Julius Caesars tempel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Resterna av Julius Caesars tempel.

Julius Caesars tempel (latin: Aedes Divi Iulii, "Den gudomlige Julius tempel") var beläget på Forum Romanum i Rom. Av templet återstår idag endast det höga podiet.

Templet åt Julius Caesar invigdes av kejsar Augustus år 29 f.Kr. Altaret var placerat i en halvcirkelformad nisch framför templet; denna nisch markerade säkerligen platsen där den mördade Caesar kremerades år 44 f.Kr. Eftersom han hade varit Pontifex maximus, hade Regia utgjort hans residens. Templet flankerades troligen på båda sidor av triumfbågar (den södra uppförd till Augustus ära), av vilka föga återstår; de bildade tillsammans med templet en monumental fond på denna kortsida.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Templet till Julius Caesar byggdes 29 f.Kr. under Octavianus[1], efter att redan 42 f.Kr. officiellt förklarats en helgedom av det andra triumviratet.[2] Platsen för templet sammanfaller med platsen för Caesars kremering 44 f.Kr., där folkmassan reste ett altare samt en pelare till hans minne. Kremeringen skedde i den östra delen av Forum Romanum, nära Regia. Kort därefter revs pelaren och altaret av konsul Dolabella som även gav ut ett kontrakt för att grusa över platsen.[3] Monumentet återuppbyggdes dock snabbt av Caesars veteraner i form av en pelare i numidisk marmor med en staty av Caesar på toppen. Pelaren hade inskriptionen “Parens Patriae” (landsfader). Templet tillägnades officiellt till Julius Caesars ära av Octavianus den 18 augusti 29 f.Kr., efter slaget vid Actium. Under kejsar Hadrianus regeringstid (117–138 e.Kr.) restaurerades templet: inga större ändringar gjordes dock till templets utformning.

Arkitektur[redigera | redigera wikitext]

Mycket lite återstår idag av Aedes Divi Iulii. Endast delar av podiet och delar av framsidan med altaret är idag bevarade. Templet stod dock intakt till sent 1400-tal och vi vet efter detta att templet var utformat som en prostyl, det vill säga med en portik med sin kolonnad framför den främre kortsidan. Kolonnordningen var troligtvis korintisk. Inne i templet stod en kolossalstaty av Caesar. En rostra (plattform för talare), Rostra Iulia, tillfogades för officiella och politiska tal. Basmåtten för templet är beräknade till 26 m x 30 m.[4]

Templets symboliska värde[redigera | redigera wikitext]

Under natten till Caesars begravning tog folkmassorna kontroll över Caesars kvarlevor och flyttade dessa till den östra delen av Forum Romanum. Denna handling kan ses som symboliskt laddad då den östra delen av Forum traditionellt sett varit begränsat till plebejerna, i motsats till den västra delen som framförallt var ämnad för patricierna. Regia, utöver dess samtida funktion som residens för pontifex maximus, var även det gamla konungaresidensen från romersk kungatid. Vissa forskare menar att folkmassans val av denna plats inte var slumpartad, utan att det ska ses ur perspektivet av en begynnande kult och ideologi centrerad till Caesars person. Folkmassan som genomförde Caesars begravning beskrivs i källor som lyriska och agerande i hänförelse. Valet av den plebejiska mobben att kremera Caesar på den plebejiska delen av Forum framför det gamla konungaresidenset ter sig därför symboliskt. Uppförandet av först en kolonn av folket och därefter ett tempel på platsen initierade en kult av Caesar som Octavianus utnyttjade. Han uppmuntrade kulten av den deifierade Caesar för att visa att han själv hade gudomligt påbrå genom sin släktrelation med Julius Caesar.

Folkets behandling av Caesars kropp, kremering och de tidigt uppförda minnesmonumenten är alla fenomen med vilka Octavianus visade att hans styre hade sitt ursprung i folkets vilja.[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Augustus. Monumentum Ancyranum: Res Gestae 4.19.
  2. ^ Dio Cassius. Historia Romana 47.18.
  3. ^ Cicero, Epistulae ad Atticum 14.15
  4. ^ Platner, S. and Ashby, T. (1929). A topographical dictionary of ancient Rome. Oxford: Univ. Press.
  5. ^ Sumi, G. S. (2011). TOPOGRAPHY AND IDEOLOGY: CAESAR’S MONUMENT AND THE AEDES DIVI IVLII IN AUGUSTAN ROME. Classical Quarterly 61.1, 205-229.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Claridge, Amanda (1998) (på engelska). Rome: An Oxford Archaeological Guide. Oxford Archaeological Guides, 99-2662277-1. Oxford: Oxford University Press. sid. 97–99. ISBN 0-19-288003-9 
  • Coarelli, Filippo (1980) (på italienska). Guida archeologica di Roma (3). Milano: Arnoldo Mondadori. sid. 86. OCLC 7187657 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]