Magnus Gabriel von Block

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Magnus Gabriel von Block.

Magnus Gabriel von Block (tidigare Magnus Gabriel Block), född 25 april 1669 i Stockholm, död 16 april 1722 i Söderköping, var en svensk läkare, författare och alkemist.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Magnus Gabriel Block var son till hovpredikanten i Hedvig Eleonora församling Martin Block och Ursula Jönsdotter Lilliestierna. Fadern avled 1675 och modern gifte då om sig med superintendenten på Gotland, Petrus Stjernman, som var sonson till Nicolaus Olai Bothniensis.

Block skrevs in vid Uppsala universitet 1679 och åkte 1693 på en studieresa i Europa. Han anställdes 1696 som kabinettssekreterare hos storhertigen av Toscana Cosimo III. År 1700 återvände han till Sverige, gifte sig med Anna Kristina von Düben och arbetade som kanslist i stora kansliet. Året därpå reste han åter utomlands och tog sin medicine doktorsgrad vid universitetet i Harderwijk 1702. Han erbjöds tjänsten som livmedikus av Karl XII men avböjde och blev i stället provinsialläkare i Östergötland med stationering i Norrköping. Under den tiden bröt en pestepidemi ut, varvid en tredjedel av befolkningen dog.

Block utsågs 1711 till assessor vid Collegium medicum och 1714 till rådman i Norrköping. Han adlades 1719 och blev efterföljande år utsedd till rikstranslator med titel av kansliråd. Vid ett besök i Söderköping avled han av ett plötsligt slaganfall.

Bibliografi (i urval)[redigera | redigera wikitext]

  • Anmärkningar öfwer Motala-ström- stadnande, så ock om thes rätta orsaker och betydelse tillika med några märkwärdigheter angående frostens och isens natur och werkan, men i synnerhet then så kallade och här tils obekante grund- och kraf: isens enskylte art och egenskap./(M.G. Block.) Stockholm, med egen bekostnad uplagde hos Joh. H. Werner, kongl. maj:ts och Upsala acad. boktr. 1708.. Stockholm. 1708. Libris 2413981 
  • Åtskillige anmärkningar öfwer thesza tiders falske astrologiska, phantastiska och enthusiastiska prognostiker, spådomar och prophetier, beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, förnemligast: i the nordiska länder. Såsom ock then andra Christi tilkommelse, jämwäl sidsta wärldenes ända./(Magnus Gabriel Block.) Linköping, tryckt åhr 1708. [E. Kempes änka.]. Linköping. 1708. Libris 2399663 
  • Åtskillige anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet motande, botande och utrotande uti Östergötland, under margehanda ämbetz syslor i största hast och en wälment nit upteknade af Magnus Gabriel Block ... I Linköping tryckte: i begynnelsen af år 1711. [E. Kempes änka.]. Linköping. 1711. Libris 2437588 
  • Rätt adeligt stånd, öfwersatt utaf fransöskan och effter liten ändring lämpat til denna tid och ort afskickat til den ädelmodige generalen Örnstedt i Skåne, ifrån en des wän i Östergötland. =S. impr.=.. 1716-1719. Libris 2437587 
  • Magnus Gabriel Blocks Betänckiande öfwer Ester Jöns-dotters långwariga fastande &c. &c. i Skåne, yttrat uti ett swar uppå kongl. Götha hoffrättz bref af den 29. april an. 1714. Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiquit. archiv.: boktr. åhr 1719.. Stockholm. 1719. Libris 2399205 
  • En besynnerlig dröm, förklarat i ett bref, til en afsomnad stor kung i Norden. Afsändt til des hufwud-qwarter, i begynnelsen på åhret 1718. Af en fiskare i Östgöta skären. Stockholm, tryckt åhr 1720.. Stockholm. 1720. Libris 2437583 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Digitaliserad bok på Norrköpings Stadsbibliotek Åtskillige anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet, motande/botande och utrotande uti Östergötland, under margehanda ämbetz syslor i största hast och en wälment nit upteknade af Magnus Gabriel Block