Mall:Faktamall himlakropp

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen är en faktamall för mindre (icke-stellära) astronomiska objekt: planeter, exoplaneter, småplaneter (inklusive dvärgplaneter), månar och kometer.

Parametrar[redigera wikitext]

 • Ange i parametern typ vilken typ av objekt det är. Tillåtna värden är planet, exoplanet, småplanet, måne och komet. Detta för att anpassa temafärgen (bakgrundsfärgen för titeln och rubriker). Om ett ogiltigt värde anges eller om parametern utelämnas resulterar det i transparent temafärg. Du kan alternativt använda parametern bgcolour för att anpassa faktamallens temafärg. Temafärgen redigeras från Mall:Faktamall himlakropp/Temafärg och är följande för de olika typerna:
     #C0C0FF (planet)
     #A0B0FF (exoplanet)
     #FFFFC0 (småplanet)
     #A0FFA0 (måne)
     #ADD8E6 (komet)
 • Vissa parametrar är inte applicerbara på alla olika typer av objekt, dessa kan helt enkelt utelämnas.
 • Ange i parametern mp_namn officiell(a) beteckning(ar) för småplaneter, och för kometer i parametern o_namn.
 • Om parametern alt_namn inte anges anropar mallen anspråket Property:P490 på Wikidata för att hämta provisoriska beteckningar. Bara beteckningar som är "preffered" eller "normal" tas med och "preffered" ger fet text i faktamallen.
 • Parametrarna upptäckts_ref, beteckningar_ref, moderstjärna_ref, omloppsbana_ref, propra_banelement_ref, fysikaliska_data_ref och atmosfär_ref kan användas för att ange källhänvisningar vid rubrikerna i faktamallen. Observera dock att dessa måste anges inom ref-taggar.
namn
bildtext
Upptäckt[1]
Upptäckareupptäckare
Upptäcktsplatsupptäcktsplats
Upptäcktsdatumupptäckt
Upptäcktsmetodupptäcktsmetod
Beteckningar[2]
MPC-beteckningmp_namn
Officiell beteckningo_namn
Alternativnamnalt_namn
Uppkallad efteruppkallad
Småplanetskategorimp_kategori
Kometkategorikometkategori
Adjektivadjektiv
Moderstjärna[3]
Moderstjärnastjärna
Stjärnbildstjärnbild
Omloppsbana[4]
Epok: epok
Apheliumaphelium
Apoastronapoastron
Apoapsisapoapsis
Apogeumapogeum
Periheliumperihelum
Periastronperiastron
Periapsisperiapsis
Perigeumperigeum
Halv storaxelhalv_storaxel
Banmedelradiemedelradie_bana
Excentricitetexcentricitet
Siderisk omloppstidperiod
Synodisk omloppstidsynodisk_period
Medelomloppshastighetmedelhastighet
Medelanomalimedelanomali
Inklinationinklination
Vinkelavståndvinkelavstånd
Longitud för uppstigande noduppst_nod
Medelrörelsemedelrörelse
Periastronlongitudlongitud_periastron
Periastrontidperiastrontid
Periheliumargumentperi_arg
Förra periheliumförra_perihelium
Nästa periheliumnästa_perihelium
Semiamplitudsemiamplitud
Tisserands parameter (tisserand_objekt)tisserand
MOID (Jorden)moid_jorden
MOID (moid_objekt)moid_fri
Måne tillmåne_till
Månarmånar
Propra banelement[5]
Proper halv storaxelproper_halv_storaxel
Proper excentricitetproper_excentricitet
Proper inklinationproper_inklination
Proper medelrörelseproper_medelrörelse
Proper omloppstidproper_omloppstid
Periheliumprecessionperi_precession
Precession för uppstigande nodprecession_uppst_nod
Fysikaliska data[6]
Dimensionerdimensioner
Diameterdiameter
Avplattningavplattning
Medelradiemedelradie
Ekvatorradieekvatorradie
Polradiepolradie
Omkretsomkrets
Areaarea
Volymvolym
Massamassa
Medeldensitetdensitet
Ytgravitation (ekvatorn)ytgravitation
Tröghetsmomentsfaktortröghetsmomentsfaktor
Flykthastighetflykthastighet
GMGM
Rotationsperiodrotation
