så kan det orsaka läckage av GGT från hepatocyter.[21]

Xenobiotika[redigera | redigera wikitext]

Många läkemedel kan höja GGT-nivåerna, för till exempel barbiturater och fenytoin.[22] GGT-höjning har också ibland rapporterats efter icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (såsom aspirin), johannesört och kava.[23]

Kardiovaskulär sjukdom[redigera | redigera wikitext]

På senare tid (2022) har något förhöjt serum-GGT också visat sig korrelera med hjärt-kärlsjukdomar och är under aktiv utredning som en kardiovaskulär riskmarkör. GGT ackumuleras faktiskt i aterosklerotiskt plack,[24] och är under aktiv utredning som en kardiovaskulär riskmarkör.[25] vilket tyder på en potentiell roll i patogenesen av hjärt-kärlsjukdomar,[25] och cirkulerar i blod i form av distinkta proteinaggregat,[19] av vilka några verkar vara relaterade till specifika patologier som metaboliskt syndrom, alkoholberoende och kronisk leversjukdom.

Förhöjda nivåer av GGT kan också bero på hjärtsvikt.[26]

Tumörer[redigera | redigera wikitext]

GGT visar sig i höga nivåer i många olika tumörer. Det är känt att påskynda tumörtillväxt och öka resistensen mot cisplatin i tumörer.[27]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Gamma-glutamyltransferase, 3 mars 2023.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”gamma-Glutamyl transpeptidase from kidney”. Methods in Enzymology 113: sid. 400–19. 1985. doi:10.1016/S0076-6879(85)13053-3. ISBN 978-0-12-182013-8. PMID 2868390. https://archive.org/details/glutamateglutami0000unse/page/400. 
 2. ^ [a b c d] ”Gamma glutamyl transferase”. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 38 (4): sid. 263–355. August 2001. doi:10.1080/20014091084227. PMID 11563810. 
 3. ^ ”Gamma-glutamyltransferase: nucleotide sequence of the human pancreatic cDNA. Evidence for a ubiquitous gamma-glutamyltransferase polypeptide in human tissues”. Biochemical Pharmacology 43 (12): sid. 2527–33. June 1992. doi:10.1016/0006-2952(92)90140-E. PMID 1378736. 
 4. ^ ”Prooxidant reactions promoted by soluble and cell-bound gamma-glutamyltransferase activity”. Methods in Enzymology 401: sid. 484–501. 2005. doi:10.1016/S0076-6879(05)01029-3. ISBN 9780121828066. PMID 16399404. https://archive.org/details/gluthionetransfe00sies/page/484. 
 5. ^ ”EC 2.3.2.2”. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. 6 februari 2011. http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC2/3/2/2.html. Läst 9 oktober 2016. 
 6. ^ ”International Federation of Clinical Chemistry. Scientific Committee, Analytical Section. Expert Panel on Enzymes. IFCC methods for measurement of enzymes. Part 4. IFCC methods for gamma-glutamyltransferase [(gamma-glutamyl)-peptide: amino acid gamma-glutamyltransferase, EC 2.3.2.2]. IFCC Document, Stage 2, Draft 2, 1983-01 with a view to an IFCC Recommendation”. Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry 135 (3): sid. 315F–338F. December 1983. doi:10.1016/0009-8981(83)90291-7. PMID 6141014. 
 7. ^ ”Structural, functional, and clinical aspects of gamma-glutamyltransferase”. CRC Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 12 (1): sid. 1–58. 1980. doi:10.3109/10408368009108725. PMID 6104563. 
 8. ^ ”The gamma-glutamyl cycle. Diseases associated with specific enzyme deficiencies”. Annals of Internal Medicine 81 (2): sid. 247–53. August 1974. doi:10.7326/0003-4819-81-2-247. PMID 4152527. 
 9. ^ ”Metabolism of leukotrienes by L-gamma-glutamyl-transpeptidase and dipeptidase from human polymorphonuclear granulocytes”. Immunology 55 (1): sid. 135–47. May 1985. PMID 2860060. 
 10. ^ ”Glutathionuria: inborn error of metabolism due to tissue deficiency of gamma-glutamyl transpeptidase”. Biochemical and Biophysical Research Communications 65 (1): sid. 68–74. July 1975. doi:10.1016/S0006-291X(75)80062-3. PMID 238530. 
 11. ^ ”[Gamma glutamyl transpeptidase (gammaGTP) in the era of metabolic syndrome]” (på japanska). Nihon Arukōru Yakubutsu Igakkai Zasshi = Japanese Journal of Alcohol Studies & Drug Dependence 42 (3): sid. 110–24. June 2007. PMID 17665541. 
