Mall:Europa

Från Wikipedia

Listan över länder och territorier finns i {{Europa metamall}} och kan redigeras där.