Siderisk rotationsperiodsideriskt_dygn
Synodisk rotationsperiodsynodiskt_dygn
Vinkelhastighet (ekvatorn)rot_hastighet
Axellutningaxellutning
Rektascension (nordpolen)rektascension_nordpol
Deklination (nordpolen)deklination
Polekliptisk latitudpolekliptisk_lat
Polekliptisk longitudpolekliptisk_lon
Albedoalbedo
Temperaturenkel_temperatur
YttemperaturMin: min_temp_1  (min_temp_2)
Medel: medel_temp_1  (medel_temp_2)
Max: max_temp_1  (max_temp_2)
Spektraltypspektraltyp
Skenbar magnitudskenbar_magnitud
Absolut magnitud (H)abs_magnitud
Vinkeldiametervinkeldiameter
B–VBV
U–BUB
V–RVR
R–IRI
Atmosfär[7]
Yttryckatmosfärstryck
Skalhöjdskalhöjd
Sammansättningatm_sammansättning
{{Faktamall himlakropp
|namn          = 
|typ          = 
|symbol         = 
|bild          = 
|bildtext        = 
|upptäckts_ref     = 
|upptäckare       = 
|upptäcktsplats     = 
|upptäckt        = 
|upptäcktsmetod     = 
|beteckningar_ref    = 
|mp_namn        = 
|o_namn         = 
|mp_kategori      = 
|kometkategori     = 
|alt_namn        = 
|uppkallad       =
|adjektiv        = 
|moderstjärna_ref    = 
|stjärna        = 
|stjärnbild       = 
|omloppsbana_ref    = 
|epok          = 
|aphelium        = 
|apoastron       = 
|apoapsis        = 
|apogeum        = 
|perihelium       = 
|periastron       = 
|periapsis       = 
|perigeum        = 
|halv_storaxel     = 
|medelradie_bana    = 
|excentricitet     = 
|period         = 
|synodisk_period    = 
|medelhastighet     = 
|medelanomali      = 
|inklination      = 
|vinkelavstånd     = 
|uppst_nod       = 
|medelrörelse      = 
|longitud_periastron  = 
|periastrontid     = 
|peri_arg        = 
|förra_perihelium    = 
|nästa_perihelium    = 
|semiamplitud      = 
|tisserand       = 
|tisserand_objekt    = <!--ange vilken planet tisserands parameter ska utgå från (default Jupiter)-->
|moid_jorden      = 
|moid_fri        = 
|moid_objekt      = <!--ange vilken planet moid_fri ska utgå från (default Mars)-->
|måne_till       = 
|månar         = 
|propra_banelement_ref = 
|proper_halv_storaxel  = 
|proper_excentricitet  = 
|proper_inklination   = 
|proper_medelrörelse  = 
|proper_omloppstid   = 
|peri_precession    = 
|precession_uppst_nod  = 
|fysikaliska_data_ref  = 
|dimensioner      = 
|diameter        = 
|avplattning      = 
|medelradie       = 
|ekvatorradie      = 
|polradie        = 
|omkrets        = 
|area          = 
|volym         = 
|massa         = 
|densitet        = 
|ytgravitation     = 
|tröghetsmomentsfaktor = 
|flykthastighet     = 
|GM           = 
|rotation        = 
|sideriskt_dygn     = 
|synodiskt_dygn     = 
|rot_hastighet     = 
|axellutning      = 
|rektascension_nordpol = 
|deklination      = 
|polekliptisk_lat    = 
|polekliptisk_lon    = 
|albedo         = 
|enkel_temperatur    = 
|temp_namn1       = 
|temp_namn2       = 
|min_temp_1       = 
|medel_temp_1      = 
|max_temp_1       = 
|min_temp_2       = 
|medel_temp_2      = 
|max_temp_2       = 
|spektraltyp      = 
|skenbar_magnitud    = 
|abs_magnitud      = 
|vinkeldiameter     = 
|BV           = 
|UB           = 
|VR           = 
|RI           = 
|atmosfär_ref      = 
|atmosfärstryck     = 
|skalhöjd        = 
|atm_sammansättning   = 
}}

Fotnoter[redigera wikitext]

 1. ^ upptäckts_ref
 2. ^ beteckningar_ref
 3. ^ moderstjärna_ref
 4. ^ omloppsbana_ref
 5. ^ propra_banelement_ref
 6. ^ fysikaliska_data_ref
 7. ^ atmosfär_ref