Världsherravälde

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Världsherravälde är en term inom statsvetenskapen och politisk historia. Men världsherravälde avses ofta ett politiskt mål att gripa kontroll på hela den kända världen eller en stat som har uppnått en sådan ställning. I definitionen ligger att det finns endast en aktör som styr och kontrollerar den övriga världen, ett politiskt världsmonopol. För att nyansera begreppet används ofta unipolär, hypermakt eller hegemoni för beskriva en stats dominerande roll inom det internationella systemet.

Genom att olika civilisationer har haft olika kännedom om sin omvärld kan flera olika civilisationer tillskrivas att de haft världsherravälde. Världsherravälden har oftast uppkommit av att en högutvecklade civilisation snabbt kunnat lägga under sig mindre utvecklade civilisationer och slagit ut jämbördiga konkurrenter. Dock har de flesta världsherraväldena begränsats till en större region, främst på grund av att civilisationer varit geografiskt avgränsade från varandra. Under 1800-tal uppnåddes en form av europeiskt världsherravälde, då stora delar av den kända världen koloniserades av europeiska stormakter. Dock bestod detta herravälde av flera olika aktörer som konkurrerade med varandra och agerade inte som en enhetlig aktör.

De aktörer som kommit närmast en form av världsherravälde tillskrivs det kinesiska imperiet under Tang, det romerska riket, det brittiska imperiet och det persiska riket under Akemeniderna.