Mall:Nordamerika metamall

Från Wikipedia

Den här mallen kan användas för att skapa navigationsmallar med Nordamerikas länder, såsom {{Nordamerika}} och {{Historia i Nordamerika}}. Tanken är att du bara ska behöva göra ändringar i utseende, lägga till och dra ifrån territorier och kommentarer, etc på ett enda ställe.

Varje landsnamn kommer att länka till artikeln {länkprefix} Landsnamn[s]{länksuffix}. Ett genetiv-s skjuts in mellan landsnamnet och suffixet för de länder som ska ha ett sådant.

{{Nordamerika_metamall|rubrik=
|namn=
|färg=
|länkprefix=
|länksuffix=
}}

Till exempel så här:

{{Nordamerika_metamall
|rubrik=[[Nordamerika historia]]
|namn=Historia i Nordamerika
|färg=#FFEFD5
|länkprefix=
|länksuffix=historia
}}

(Kanada leder till Kanadas historia och Bahamas leder till Bahamas historia)

eller så här:

{{Nordamerika_metamall
|rubrik=Listor över [[Nordamerika]]s [[statsöverhuvud]]en
|namn=Statsöverhuvuden i Nordamerika
|färg=
|länkprefix=Lista över 
|länksuffix=statsöverhuvuden
}}

(USA leder till Lista över USA:s statsöverhuvuden och Bahamas leder till Lista över Bahamas statsöverhuvuden)