 12. ^ [a b] West, Matthew B.; Wickham, Stephanie; Quinalty, Leslie M.; Pavlovicz, Ryan E.; Li, Chenglong; Hanigan, Marie H. (2011-08-19). ”Autocatalytic cleavage of human gamma-glutamyl transpeptidase is highly dependent on N-glycosylation at asparagine 95”. The Journal of Biological Chemistry 286 (33): sid. 28876–28888. doi:10.1074/jbc.M111.248823. ISSN 1083-351X. PMID 21712391. 
 13. ^ Fine, A.; McIntosh, W. B. (May 1975). ”Elevation of Serum Gamma-Glutamyl Transpeptidase in End-Stage Chronic Renal Failure” (på engelska). Scottish Medical Journal 20 (3): sid. 113–115. doi:10.1177/003693307502000309. ISSN 0036-9330. PMID 242073. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003693307502000309. 
 14. ^ Endre, Zoltán H.; Pickering, John W.; Walker, Robert J.; Devarajan, Prasad; Edelstein, Charles L.; Bonventre, Joseph V.; Frampton, Christopher M.; Bennett, Michael R.; et al. (2011-05-02). ”Improved performance of urinary biomarkers of acute kidney injury in the critically ill by stratification for injury duration and baseline renal function” (på engelska). Kidney International 79 (10): sid. 1119–1130. doi:10.1038/ki.2010.555. ISSN 0085-2538. PMID 21307838. 
 15. ^ Mannion, Ciaran M. (2012). General Laboratory Manual. Department of Pathology, Hackensack University Medical Centre. Sid. 129. http://www.hackensackumc.org/assets/1/7/General_Laboratory_Manual.pdf. Läst 20 februari 2014. 
 16. ^ ”Gamma-glutamyl transpeptidase in diseases of the liver and bone”. American Journal of Clinical Pathology 60 (5): sid. 672–8. November 1973. doi:10.1093/ajcp/60.5.672. PMID 4148049. 
 17. ^ [a b] ”Serum gamma-glutamyl transpeptidase activity as an indicator of disease of liver, pancreas, or bone”. Clinical Chemistry 18 (4): sid. 358–62. April 1972. doi:10.1093/clinchem/18.4.358. PMID 5012259. 
 18. ^ ”Determination de la gamma-glutamyl transpeptidase senque des ethyliques a la suite du sevrage”. Clin Chim Acta 56 (2): sid. 169–73. 1974. doi:10.1016/0009-8981(74)90225-3. PMID 4154814. 
 19. ^ [a b] ”A high performance gel filtration chromatography method for gamma-glutamyltransferase fraction analysis”. Analytical Biochemistry 374 (1): sid. 1–6. March 2008. doi:10.1016/j.ab.2007.10.025. PMID 18023410. 
 20. ^ ”Biochemical basis for serum enzyme abnormalities in alcoholic liver disease”. Early identification of alcohol abuse. NIAAA. 1985. Sid. 186. 
 21. ^ ”Ethanol effects in a rat hepatoma cell line: induction of gamma-glutamyltransferase”. Hepatology 3 (3): sid. 323–9. 1983. doi:10.1002/hep.1840030308. PMID 6132864. 
 22. ^ ”Plasma gamma-glutamyl transpeptidase elevation in patients receiving enzyme-inducing drugs”. Lancet 2 (7720): sid. 376–7. August 1971. doi:10.1016/S0140-6736(71)90093-6. PMID 4105075. 
 23. ^ ”Kava Uses, Benefits & Dosage”. Herbal Database. Drugs.com. https://www.drugs.com/npp/kava.html. 
 24. ^ ”Gamma-glutamyltransferase, atherosclerosis, and cardiovascular disease: triggering oxidative stress within the plaque”. Circulation 112 (14): sid. 2078–80. October 2005. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.571919. PMID 16203922. 
 25. ^ [a b] ”The significance of serum gamma-glutamyltransferase in cardiovascular diseases”. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 42 (10): sid. 1085–91. 2004. doi:10.1515/CCLM.2004.224. PMID 15552264. 
 26. ^ ”Gamma-glutamyltransferase as a risk factor for cardiovascular disease mortality: an epidemiological investigation in a cohort of 163,944 Austrian adults”. Circulation 112 (14): sid. 2130–7. October 2005. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.552547. PMID 16186419. 
 27. ^ Hanigan, M. H.; Gallagher, B. C.; Townsend, D. M.; Gabarra, V. (April 1999). ”Gamma-glutamyl transpeptidase accelerates tumor growth and increases the resistance of tumors to cisplatin in vivo”. Carcinogenesis 20 (4): sid. 553–559. doi:10.1093/carcin/20.4.553. ISSN 0143-3334. PMID 10223181. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]