Understreck

Från Wikipedia
_

Skiljetecken och andra typografiska symboler

Egentliga skiljetecken


Sekundära skiljetecken (skrivtecken)


Osynliga skiljetecken (luft)


Övrigt


_

Understreck, golvstreck eller markstreck (_) är ett tecken som ibland används inom datorsammanhang istället för ordmellanrum (mellanslag), särskilt om ordmellanrum av någon anledning inte tillåts, exempelvis i vissa typer av användarnamn. Detta gäller även e-postadresser. Till exempel är e-postadressen "sven nilsson@example.com" inte tillåten, medan "sven_nilsson@example.com" är tänkbar.

I MS-DOS och flera andra, liknande operativsystem får filnamn inte innehålla mellanslag. Också i unixliknande operativsystem, där de är tillåtna, undviks ofta mellanslag i filnamnen, då mellanslag används som separator av skalprogrammen. Understreck är däremot oproblematiskt i dessa system och används ofta istället. Filnamnen kan då vara av typen progradu_2017-03-12.tex (för en daterad version av gradun, skriven i tex-format). En annan lösning är att skriva ihop orden, såsom i "README" (Unix), "README.TXT" (DOS) eller "ReadMe.txt" (Windows).

I HTML-dokument kan man, om man inte vill skriva ut tecknet som sådant, använda någon av kodsträngarna _ eller _ för att generera tecknet[1] (motsvaras av U+005F i Unicode).

I tyska användes understreck i början av 2000-talet ibland som genusinkluderande skiljetecken för sammanskrivning av benämningar på personer och titlar som normalt har olika manlig och kvinnlig form ("Mitarbeiter_innen") , men det har senare under 2000-talet huvudsakligen ersatts av andra skrivsätt med skiljetecken, som genusasterisk eller kolon.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Character Entity Reference Chart” (på engelska). HTML5 Reference. The Syntax, Vocabulary and APIs of HTML5 (W3C Editor’s Draft 9 August 2010). World Wide Web Consortium. 9 augusti 2010. https://dev.w3.org/html5/html-author/charref. Läst 18 november 2017.