Trolldalen, Nacka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För andra betydelser, se Trolldalen.

Trolldalen är en dalgång (sprickdal) på 1-2 hektar i Nacka kommun på östra sluttningen av Henriksdalsberget med Svindersviken i syd.[1][2]. Namnet har använts sedan 1700-talet[1].

Namnet Trolldalen har, sedan bebyggelseplaner för området förts fram i mitten av 2010-talet, börjat användas för hela naturområdet med dess höjder omkring dalen. Inledningsvis av intressenter mot byggplanerna[3] [4][5], men successivt även av andra, som lokaltidningar[6]. Detta större naturområde har inget officiellt namn och benämns av kommunen "naturområdet öster om Henriksdalsberget"[4]

Naturvärden[redigera | redigera wikitext]

Den egentliga Trolldalen är bevuxen med ädellövskog, hassel och relativt unga ekar. Höjderna omkring består av hällmarkstallskog. Här växer blåbär, ljung, liljekonvalj, fönsterlav, fattigmans örngott (ängsull) och olika ormbunkar. På sydsidan finns det en rik strandvegetation.

Trolldalens och dess kringområde har ett stort antal naturvärdesträd, dvs träd som är minst 200 år gamla, uppnår en viss storlek och är värdar för rödlistade arter. På höjderna kring Trolldalen påträffades många lågor och torrakor, tallticka, fnöskticka, rävticka, blomkålssvamp, vintertagging, grovticka och svartöra. Därtill svart praktbagge och reliktbock. Här växer också sällsynta buskar och gräs som surbjörnbär, grusslok, murrutan, skär kattost och vippärt.[2] Det finns 35 rödlistade arter, 15 signalarter och 5 fridlysta arter på östra Henriksdalsberget, däribland några i Trolldalen och dess kringområde.[7]

Stiftelsen Pro Natura pekar ut tre delområden på Henriksdalsberget som naturklass 1 (nyckelbiotop), 5 delområden som naturklass 2 (naturvärdesobjekt) och 3 delområden som potentiella, biologiska värdekärnor i naturvärdesinventeringen, däribland Trolldalen med dess kringområde.[8] Nacka kommun konstaterar i samrådsredogörelsen att området inte uppfyller kriterierna för att klassas som nyckelbiotop, men att det med tiden kan bli det om det lämnas opåverkat.[9]

Stigar, klättervägg och utsiktsplatser[redigera | redigera wikitext]

Alphyddan i Nacka sedd från Trolldalen på Henriksdalsberget
Alphyddan i Nacka sedd från höjd vid sidan av Trolldalen

Nacka kommun har gjort i ordning en gångväg genom Trolldalen mellan Henriksdalsringen och Svindersviksstranden bestående av bland annat en metalltrappa. Nedanför Trolldalen finns en strandpromenad runt Svindersviken längs med Finnboda båtklubb, Gäddvikens Seglings Sällskap och Svindersviks båtklubb. Väster om metalltrappan på ett bergstup mot Svindersviken finns en klättervägg.[10]

Höjderna omkring Trolldalen har tre utsiktsplatser. En är belägen på en klippa öster om skogen och vetter mot Gäddviken, Finnboda, Ryssbergen och Svindersviken. En är belägen söder om skogen och vetter mot Svindersviken och Alphyddan. En tredje är belägen närmast Henriksdalsringen och vetter mot Svindersviken, Alphyddan och Ryssbergen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Kartor från 1700- till 1800-talet använder inte beteckningen Trolldalen för området utan Danvikens hospitals utmarker. Trolldalen ingick alltså då i hospitalets ägor. Däremot kallas viken nedanför i en arealmätningskarta från 1782[1] för Troldalsviken.

I tidningar från förra sekelskiftet omnämns Trolldalen som plats för predikan, utflykter, marscher, sillsexa och gökotta för metodister, nykterhetsföreningar och godtemplare[11] och även samlingsplats för strejkande arbetare på Finnboda Varv 1903. "Finnboda arbetare höllo möte i den s.k. Trolldalen. Stämningen var hoppfull och man syntes allmänt vara ense om att hålla ut i det sista".[12] 1918 ritades Gäddviken med Trolldalen av grafikern Gustaf Isander.

1902 exploderade luftballongen Svenske över Trolldalen och störtade med två passagerare från 1500 meters höjd. Ingen skadades.[13] Trolldalen förekommer också i fem av Per Anders Fogelströms böcker, däribland Mina drömmars stad där Emelie och ett par andra gör en utflykt till Trolldalen. Trolldalen var också namnet på en förskola på Henriksdalsberget.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] ”karta från 1782”. https://i0.wp.com/vastrasicklao.se/wp-content/uploads/2016/05/arealmatning-karta-henriksdalsberget-1782.jpg?ssl=1. Läst 2 mars 2022. 
 2. ^ [a b] Naturvärdesträd på Henriksdalsberget, Nacka kommun. Pro Natura, 2013
 3. ^ ”Nätverket Bevara Trolldalen!”. https://vastrasicklao.se/. Läst 2 mars 2022. 
 4. ^ [a b] ”Nacka kommun: Planprogram Henriksdal, antagandehanding 2018”. Nacka kommun. 16 augusti 2018. http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Antagande/Planprogram.pdf#page=75. Läst 2 mars 2022. 
 5. ^ ”Trolldalen”. Miljöpartiet de Gröna Nacka. https://www.mp.se/nacka/politik/trolldalen/. Läst 11 april 2022. 
 6. ^ Bostäder på gpång i trolldalen trots stora nsturvärden”. Nacka Värmdö posten. https://www.nvp.se/Nacka/sicklaon/bostader-pa-gang-i-trolldalen--trots-hoga-naturvarden. Läst 11 april 2022. 
 7. ^ Nyheter från Västra Sicklaön: Rödlistade arter, signalarter & fridlysta arter i Trolldalen, 20210916
 8. ^ Fasth, Tomas (2013) (pdf). Naturvärdesträd på Henriksdalsberget, Nacka kommun. sid. 16. https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Samr%C3%A5d/Underlag%20-%20Naturv%C3%A4rdestr%C3%A4d.pdf. Läst 13 april 2021 
 9. ^ Samrådsredogörelse, detaljprogram för Henriksdal på Sicklaön, Nacka kommun. Nacka kommun. 2017-11-22. sid. 16. http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Henriksdal/Antagande/Samr%C3%A5dsredog%C3%B6relse.pdf. Läst 14 april 2021 
 10. ^ Sverigeföraren
 11. ^ ”Vi minns: Trolldalen var ett utflyktsmål för frikyrkorörelsen”. Konstantin Irina - nytt & gammalt från Västra Sicklaön. 29 april 2017. https://vastrasicklaon.wordpress.com/2017/04/29/vi-minns-trolldalen-var-ett-utflyktsmal-for-frikyrkororelsen/. Läst 29 april 2017. 
 12. ^ Varfven. Arbtarna begära afskedsbetyg.” (pdf). Stockholms-Tidningen: s. 2. 7 juli 1903. https://tidningar.kb.se/?q=trolldalen&freeonly=1&newspaper=STOCKHOLMSTIDNINGEN. Läst 13 april 2021. 
 13. ^ Vi minns: Luftballong exploderar över Trolldalen med tvp passagerare”. Konstantin Irina - nytt & gammalt från Västra Sicklaön. 9 mars 2019. http://vastrasicklao.se/2019/03/09/vi-minns-ballong-exploderar-med-tva-passagerare-over-trolldalen/. Läst 9 mars 2019.