Hoppa till innehållet

Sveriges veterinärförbund

Från Wikipedia

Sveriges veterinärförbund är ett fackförbund för Sveriges veterinärer och fungerar även som en intresseorganisation för veterinärer.[1] Det grundades 1860 och ingår i Saco. Fort- och vidareutbildning genomförs av Sveriges veterinärmedicinska sällskap, som nu är en del av Sveriges veterinärförbund och heter Veterinärmedicinska rådet.

Veterinärförbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, som sammansträder vartannat år och utser förbundsstyrelsen. Förbundsordförande är Eleonor Fredler.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

6 oktober 1860 grundades Svenska veterinärläkareföreningen på initiativ av veterinären och filosofie doktorn Olof Pehrsson Bendz och regementshästläkaren G. V. Klingstedt.[1][3] Denna förening hade till uppgift att främja veterinärväsendets utveckling i vetenskapligt, praktiskt och socialt hänseende samt att utgöra den organisation som representerade veterinärkåren utåt i dess förhållande till myndigheter och andra sammanslutningar. Syftet var även att lämna hjälp åt behövande veterinärer eller deras efterlevande och att uppmuntra och belöna veterinärvetenskapliga insatser och arbeten. En stipendiefond byggdes också upp från 1871. Från 1865 lämnades bidrag till utgivning av en svensk tidskrift för veterinärmedicin, inledningsvis under namnet Tidskrift för veterinärer, hästvänner och landthushållare, från 1882 benämnd Tidskrift för veterinärmedicin och husdjursskötsel och från 1896 till 1948 Svensk veterinärtidskrift[4]. 1949 gick denna tidskrift, tillsammans med Skandinavisk veterinärtidskrift och övriga nationella nordiska veterinärtidskrifter, upp i Nordisk veterinærmedicin. 1949 började istället Svenska veterinärläkareföreningens medlemsblad ges ut.[5]

Efter en tid bildades dels lokala veterinärföreningar, dels specialföreningar inom Svenska veterinärläkareföreningen. Under de första decennierna bildade lokala veterinärföreningar i form av Södermanlands läns veterinärförening (1881), Upplands veterinärsällskap (1886) och Stockholms veterinärsällskap (1891), senare (1910) sammanslagna till Stockholm-Upplands veterinärsällskap. Vidare bildades Östergötlands veterinärförening (1889), Närke-Västmanlands veterinärsällskap (1892), Gävle-Dala veterinärförening (1896), Skånska veterinärföreningen (1891) och Sydvästra Sveriges (Smålands-Blekinge och Västergötlands) veterinärsällskap (1892).[3] Specialföreningar bildade under de första decennierna var Länsveterinärföreningen (1894), Svenska fältveterinärsällskapet (1897), Svenska veterinärläkareföreningens sektion för kött- och mjölk-kontroll (1903) samt Svenska distriktsveterinärföreningen (1909).[3]

1950 bytte Svenska veterinärläkareföreningen namn till Svenska veterinärförbundet.[6] Sveriges yngre veterinärers förening grundades 1934 och gick 1950 upp i Svenska veterinärförbundet. Medlemsbladet gavs 1950–1963 ut som Medlemsblad för Sveriges veterinärförbund[7] och blev 1964 Svensk veterinärtidning[8][9]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Sveriges veterinärförbund: Om förbundet, läst 2021-03-07
  2. ^ Förbundsstyrelse, Sveriges veterinärförbund, läst 2021-03-07
  3. ^ [a b c] Svenska veterinärläkareföreningen i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1918)
  4. ^ Svensk veterinärtidskrift. Stockholm: J. Vennerholm. 1896-1948. Libris 834687 
  5. ^ Svenska veterinärläkareföreningens medlemsblad. Stockholm: Svenska veterinärläkareföreningen. 1949-1949. Libris 567547 
  6. ^ Kjellberg, Anders (2017) The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century (De svenska fackförbundens och centralorganisationernas medlemsutveckling sedan slutet av 1800-talet) (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility). Research Reports 2017:2 (uppdaterad 2019). Lund: Department of Sociology, Lund University, s. 696-699
  7. ^ Medlemsblad för Sveriges veterinärförbund. Stockholm: Sveriges veterinärförbund. 1950-1963. Libris 567548 
  8. ^ Svensk veterinärtidning: medlemsblad för Sveriges veterinärförbund. Stockholm: Sveriges veterinärförbund. 1964-. Libris 3679780 
  9. ^ Svensk Veterinärtidning, Sveriges veterinärförbund, läst 2021-03-07

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]