Semikolon

Från Wikipedia
;

Skiljetecken och andra typografiska symboler

Egentliga skiljetecken


Sekundära skiljetecken (skrivtecken)


Osynliga skiljetecken (luft)


Övrigt


;

Semikolon (;) är ett skiljetecken vars namn kommer av grekiskans semi, ’halv’, och kalon, ’lem; led; del av en mening’.[1]

Semikolon används främst mellan huvudsatser eller huvudsatsekvivalenter (dvs. yttranden med egen språkhandling) för att, liksom de samordnande konjunktionerna, påvisa ett innehållsligt samband mellan satserna.[2][3] I denna användning kan semikolon ta betydelsen hos alla samordnande konjunktioner förutom eller (se exempel nedan). Liksom konjunktionerna används semikolon när punkt döljer satsernas samband och kommatecken orsakar satsradning.[3][4] Semikolon följs normalt av liten bokstav.[2]

Semikolon kan även användas i uppräkningar, i stället för kommatecken mellan de uppräknade leden. Då avskiljer det grupper av led som redan innehåller kommatecken, eller där kommatecken av annan anledning kan leda till missförstånd.[4] Semikolon bör inte ersätta eventuellt kolon.[2]

Det moderna semikolonet uppfanns 1494 av Aldus Manutius den äldre (1450–1515).[5] Till hans minne firas numera Semikolonets dag på Manutius dödsdag, den 6 februari.[1]

Inom matematik, i länder som använder decimalkomma, används semikolon ibland för att skilja värden i uppräkningar från varandra, exempelvis funktionsargument eller element i en vektor (exempelvis 7,1; 8,8). Detta sker främst när skrivsättet annars skulle bli otydligt; om ingen risk för sammanblandning finns används vanligen komma följt av mellanslag (exempelvis 7,1, 8,8). I länder som använder decimalpunkt skiljs värden i stället med komma (exempelvis 7.1, 8.8).

Semikolon används även i en mängd olika programspråk för att separera eller avsluta satser och deklarationer, exempelvis i Algol, Pascal, C, PHP, Perl, och många andra. I vissa språk, som assembler och Lisp-dialekter, används semikolon i stället för att inleda kommentarer i källkoden. I Matlab och GNU Octave undertrycks skärmutskrift av beräkningsresultat om sats avslutas med semikolon. Semikolon används också för att markera ny rad när tal eller variabler fogas samman till matriser.

Användningsexempel[redigera | redigera wikitext]

I skriftspråk[redigera | redigera wikitext]

Mellan huvudsatser[redigera | redigera wikitext]

Semikolon ersätter konjunktioner när sambandet mellan två huvudsatser inte behöver skrivas ut. Cirka 40 % av alla semikolon i tidningstext används mellan två fullständiga eller elliptiska huvudsatser.[4]

 • i stället för konjunktionen för/ty
 • i stället för konjunktionen
  • Amanda var mycket trött; en kvart senare gick hon och lade sig.
 • i stället för konjunktionen utan
  • Bengt prenumererar inte på tidningen; han föredrar att lyssna på radio
 • i stället för konjunktionen men/fast
  • Det pratas om dieter; man borde inte lyssna på allt som sägs.
 • i stället för konjunktionen och
  • Många oroliga män foro bort från Skåne med Bue och Vagn och hade ingen lycka i Hjörungavåg; andra följde Styrbjörn till Uppsala och föllo med honom. (ur Röde Orm av Frans G. Bengtsson)

I tabellen nedan anges fördelningen av mellan dessa olika funktioner hos semikolon:

Semikolons betydelse[4]
Relation Konjunktion Frekvens
Explanativ för, ty 57 %
Additiv och, samt 16 %
Adversativ men, fast, utan 14 %
Konklusiv 13 %

Majoriteten av alla semikolon mellan huvudsatser markerar alltså explanativa relationer, liksom konjunktionen för. Övriga semikolon används ungefär lika ofta för att markera additiva, adversativa och konklusiva relationer.

I uppräkningar[redigera | redigera wikitext]

Semikolon används också mellan uppräkningar av sidoordnade led, det vill säga led som har samma grammatiska form och kan byta plats med varandra utan att betydelsen ändras nämnvärt. Cirka 11 % av alla semikolon i tidningstext används på det här sättet.[4]

 • där de uppräknade leden är uppräkningar i sig: Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ett ombyte kläder och toalettsaker; smörgåsar, frukt och varm dryck; karta och kompass. (ur Svenska skrivregler utgiven av Språkrådet)
 • där de uppräknade leden har appositioner markerade med komma: Vi har pratat med Stina, undersköterska; Anders, läkare; Britt-Marie, sjukgymnast samt Annika, läkare och avdelningschef.
 • där de uppräknade leden är längre satser: De kunde antingen sitta och vänta i fem timmar på att bli hämtade; gå till stationen, betala en biljett och ta tåget; stjäla en cykel eller ställa sig vid landsvägen, vifta med tummarna och hoppas på lift.
 • där de uppräknade leden är tal med utskrivna decimaler: (1,25; 2,5; 3,75; 5)

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Cirka 42 % av alla semikolon i tidningstext används där det enligt skrivreglerna bör vara kolon.[4]

I programkod[redigera | redigera wikitext]

I många programspråk används semikolon som satsavdelare.

Exempel i C:

 int heltal = 5;
 // Skriver ut talet
 printf("%d", heltal);

I Matlab och GNU Octave används semikolon efter en sats för att undertrycka utskrift av beräkningsresultat. Satser vars beräkningsresultat skall visas på skärmen avslutas med nyradtecken, och/eller kommatecken. Semikolon används även i uttryck innanför hakparenteser, det vill säga som formerar matriser, för att markera ny rad med element. Exempel, där tilldelningen av matrisen a inte visas på skärmen, men beräkningsresultatet av b visas:

>> a=[1 2;3 4];
>> b=10*a 
  b = 
   10   20
   30   40

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Semikolonets dag”. Institutet för språk och folkminnen (Isof). 20 augusti 2021. https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-arets-namn-och-handelser/handelser/semikolonets-dag. Läst 4 april 2024. 
 2. ^ [a b c] Svenska skrivregler. Språkrådet. 2017. sid. 208 
 3. ^ [a b] Strömquist, Siv (2019). Skiljeteckensboken: Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp (Andra upplagan). Morfem. sid. 44 
 4. ^ [a b c d e f] Katourgi, Alexander. ”Favoritskiljetecknet: Bruk och missbruk av semikolon”. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:725129/FULLTEXT01.pdf. Läst 18 juli 2022. 
 5. ^ Truss, Lynne; Halldinger, Eva (2005). Komma rätt, komma fel och komma till punkt. sid. 131