Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Från Wikipedia
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
Information
LandSverige
SpråkSvenska
GenreFakta
Utgiven25 april 2005-
TypUppslagsverk

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (ISBN 91-88506-50-9 (klot), ISBN 91-88506-52-5 (skinn)) är ett populärvetenskapligt[källa behövs] bokverk som ursprungligen avsågs att behandla Sveriges hela flora och fauna, med undantag för mikroorganismer.

Det första bandet, Fjärilar: Dagfjärilar, utkom den 25 april 2005, och de cirka 100[1] planerade volymerna avsågs att publiceras löpande över en period av minst 20 år.[2] Fler än 50 000 arter av flercelliga organismer (växter, svampar och djur) är kända från Sverige, och samtliga avsågs att presenteras i bokverket. Minst 30 000 av dessa arter är möjliga att identifiera, utan att det krävs specialistkunskaper eller avancerade metoder, och alla dessa skulle beskrivas i utförliga texter och detaljrika illustrationer, samt förses med utbredningskartor och illustrerade bestämningsnycklar. De resterande arterna skulle beskrivas ned till lämplig nivå, exempelvis släkte eller familj, och presenteras i form av checklistor. De första volymerna kom att även omfatta arter som förekommer i övriga Norden, sedan skulle övriga nordiska länder behöva ställa upp med budgetmedel.[3] Totalt skulle bokverket innehålla cirka 200 000 illustrationer. Något så omfattande bokverk har aldrig utgivits i Sverige inom detta fält. Varje bok gavs ut i två utgåvor, dels som klotband med skyddsomslag, dels som skinnband tillverkat av svenskt renskinn.

Nationalnyckeln är en del av det så kallade Svenska artprojektet, som drivs på uppdrag av riksdagen, och produceras av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna, Uppsala. Svenska artprojektet är ett statligt, skattefinansierat projekt, som under 20 år, med start 2002, avser att kartlägga och vetenskapligt beskriva Sveriges flora och fauna. Projektet är ett exempel på en så kallad ATBI (All-Taxon Biodiversity Inventory), och innefattar såväl inventeringar som taxonomisk forskning för att klarlägga vilka arter som förekommer i Sverige, och var i landet de förekommer. Det omfattar även ekonomiskt stöd till svenska biologiska museer, utbildning av nya taxonomer, samt en populärvetenskaplig presentation av landets arter, dvs. Nationalnyckeln. Hittills[förtydliga] har man inom projektet upptäckt fler än 2 300 arter, som inte tidigare var kända från Sverige, varav cirka 1 000 är nya för vetenskapen. Artlistorna växer därför under arbetets gång, och de tidigare okända arterna ska formellt beskrivas och namnges, så det är troligt att produktionen av Nationalnyckeln kommer att ta längre tid än planerat. För två organismgrupper finns även så kallade Fältnycklar utgivna. Dessa är små behändiga böcker som kan användas för artbestämning i fält.

Eftersom det för de flesta organismgrupper saknas modern, svenskspråkig bestämningslitteratur, så kommer Nationalnyckeln att fylla ett stort behov inom svensk (och nordisk) naturvård, eftersom många organismer som idag ignoreras i naturvårdsarbetet, i framtiden kommer att kunna inventeras och artbestämmas mera regelmässigt, även av amatörer.

I januari 2012 bedömdes projektet vara i kris, eftersom utgivningstakten bara har varit två eller tre band per år, mot planerade sex.[4] En redaktionschef avskedades 2010.[5] Den årliga budgeten för bokprojektet är 28 MSEK, vilket fördelat på så få band gör dem för dyra. Från början ska planen ha varit att ge ut 125 band, vilket senare bantades ner till 100 och därefter till 60 band. De 13 band som utkom 2005–2011 har tillsammans en upplaga om 100 000 böcker, eller i medeltal 7 700 exemplar per band. Verket uppges ha 8 000 prenumeranter.

2013 lades bokprojektet ner på obestämd tid i och med att regeringen beslutade om nya riktlinjer[6] för Svenska artprojektet,[7] och den 2014 publicerade 17:e delen Bladmossor: Skirmossor–baronmossor blev den sista på flera år.[8] 2018 återupptogs projektet efter att riktlinjerna återigen ändrats.[9] Sedan dess har ytterligare fyra volymer publicerats och arbete pågår med flera andra organismgrupper.[10]

Utgivna volymer (i systematisk ordning)[redigera | redigera wikitext]

Varje bok ges ut i två utgåvor, dels i klot där omslagspärmarna är klädda med en bomullsbaserad väv, och dels i svenskt renskinn med toppguldsnitt. Klotutgåvan är försedd med ett vackert illustrerat skyddsomslag.

