Klave (mätinstrument)

Från Wikipedia
Olika klavar
Arvidsjaurklave; enhandsklave

Klave eller Kuberingsklave är ett mätdon inom skogsbruket för att mäta rundvirkes och trädstammars diameter.[1] Redskapet är en typ av skjutmått, fast det är enklare och större än andra skjutmått och gjort i trä eller metall. En vanlig storlek kan mäta 50 centimeter mellan skänklarna.[2]

Klaven är ett oundgängligt instrument i skogsuppskattning, eftersom brösthöjdsdiametern är nödvändig för att kunna bestämma volymen på ett träd.[3] Kännedom om volymen av hela bestånd är i sin tur av mycket stort praktiskt och ekonomiskt värde.[2]

Idag används så kallade dataklavar där den gamla klaven har slagits ihop med en dator som sitter i instrumentet. Datorn klarar av att lagra långa mätserier, göra successiva statistiska beräkningar samt utgöra slumptalsgenerator. Numera är dataklavarna även försedda med knappsatser så att andra variabler än diameter ingår i lagringen och bearbetningen. Koppling till GIS finns möjlighet till, liksom till PC.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]

  • Lilla Uppslagsboken, Förlagshuset Norden AB, Förlagshuset Nordens Boktryckeri, Malmö 1974, band 5, spalt 846.
  • Nordisk Familjebok, Encyklopedi och konversationslexikon, 1952 års upplaga (fjärde upplagan), Förlagshuset Norden AB, Förlagshuset Nordens Boktryckeri, Malmö 1953, 12:e bandet, spalterna 377-378.