Relaskop

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Spegelrelaskop.

Relaskop är ett instrument som används för volymbestämning av skogsbestånd vid skogsuppskattning. Ett relaskop består av en plastbricka eller ett handtag med en spalt på cirka 1 cm. Till spalten är kopplat en kedja på cirka 50 cm. Förhållandet mellan spaltens bredd och kedjans längd ska alltid vara 1:50.

Kedjan hålls mot ögat och sträcks varvid man räknar alla träd som uppfyller spalten vid brösthöjd (cirka 1,3 meter över marken) på en cirkelyta. Antalet träd på provytan som är minst lika grova som spalten är det samma som beståndets grundyta. Med grundyta menas genomskärningsarean av alla stammar på en hektar. Sedan mäts höjd på medelstammen på provytan, och virkesvolymen per hektar kan fås ur en tabell.

För att få en tillräcklig statistisk säkerhet krävs, beroende på hur beståndet ser ut, mellan 3 och 6 provytor per hektar. Volymbestämning med relaskop används främst vid upprättande av skogsbruksplan samt vid skogsvärdering. Det finns även mer avancerade relaskop, så kallade spegelrelaskop (se bilden) som är optiska instrument för skogsuppskattning.