Hoppa till innehållet

Lista över svenska ubåtar

Från Wikipedia
Svenska örlogsfartyg
Bevakningsbåtar
Fregatter
Galärer
Hydrofonbojfartyg
Jagare
Kanonbåtar
Kanonslupar
Korvetter
Kryssare
Linjeskepp
Minfartyg
Minröjningsfartyg
Minsvepare
Minutläggare
Monitorer
Motortorpedbåtar
Pansarskepp
Patrullbåtar
Regalskepp
Robotbåtar
Skolfartyg
Skonerter
Specialfartyg
Torpedbåtar
Trängfartyg
Ubåtar
Vedettbåtar

Detta är en lista över svenska ubåtar.

Operativa[redigera | redigera wikitext]

Gotlands-klass (sjösatta 1995–1996, 2011-2015, 2018-2020)


Södermanlands-klass (sjösatta 1988, 2003–2004, 2010)

Ubåtsräddningsfarkost[redigera | redigera wikitext]

Under utveckling[redigera | redigera wikitext]

Blekinge-klass

Utrangerade[redigera | redigera wikitext]2:a-klass


Laxen-klass


Svärdfisken-klassBraxen-klass


Hajen II-klass


Bävern-klass


Draken-klass


Delfinen II-klass


Sjölejonet-klass


Neptun-klass


Kustubåts-klass (1941–1944)

Ombyggda till Jaktubåts-klass med nya namn


Hajen III-klass (1954–1958)Draken II-klass (1960–1961)


Sjöormen-klass (1967–1968)


Näcken-klass (1978–1979)


Västergötlands-klass (1983–1990)


Södermanlands-klass (sjösatta 1988, 2003–2004, 2010)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]