Snedstreck

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
/

Skiljetecken
Snedstreck (/) är ett skiljetecken.

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Alternativ[redigera | redigera wikitext]

Tecknet snedstreck (/) anger alternativ i vissa kortare texter där utrymmet är begränsat, till exempel i blanketter, och ersätter då ordet "eller":

 • gift/ogift (läs: "gift eller ogift").

I löpande text bör man inte använda snedstreck på detta vis. I stället för uttrycket "och/eller" i exempelvis "a och/eller b", kan man till exempel skriva "a, b eller bådadera".

I betydelsen "per", "om" eller "i"[redigera | redigera wikitext]

Snedstreck används med betydelsen "per" i tabeller, tekniska eller matematiska sammanhang, även om inverterade enheter är att föredra i naturvetenskapliga texter:

 • 220 km/h (220 km h−1) – läs: "220 kilometer i timmen",
 • 100 kr/år (100 SEK y−1) – läs: "100 kronor per år" eller "100 kronor om året".

Divisionstecken[redigera | redigera wikitext]

Som visats ovan, används / även som bråk- eller divisionsstreck, oftast då ett horisontellt eller ett äkta, snett bråk- eller divisionsstreck (∕ – U+2215 Division slash; eller ⁄ – U+2044 Fraction slash) ej finns att tillgå:

 • 1/4 för ¼
 • (a + b2)/(2c − 5d) för

Tecken för parallellitet[redigera | redigera wikitext]

Två snedstreck efter varandra // används inom matematiken som symbol för parallellitet:

 • Linjerna A och B är parallella – detta kan skrivas A//B (alternativt AB).

Ibland används i stället tecknet ∥ för att beteckna parallellitet.

Förkortningar[redigera | redigera wikitext]

/ används i en del förkortningar, oftast med engelskt ursprung, såsom

 • c/o (℅) – eng. care of (boende hos)
 • M/S – eng. motor ship (motorfartyg)

I brev etcetera som avslutningssymbol[redigera | redigera wikitext]

I (informella) brev eller e-post används ofta snedstreck före brevskrivarens namn som ett tecken på att texten och meddelandet är slut:

 • Hej Fia!
  Hoppas allt är bra med dej och familjen!
  Ser verkligen fram emot att ses i helgen!
  /Johanna

Datum, perioder etc.[redigera | redigera wikitext]

Snedstreck kan även användas vid angivande av datum, perioder och tidsskiften:

 • 1/7 1990 (för 1 juli 1990)
 • räkenskapsåret 1990/91
 • årsskiftet 2002/3
 • månadsskiftet april/maj

OBS! Vid perioder som omfattar hela kalenderår används tankstreck i stället för snedstreck.

Utelämningsindikationen /…/[redigera | redigera wikitext]

Två snedstreck som omger ett uteslutningstecken (/…/) används i citat för att visa att något har uteslutits. Se vidare uteslutningstecken.

Radbrytningsindikation[redigera | redigera wikitext]

Snedstreck används för att indikera radbyte i dikter, då man inte, av praktiska skäl, har möjlighet att skriva riktigt radbyte. Oftast sker detta då dikter citeras. Snedstrecket bör då omges av mellanrum:

 • De två första stroferna ur Tomas Tranströmers dikt "Resan" ur diktsamlingen Den halvfärdiga himlen (1962):
På tunnelbanestationen.
En trängsel bland plakat
i ett stirrande dött ljus.

Tåget kom och hämtade
ansikten och portföljer.
Den citerade texten i en fiktiv diktanalys:
I Tomas Tranströmers dikt Resan lyder den inledande strofen: "På tunnelbanestationen. / En trängsel bland plakat / i ett stirrande dött ljus." Här placeras läsaren genast in i diktmiljön, som beskrivs på ett mycket påtagligt vis; samhällets påträngande kommersialism genom plakaten och den livlösa, men intensiva, belysningen. Den andra strofen beskriver tunnelbanetåget som "kom och hämtade / ansikten och portföljer." – genom detta speglas människorna, ansiktena, och deras arbetssituation, genom de anonyma portföljerna.

Fonetik[redigera | redigera wikitext]

Inom fonetiken, och därmed också inom ytterligare lingvistikområden, används snedstreck för att ange fonem: /a/, /ð/. Detta till skillnad från hakparentes som anger fon. Tecknen mellan snedstrecken brukar symbolisera de ljud som uppfattas som fonemens huvudfoner i ett språk, men representerar samtidigt också övriga allofoner.

Diakritiskt tecken[redigera | redigera wikitext]

Snedstreck används som diakritiskt tecken på vissa bokstäver i det latinska alfabetet, till exempel ø och ł.

Data-sammanhang[redigera | redigera wikitext]

Sökvägar[redigera | redigera wikitext]

I många operativsystem liksom i Internetadresser används snedstreck även i sökvägar för att markera att en fil finns i en viss katalog. Om exempelvis filen "Inbjudan.pdf" finns i mappen "Seminarium 2006" i mappen "Arbete", så kan filens sökväg skrivas

Arbete/Seminarium 2006/Inbjudan.pdf.

Windows-system används emellertid omvänt snedstreck (\) i stället.

Om ett filnamn innehåller snedstreck (tillåts i vissa operativsystem) så kan man skriva internetadressen %2F i stället.

HTML-kodning[redigera | redigera wikitext]

I HTML-element används / i det avslutande HTML-elementet enligt mönstret </...>:

 • <B> används som "öppningselement", medan </B> används som "slutelement" – texten som ryms mellan dessa båda element är den som kommer att påverkas.

I HTML-text (utanför <...>-taggar)går det bra att skriva / direkt. Annars är HTML-koden för snedstrecket &#47; eller &#x2F;.

Denna syntax härstammar från den mer grundläggande standarden SGML och används i några fler dataspråk, till exempel XML.

Programmering[redigera | redigera wikitext]

// används i flera programspråk (C och Java till exempel) för att markera en kommentar. I Php ser det ut som

<?php
 // Detta är en kommentar. Koden skriver ut "hej på er alla".
 echo 'hej på er alla';
?>

Unicode[redigera | redigera wikitext]

Unicode-koden för / är U+002F (Solidus). Liknande tecken är \ (U+005C, Reverse Solidus), ⁄ (U+2044, Fraction Slash), ∕ (U+2215, Division Slash), ╱ (U+2571, Box Drawings upper right to lower left) och / (U+FF0F, Fullwidth Solidus).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Strömquist, Siv: Skiljeteckensboken: skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp, Morfem, Stockholm, 2013. Libris 13879413. ISBN 9789198092202.