Roslags Näsby

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kommunalhuset i Täby ligger i Roslags Näsby. Till vänster kommunalhuset från 1950, till höger kontorsbyggnaden, byggd 1973.
Staty, vid kommunalhuset, föreställande Jarlabanke. Staty av Stig Blomberg [1]
Den nya stationsbyggnaden i Roslags Näsby.

Roslags Näsby är en kommundel i Täby kommun, Stockholms län. Roslags Näsby ligger cirka en kilometer söder om Täby Centrum och gränsar bland annat till Lahäll i Täby och Enebyberg i Danderyds kommun

Historik[redigera | redigera wikitext]

Området växte upp kring järnvägsstationen Näsby på Stockholm-Rimbo Jernväg, nuvarande Roslagsbanan, som anlades 1885. Carl Robert Lamm, som från 1901 ägde Näsby slott vid Stora Värtan, bildade Näsby Fastighets AB och sålde villatomter som styckats av från godset.

Området kring järnvägsstationen fick med tiden namnet Roslags Näsby och utvecklades till ett kommersiellt och kommunalt centrum i den södra delen av nuvarande Täby kommun. En skola (nuvarande Ytterbyskolan) stod klar 1907. I Roslags Näsby fanns även ortens polis.

Den 15 april 1950 invigdes ett nybyggt kommunhus, som år 1973 kompletterades med en större kontorsbyggnad. Den senare avses att rivas när det nya Täby kommunhus vid Täby centrum tagits i bruk. Utanför kommunalhuset, som ligger omedelbart väster om järnvägsstationen, står en staty föreställande Jarlabanke. Han var en storman från vikingatiden. Enligt en runsten i Täby Kyrkby ägde han ensam "hela Täby".

På andra sidan Roslagsbanan finns ett mindre centrum. Intill den moderna bebyggelsen vid järnvägen och köpcentrumet har kommunen sparat ett minne från den äldre bebyggelsen, Ytterbystugan.

Under 2003 sålde kommunen mark till Stockholms Studentbostäder som uppförde fem flerbostadshus med sextio studentlägenheter, som nu står klara. Närheten till Roslagsbanan gör att området ligger på praktiskt pendlingsavstånd för studenter på Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet.

Framtid[redigera | redigera wikitext]

Omfattade förändringar är under projektering. Stationen kommer att flyttas något norrut och området väster därom omvandlas helt i och med att byggandet av cirka 900 nya bostäder. [2] Arbetet med detta påbörjades sommaren 2016 med rivning av överflödiga spår inom stationsområdet, ledningsomläggningar etc.

Stationen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Roslags Näsby station

Roslagsbanans station hette ursprungligen Näsby, efter egendomen Näsby slott. Från 1901 blev Näsby grenstation, då linjen mot Åkersberga (från 1906 även Österskär) togs i bruk. Stationen och samhället fick sitt nuvarande namn 1916. Stationen har två plattformar och är förgreningstation för tåg mot Kårsta och Österskär. I anslutning till stationen finns en infartsparkering.

Referenserr[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Eckerhall, Alf. Jarlabanke – årtusendets Täbybo, Ur: Hembygd i Täby, nr. 3, 1999
  2. ^ http://taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Vastra-Roslags-Nasby/
  • Täby förr och nu i bild, Eric Jarnebring, 1999
  • Roslagsbanan 100 år, SL, 1985