Ordovicium

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Paleozoikum
542 miljoner – 251 miljoner år före nutid
Period Epok Mås
Perm 48 Loping 9 260–251
Guadalup 11 271–260
Cisulal 28 299–271
Karbon 60 Pennsylvan 19 318–299
Mississippi 41 359–318
Devon 57 Yngre devon 26 385–359
Mellersta devon 13 398–385
Äldre devon 18 416–398
Silur 28 Pridoli 3 419–416
Ludlow 4 423–419
Wenlock 5 428–423
Llandovery 16 444–428
Ordovicium 44 Yngre ordovicium 17 461–444
Mellersta ordovicium 11 472–461
Äldre ordovicium 16 488–472
Kambrium 54 Furong 13 501–488
Mellersta kambrium 12 513–501
Äldre kambrium 29 542–513
Terreneuvium 29 542–513
Eran paleozoikum är en del av eonen fanerozoikum.
Se även Geologisk tidsskala.

Ordovicium är en geologisk period i den paleozoiska eran. Den började vid kambriums slut 488 miljoner år före nutid och slutade när silur tog vid 443 miljoner år före nutid.

Den senare delen av ordovicium kännetecknas av en stor nedisning på Gondwana, den sk Hirnantiska istiden. Detta ledde till att havsnivån sjönk och livsutrymmet för alla marina organismer minskade. Man tror att denna istid var en av anledningarna till det stora massutdöende som finns registrerat i det fossila arkivet.

Ordovicium i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige finns det bergarter som avsattes under ordovicium främst på Öland, i Skåne, Närke, Västergötland, Östergötland, Dalarna och Jämtland.

Fågelsång[redigera | redigera wikitext]

Sverige har bidragit med en bestämning av en gräns mellan mellersta ordovicium och yngre ordovicium i serien av globala referenspunkt som används inom stratigrafin för att definiera gränsen mellan två olika geologiska tidsperioder, så kallade GSSP:er, nämligen Fågelsång i Sularpsbäckens dalgång utanför Lund. [1]. Den är benämnd "Sandbian stage".[2] och är daterad 460,9 ± 1,6 miljoner år före nutid. Det är förekomsten av den tidigaste graptoliten Nemagraptus gracilis som utgör grunden för bestämningen. Denna GSSP blev ratificerad av International Commission on Stratigraphy 2002.

Hunneberg[redigera | redigera wikitext]

Här finns bestämningen mellan två faser i äldre ordovicium, benämnda "Florian stage" och "Tremadocian Stage" [3]. Denna berör "Florian stage" och bestämningspunkten finns i Diabasbrottet vid Hunneberg, precis ovanför bädd E och definierar basen av den andra serien i den undre ordoviciska delen. Denna GSSP blev ratificerad av International Commission on Stratigraphy 2002 [4] och är daterad 478,6 ± 1,7 miljoner år före nutid. Det är förekomsten av den tidigaste graptoliten Tetragraptus approximatus som utgör grunden för bestämningen.

Djurlivets utveckling[redigera | redigera wikitext]

Under ordovicium skedde en fortsatt utveckling av de livsformer som uppstod under kambrium i flera nya arter. Det är i ordoviciska bergarter som man har hittat de första fossilen efter den typ av ryggradsdjur som i devon gav upphov till de första landlevande djuren. Temperaturmässigt var början av denna period mycket varm vilket fick till följd att havsnivåerna steg stadigt under hela den första halvan av ordovicium. De höjda havsnivåerna skapade därmed ett utökat utrymme för livsmiljöer. Under denna period dominerar trilobiterna. Ordovicium avslutas med en mycket kall period, troligtvis den kallaste under de senaste 600 miljoner åren. Denna kyla fick havsnivåerna att sjunka betydligt och minskade därmed utrymmet för de kustnära livsmiljöerna. Den sjunkande havsnivån och den utrymmesmässiga minskningen av livsmiljöer fick till följd att flera arter dog ut. Utdöendet skedde i två faser med en liten tidsmässig fördröjning emellan; den slog först mot arter som levde i tropiska vatten och därefter mycket hårt mot arter som levde i tempererade miljöer, se Ordovicium-silur-utdöendet.

Livsformer under ordovicium[redigera | redigera wikitext]

Vanligt förekommande livsformer under ordovicium:

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://stratigraphy.science.purdue.edu/gssp/index.php?parentid=77
  2. ^ http://stratigraphy.science.purdue.edu/references/Sandbian.pdf A proposed global boundary stratotype for the base of the Upper Series of the Ordovician System: The Fågelsång section, Scania, southern Sweden
  3. ^ http://stratigraphy.science.purdue.edu/gssp/detail.php?periodid=140&top_parentid=77
  4. ^ http://stratigraphy.science.purdue.edu/references/Floian.pdf The GSSP of the Second (Upper) Stage of the Lower Ordovician Series: Diabasbrottet at Hunneberg, Province of Västergötland, Southwestern Sweden by Stig M. Bergström1, Anita Löfgren2, and Jörg Maletz3
Geokronologi
 Denna tabell: visa  redigera 
Eon Era Period Epok
Fanerozoikum Kenozoikum Kvartär Holocen (0,01–0)
Pleistocen (2,59–0,01)
Neogen Pliocen (5–2,6)
Miocen (23–5)
Paleogen Oligocen (35–23)
Eocen (57–35)
Paleocen (65–57)
Mesozoikum Krita Yngre krita (100–65)
Äldre krita (146–100)
Jura Yngre jura (161–146)
Mellersta jura (176–161)
Äldre jura (200–176)
Trias Yngre trias (228–200)
Mellersta trias (245–228)
Äldre trias (251–245)
Paleozoikum Perm Loping (260–251)
Guadalup (271–260)
Cisulal (299–271)
Karbon Pennsylvan (318–299)
Mississippi (359–318)
Devon Yngre devon (385–359)
Mellersta devon (398–385)
Äldre devon (416–398)
Silur Pridoli (419–416)
Ludlow (423–419)
Wenlock (428–423)
Llandovery (444–428)
Ordovicium Yngre ordovicium (461–444)
Mellersta ordovicium (472–461)
Äldre ordovicium (488–472)
Kambrium Furong (501–488)
Mellersta kambrium (513–501)
Äldre kambrium (542–513)
Proterozoikum Neoproterozoikum Ediacara
Kryogenium
Tonium
Mesoproterozoikum Stenium
Ecstasium
Kalymmium
Paleoproterozoikum Staterium
Orosirium
Ryacium
Siderium
Arkeikum Neoarkeikum
Mesoarkeikum
Paleoarkeikum
Eoarkeikum
Hadeikum
Teckenförklaring: Tidsintervallet inom parenteser representerar miljoner år sedan då epoken varade.