Paleozoikum

Från Wikipedia
Fanerozoikum
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neoprotero-
zoikum
Ediacara tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Paleozoikum är en geologisk era som sträcker sig från 542 till 251 miljoner år sedan. Paleozoikum delas in i perioderna kambrium, ordovicium, silur, devon, karbon och perm. Kambrosilur används ofta som samlande benämning på perioderna kambrium, ordovicium och silur.

En konstnärs uppfattning av det tidiga växtlivet på jorden.

Jordytans förändring[redigera | redigera wikitext]

Från erans början finns de tidigaste djuren med hårvävnader bevarade. Det marina livet dominerades av trilobiter, brachiopoder, mollusker, graptoliter och tagghudingar. Från ordovicium finns de äldsta bevarade fiskfossilen. Denna grupp präglade särskilt devontidens hav.

Vid slutet av devon utvecklades de första fyrfotadjuren, och dessa kom i stor utsträckning att dominera den landlevande faunan under paleozoikums senare hälft. Bland växterna utvecklades de första landlevande formerna under devon, och under karbon och perm uppstod mäktiga skogar av trädliknande kärlkryptogamer.

Eran omfattar två stora perioder av bergskedjeveckningar, den kaledoniska veckningen och den varisiska, samt två nedisningar, en mot slutet av ordovicium och en annan från sen karbon till tidig perm.

Klimatet var påfallande enhetligt och varmt under erans första hälft men blev mera varierat från devon. Erans slut kännetecknas av världsvida sänkningar av havsytan och många marina djurgrupper dog ut vid den tiden.

Detaljerad uppdelning[redigera | redigera wikitext]

Paleozoikum
541 – 252 miljoner år före nutid
Era
(Eratem)
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Mesozoikum Trias Äldre trias Dan senare
Paleozoikum Perm Loping Changxing 254–252
Wujiaping 259–254
Guadalupe Capitan 265–259
Word 269–265
Road 273–269
Cisural Kungur 284–273
Artinsk 290–284
Sakmara 294–290
Assel 299–294
Karbon Pennsylvania Gzhel 304–299
Kasimov 307–304
Moskva 315–307
Basjkir 323–315
Mississippi Serpuchov 331–323
Visé 347–331
Tournai 359–347
Devon Yngre devon Famenne 372–359
Frasne 383–372
Mellersta devon Givet 388–383
Eifel 393–388
Äldre devon Ems 408–393
Prag 411–408
Lochkov 419–411
Silur Pridoli 423–419
Ludlow Ludford 426–423
Gorsty 427–426
Wenlock Homer 430–427
Sheinwood 433–430
Llandovery Telych 438–433
Aeron 441–438
Rhuddan 444–441
Ordovicium Yngre ordovicium Hirnant 445–444
Katy 453–445
Sandby 458–453
Mellersta ordovicium Darriwil 467–458
Daping 470–467
Äldre ordovicium Flo 478–470
Tremadoc 485–478
Kambrium Furong Etage 10 490–485
Jiangshan 494–490
Paibi 497–494
Miaoling Guzhang 500–497
Drum 504–500
Wuliu 509–504
Serie 2 Etage 4 514–509
Etage 3 521–514
Terreneuve Etage 2 529–521
Fortune 541–529
Neoproterozoikum Ediacara tidigare
Paleozoikum är en era inom eonen fanerozoikum.
Se även Geologisk tidsskala.

Källor[redigera | redigera wikitext]