Fetalt alkoholsyndrom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fetalt alkoholsyndrom, alkoholfetopati eller FAS är ett syndrom som uppkommer på grund av att antingen modern konsumerar alkoholdrycker under graviditeten, eller fadern konsumerar stora mängder innan befruktningen.

En nyfödd kan alltså diagnostiseras med Fetalt Alkoholsyndrom utan att modern har druckit en droppe. I en studie från 2016 [1] visade det sig att upp till 75 percent av barnen med FASD hade biologiska fäder som var alkoholister, vilket antyder att faderns alkoholkonsumtion innan befruktningen påverkar avkomman negativt.

Exakt hur stor konsumtion och mängd som krävs för att barnet ska utveckla FAS är okänt, dock vet man att alkohol under graviditeten, och innan befruktningen, kan leda till permanenta skador, bland annat missbildningar. Alkoholen i moderns blod passerar obehindrat placentan och når fostret.

Fetalt alkoholsyndrom är en medicinsk diagnos. Flertalet av de barn som föds efter att ha exponerats för alkohol under fostertiden uppfyller inte kriterierna för denna diagnos. Numera (sedan 2004) använder man därför samlingsbeteckningen Fetal Alcohol Spectrum Disorders/fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, som täcker in alla former att skador på barnet orsakade av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten.

I Sverige visade en studie av Olegård et al 1979 att 1,7 av tusen födda hade fullt utvecklat FAS och ungefär lika många hade mindre uttalade skador, vilket tidigare benämndes fetal alcohol effects, FAE. Nyare studier har gjorts i andra länder, bland annat i Italien 2006, Philip May et al. där man fann att 2-4,5% av barnen i studien hade FASD. I Sydafrika fann samma forskare 2002 att 6,8-8,9% hade FASD.


Symtom[redigera | redigera wikitext]

FAS kan ge upphov till både fysiska och psykiska skador, i stort sett samtliga kroppens och hjärnans funktioner kan påverkas. Barn med FAS har ofta låg födelsevikt och litet, ibland asymmetriskt, huvud. Bland de specifika ansiktsdrag som ingår i diagnosen är korta ögonspringor, lång överläpp med utslätad läppfåra och smalt läpprött de vanligaste.

Barn med FAS har ofta svårigheter med mat och sömn. Fysiska defekter, både på yttre och inre organ, är vanligt. Försämrad motorik och balans, syn- och hörselproblem är också vanligt. Barn med FAS är ofta överaktiva och har svårt med koncentrationen vilket leder till att de ofta diagnostiseras med ADHD. Ofta innebär FAS även inlärningssvårigheter, dåligt närminne och bristande logisk förmåga. Personer med FAS har ofta svårigheter med socialt samspel, empatisk förmåga, distanslöshet etc.

Diagnoskriterier[redigera | redigera wikitext]

  • Tillväxthämning prenatalt och/eller postnatalt
  • Symtom från hjärnan och centrala nervsystemet
  • För FAS typiska ansiktsdrag

För att ställa diagnosen FAS krävs att man kan styrka att modern har druckit alkohol under graviditeten, någonting som är utdaterat då modernare forskning visar att faderns alkoholkonsumtion innan befruktningen kan spela minst lika stor roll.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Wittgard, Katarina. Erik - mitt ibland oss.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160515183716.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook”. www.sciencedaily.com. https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160515183716.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook. Läst 16 maj 2016.