Wikipedia:Projekt islam

Från Wikipedia

[redigera

Projekt islam

Välkommen till Projekt islam! Projektet syftar till att, i enlighet med encyklopedisk standard, förbättra täckningen och kvaliteten på artiklar relaterade till islam. I mångt och mycket handlar det om en process av eget lärande. Om du vill vara en del av projektet – tveka inte att skriva upp dig på deltagarlistan!

[redigera

Hur kan jag bidra till Wikipedia
Hur kan jag bidra till Wikipedia
Hur kan jag bidra till Wikipedia?

Bidra till Wikipedia
Bidra till Wikipedia
Om du tidigare inte har bidragit till Wikipedia, börja då med att läsa dessa artiklar.

[redigera

Bidra till projektet
Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

[redigera

Mallar
Mallar
Mallar

[redigera

Navigation
Navigation
Navigation

  • Projektet har en bevakningslista över de senaste ändringarna på alla de artiklar som innefattas av Kategori:Islam med underkategorier. Bevakningslistan utgår från listan över alla artiklar, vilken i sin tur sammanställs av en robot en gång varje natt kl 02.00.
  • För en överskådlig struktur med länkar till projektets olika delar: skriv in sökordet "islam" på funktionen kategoriträd. Utgå annars från mallarna och Kategori:Islam.

[redigera

Populära artiklar
Populära artiklar
Populära artiklar

Ungefärligt genomsnittligt antal visningar per dag av ett urval populära artiklar under 7-dagarsperioden 7/9-13/9 2020 enligt (besöksstatistiken).

[redigera

Utvalda
Utvalda
Utvalda artiklar

Artiklar inom projektets ämnesområde som utvalts för sin kvalitet, och bedömts som bra eller utmärkta.

Rekommenderade artiklar

[redigera

Kungörelser
Kungörelser
Kungörelser

[redigera

Att skriva
Att skriva
Att skriva

Artiklar

Mallar

[redigera

POV-skyltade artiklar
POV-skyltade artiklar
Artiklar med ifrågasatt neutralitet (POV-skyltade)

[redigera

Prioriterade artiklar
Prioriterade artiklar
Prioriterade artiklar

Det är viktigt med bredd, men också djup. Speciellt om artikeln får en lättöverskådlig disposition, informationen källbeläggs och inledningen är så pass bra utformad att den kan läsas självständigt som en sammanfattning av hela artikeln. En satsning på kvalitet ligger också i linje med Wikipedia 2.0.

Artiklarna i följande tabell (lägg gärna till fler) bör filas på oftare än de andra. (Angående kvalitetskriterier, se Wikipedias lista över kvalitetsnivåer.)

Artikel KK Stub Kort Ok Utf L U Kommentarer
Islam  
Islam i Sverige  
Koranen  
Muhammed  

Källa: Projektets kvalitetsgranskningstabell

[redigera

Deltagare
Deltagare
Deltagare

Skriv ditt namn på listan om du också vill delta! (Använd knappen Signaturknapp). Bekräfta gärna med jämna mellanrum att du fortfarande är aktiv. Om du vill stryka dig från listan kan du sätta klamrarna <s> och </s> kring ditt namn. Då blir det överstruket.

Lägg in mallen {{Medlem Projekt islam}} på din användarsida om du vill visa att du deltar i projektet.

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar
Nya artiklar

Kom ihåg att du kan lägga in större nya artiklar och artikelförlängningar på Veckans nyskrivna artiklar.

Nya längre artiklar (över 2 000 tecken)

Moskéer, byggnader och platser

Kortare (under 2 000 tecken)

16 sept

15 sept

Tidigare

Koransuror

Längre (över 2 000 tecken)

Kortare (under 2 000 tecken)

21 dec

16 sept

13 sept

12 sept

10 sept

9 sept

8 sept

7 sept

Nya kortare artiklar (under 2 000 tecken)

  • Amr ibn Hisham (3 jan 2021)

[redigera

Uppdaterade artiklar
Uppdaterade artiklar
Utökade artiklar (med minst 2000 bytes)

[redigera

Att göra
Att göra
Att göra