Hoppa till innehållet

Portal:Religion

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

[redigera

Religionsportalen

Religion kan definieras som ett tankesystem som försöker ge kunskap om det vi inte kan uppleva med våra sinnen och vårt rationella tänkande. Denna korta definition undviker avsiktligt att vara alltför tydlig för att så många som möjligt av jordens trosuppfattningar ska täckas in: från tron på en enda, transcendent Gud till läror som inte beaktar förekomsten av någon eller några gudar överhuvudtaget men som ändå är religioner. Som synonymer till ordet religion förekommer bland annat gudstro, tro, trosuppfattning, människans förhållande till högre makt, gudsdyrkan, gudsförhållande, gudalära, troslära, lära, samt kyrka, trossamfund, trosbekännelse, konfession, kult, system av riter.

Ordet religion har sitt ursprung i latinets religio som betyder förpliktelse, samvetsgrannhet, gudsfruktan med mera, och som är av omstritt ursprung. I sin nuvarande betydelse infördes ordet i de moderna kulturspråken på 1500-talet av humanisterna och användes bland annat av Martin Luther.

Religionen har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna hantera liv och död, för att åskådliggöra den värld som hon antagit måste finnas till bortom det hon kan uppleva med sina sinnen, för att försöka förklara det som var till sin natur oförklarligt men ändå skedde. Den enda människotyp förutom den moderna människan (homo sapiens sapiens) som anses ha haft någon form av religiös tro är den för ca. 30.000 år sedan utdöda Neanderthalmänniskan – detta för det påvisats att de begravde sina döda under någon typ av rituella förhållanden. Nutidens religioner är mycket sammansatta och komplexa som en följd av att de tagit på sig alltfler uppgifter. (Läs mer...)

[redigera

Utvald artikel

Thomas av Aquino, postumt porträtt (1476) av Carlo Crivelli
Thomas av Aquino, postumt porträtt (1476) av Carlo Crivelli

Thomas av Aquino eller Thomas Aquinas, född omkring 1225 i Roccasecca i närheten av Neapel, död 7 mars 1274 i Fossanova, var en italiensk teolog och filosof. Han kanoniserades 1323.

Thomas benämns Doctor Communis Ecclesiae, kyrkolärare, och betraktas som den främste av de katolska teologerna, vilket bland annat har gett honom det mer specifika tillnamnet Doctor Angelicus. Den teologiska och filosofiska lära han kom att bilda kallas thomism. Han räknas som en av de främsta företrädarna för skolastiken.

Thomas av Aquino anpassade Aristoteles filosofiska system till den kristna tron. Aristoteles hade menat att universum var evigt, men att detta hade försatts i rörelse av den första röraren, något som inte samstämde med kristendomens linjära tidssyn, vilken kräver skapelse (därmed även en skapare) och domedag. (Läs mer...)