Trias

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För ett släkte av orkideer, se Trias (växter).
Mesozoikum
251–65 miljoner år före nutid
Period Epok Miljoner år sedan
Krita 81 Yngre krita 32 100–65
Äldre krita 49 146–100
Jura 62 Yngre jura 11 161–146
Mellersta jura 21 176–161
Äldre jura 30 200–176
Trias 37 Yngre trias 27 228–200
Mellersta trias 6 245–228
Äldre trias 4 251–245
Eran mesozoikum är en del av eonen fanerozoikum.
Se vidare Geologisk tidsskala.


Trias (251 miljoner till 200 miljoner år sedan) är en geologisk period som varade i ungefär 51 miljoner år. Trias delas in i följande epoker: äldre trias, mellersta trias och yngre trias. Basen av trias är definierad till den första förekomsten av konodontarten Hindeodus parvus och GSSPn finns i Changxing i den kinesiska provinsen Zhejiang och ratificerades 2001.

Under den tidiga delen av trias var jordens kontinentalplattor samlade i den stora superkontinenten Pangea, där områdena kallas för Gondwanaland och Laurasien som omgavs av ett jättehav med namnet Panthalassa och helt dominerade jordens yta. För omkring 230 miljoner år sedan började Pangea brytas upp till flera mindre kontinenter. Pangea var inte den första superkontinenten i jordens historia, utan en i raden återkommande konstellationer av kontinentansamlingar.

Gränsen mellan perioderna perm och trias kännetecknas av det största massutdöendet som någonsin skett i jordens historia, det så kallade perm–trias-utdöendet. Cirka 95 % av alla jordens då levande arter dog ut. Trias var därför en period då livet återhämtade sig och en rad nya organismer kunde utvecklas. Ungefär samtidigt som Pangea bröts upp, utvecklades de första dinosaurierna. De första däggdjuren kom, ur ett geologiskt tidsperspektiv, inte långt efter, för ca 210 miljoner år sedan.

Tidiga barrträd fanns här, kottepalmer, fräkenväxter och ormbunkar. Fåglar fanns ej ännu, utan luften dominerades av tidiga flygödlor. Gräs fanns ej heller. Landskapet liknade ett ökenlandskap med ett subtropiskt klimat. I och med att alla kontinenter satt ihop, kunde de dåvarande arterna vandra fritt över hela jordens landyta.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Geokronologi
 Denna tabell: visa  redigera 
Eon Era Period Epok
Fanerozoikum Kenozoikum Kvartär Holocen (0,01–0)
Pleistocen (2,59–0,01)
Neogen Pliocen (5–2,6)
Miocen (23–5)
Paleogen Oligocen (35–23)
Eocen (57–35)
Paleocen (65–57)
Mesozoikum Krita Yngre krita (100–65)
Äldre krita (146–100)
Jura Yngre jura (161–146)
Mellersta jura (176–161)
Äldre jura (200–176)
Trias Yngre trias (228–200)
Mellersta trias (245–228)
Äldre trias (251–245)
Paleozoikum Perm Loping (260–251)
Guadalupe (271–260)
Cisural (299–271)
Karbon Pennsylvania (318–299)
Mississippi (359–318)
Devon Yngre devon (385–359)
Mellersta devon (398–385)
Äldre devon (416–398)
Silur Pridoli (419–416)
Ludlow (423–419)
Wenlock (428–423)
Llandovery (444–428)
Ordovicium Yngre ordovicium (461–444)
Mellersta ordovicium (472–461)
Äldre ordovicium (488–472)
Kambrium Furong (497–485)
Miaoling (509–497)
Kambriums serie 2 (521–509)
Terreneuve (541–521)
Proterozoikum Neoproterozoikum Ediacara
Kryogenium
Tonium
Mesoproterozoikum Stenium
Ecstasium
Kalymmium
Paleoproterozoikum Staterium
Orosirium
Ryacium
Siderium
Arkeikum Neoarkeikum
Mesoarkeikum
Paleoarkeikum
Eoarkeikum
Hadeikum
Teckenförklaring: Tidsintervallet inom parenteser representerar miljoner år sedan då epoken varade.