Titel Placeringskod Författare ISBN Utgivningsår Antal arter Geografisk täckning
Bladmossor: Vitmossor - knappnålsmossor
Bryophyta: Sphagnum - Tetrodontium
AJ 1-5 Niklas Lönnell
Tomas Hallingbäck
ISBN 978-91-87853-52-4 (klot)
ISBN 978-91-87853-53-1 (skinn)
2019 78 Sverige
Bladmossor: Sköldmossor - blåmossor
Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum
AJ 6-23 Tomas Hallingbäck
Niklas Lönnell
Henrik Weibull
Lars Hedenäs
ISBN 978-91-88506-55-9 (klot)
ISBN 978-91-88506-57-3 (skinn)
2006 262 Norden
Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor
Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium
AJ 24-36 Tomas Hallingbäck
Niklas Lönnell
Henrik Weibull
ISBN 978-91-88506-64-1 (klot)
ISBN 978-91-88506-65-8 (skinn)
2008 292 Norden
Bladmossor: Skirmossor - baronmossor
Bryophyta: Hookeria - Anomodon
AJ 37-57 Lars Hedenäs
Tomas Hallingbäck
ISBN 978-91-88506-84-9 (klot)
ISBN 978-91-88506-85-6 (skinn)
2014 220 Sverige
Mångfotingar
Myriapoda
CF Göran Andersson
Bjarne A. Meidell
Ulf Scheller
Per Djursvoll
Graham Budd
Ulf Gärdenfors
ISBN 978-91-88506-53-5 (klot)
ISBN 978-91-88506-56-6 (skinn)
2005 111 Norden
Stövsländor
Psocoptera
CV Bo W. Svensson ISBN 978-91-88506-68-9 (klot)
ISBN 978-91-88506-69-6 (skinn)
2010 82 Norden
Skalbaggar: Långhorningar
Coleoptera: Cerambycidae
CY 91 Bengt Ehnström ISBN 978-91-88506-62-7 (klot)
ISBN 978-91-88506-63-4 (skinn)
2007 128 Norden
Steklar: Myror - getingar
Hymenoptera: Formicidae - Vespidae
DC 52-54 Per Douwes
Johan Abenius
Björn Cederberg
Urban Wahlstedt
ISBN 978-91-88506-78-8 (klot)
ISBN 978-91-88506-79-5 (skinn)
2012 133 Norden
Fjärilar: Käkmalar - säckspinnare
Lepidoptera: Micropterigidae - Psychidae
DE 1-13 Bengt Å. Bengtsson
Göran Palmqvist
ISBN 978-91-88506-60-3 (klot)
ISBN 978-91-88506-61-0 (skinn)
2008 256 Norden
Fjärilar: Bronsmalar - rullvingemalar
Lepidoptera: Roeslerstammiidae - Lyonetiidae
DE 14-25 Bengt Å. Bengtsson ISBN 978-91-88506-76-4 (klot)
ISBN 978-91-88506-77-1 (skinn)
2011 248 Norden
Fjärilar: Dagfjärilar
Hesperiidae - Nymphalidae
DE 50-54 Claes U. Eliasson
Nils Ryrholm
Ulf Gärdenfors
ISBN 978-91-88506-51-1 (klot)
ISBN 978-91-88506-54-2 (skinn)
2005 140 Norden
Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare
Lepidoptera: Lasiocampidae - Lymantriidae
DE 55-63 Nils Hydén
Markus Franzén
Håkan Elmquist
ISBN 978-91-88506-58-0 (klot)
ISBN 978-91-88506-59-7 (skinn)
2007 144 Norden
Tvåvingar: Blomflugor
Diptera: Syrphidae: Syrphinae
DH 53a Hans Bartsch ISBN 978-91-88506-66-5 (klot)
ISBN 978-91-88506-67-2 (skinn)
2009 169 Norden
Tvåvingar: Blomflugor
Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae
DH 53b Hans Bartsch ISBN 978-91-88506-70-2 (klot)
ISBN 978-91-88506-71-9 (skinn)
2009 243 Norden
Blötdjur: Sidopalpssnäckor - taggsäcksnäckor
Mollusca: Cimidae - Asperspinidae
DN 110-167 Kennet Lundin
Klas Malmberg
Fredrik Pleijel
ISBN 978-91-87853-61-6 (klot)
ISBN 978-91-87853-62-3 (skinn)
2021 146 Sverige
Blötdjur: Snyltsnäckor - skivsnäckor
Mollusca: Pyramidellidae - Planorbidae
DN 168-202 Ted von Proschwitz
Jonas Roth
Kennet Lundin
ISBN 978-91-87853-67-8 (klot)
ISBN 978-91-87853-68-5 (skinn)
2023 193 Sverige
Stjärnmaskar - slemmaskar
Sipuncula - Nemertea
DO-DP Malin Strand
Per Sundberg
ISBN 978-91-88506-72-6 (klot)
ISBN 978-91-88506-73-3 (skinn)
2010 78 Sverige
Ringmaskar: Havsborstmaskar
Annelida: Polychaeta: Aciculata
DQ 1-28 Arne Nygren
Fredrik Pleijel
ISBN 978-91-87853-31-9 (klot)
ISBN 978-91-87853-32-6 (skinn)
2018 205 Sverige
Tagghudingar - svalgsträngsdjur
Echinodermata - Hemichordata
DX-DY Hans G. Hansson
Tomas Cedhagen
Malin Strand
ISBN 978-91-88506-82-5 (klot)
ISBN 978-91-88506-83-2 (skinn)
2013 75 Sverige
Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar - broskfiskar
Chordata: Branchiostomatidae - Chondrichthyes
DZ 1-34 Sven O. Kullander
Thomas Stach
Hans G. Hansson
Bo Delling
Henning Blom
ISBN 978-91-88506-74-0 (klot)
ISBN 978-91-88506-75-7 (skinn)
2011 87 Sverige
Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar
Chordata: Actinopterygii
DZ 35-108 Sven O. Kullander
Bo Delling
ISBN 978-91-88506-80-1 (klot)
ISBN 978-91-88506-81-8 (skinn)
2012 216 Sverige

Fältnycklar[redigera | redigera wikitext]

Två fälthandböcker har getts ut. De tar bara upp en liten del av vad som står att läsa i Nationalnyckeln men ändå tillräckligt för att man ska kunna artbestämma de arter man ser i naturen. För varje art finns det en direkt sidhänvisning till Nationalnyckeln.

Titel ISBN Utgivningsår Antal arter
Dagfjärilar ISBN 91-88506-32-0 2006 140
Mångfotingar ISBN 91-88506-34-7 2007 78

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Skyddsomslag till Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare—tofsspinnare. 2006. ISBN 91-88506-58-4 
  2. ^ Förord, till exempelIngelög, Torleif (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar:Ädelspinnare—tofsspinnare. sid. 6. ISBN 91-88506-58-4 
  3. ^ ”Sveriges största bokverk”. Dagens Nyheter. 13 juni 2005. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sveriges-storsta-bokverk/. Läst 23 mars 2017. 
  4. ^ Praktverket om alla svenska arter i kris, Dagens Nyheter, 9 januari 2012.
  5. ^ Chef tvingas lämna Nationalnyckeln, Dagens Nyheter, 28 september 2010.
  6. ^ Riktlinjer för Svenska artprojektet vid Sveriges lantbruksuniversitet Arkiverad 2 november 2013 hämtat från the Wayback Machine.. Regeringsbeslut 2013-02-21 (diarienummer L2012/1032/ELT).
  7. ^ Vad händer nu? Arkiverad 30 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine. på Nationalnyckelns hemsida.
  8. ^ Sista Nationalnyckeln skickad till tryck Arkiverad 30 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine. på Nationalnyckelns hemsida (2014-06-18).
  9. ^ ”Bokverket Nationalnyckeln är åter i produktion”. Sveriges lantbruksuniversitet. 8 februari 2018. https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/2/bokverket-nationalnyckeln-ar-ater-i-produktion/. Läst 3 mars 2018. 
  10. ^ ”Frågor och svar. Nationalnyckeln”. www.nationalnyckeln.se. https://www.nationalnyckeln.se/fragor-och-svar. Läst 17 december 2019. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]