Hoppa till innehållet

Wikipedia:Integritet

Från Wikipedia
Ej att förväxla med Wikipedia:Integritetspolicy.
Denna essä behandlar anonymitet för främst registrerade regelbundna användare på Wikipedia.

Integritet respektive anonymitet för Wikipediaanvändare eftersträvas för att medverkan på Wikipedia inte ska leda till besvär i verkliga livet från illasinnade, samt att Wikipedia-kulturen vill fokusera på saklig diskussion och inte att bidrag värderas efter upphovsman. Ytterligare en aspekt är det faktum att alla inlägg sparas i versionshistoriken. Om och när en individ vill distansera sig från ett inlägg gjort av ett användarkonto bakåt i tiden, så är det bara möjligt genom utnyttjande av anonymitet.

Respekt för integritet och anonymitet på Wikipedia

[redigera | redigera wikitext]

Respekt för användares integritet och anonymitet, om inte annat explicit önskas av användaren själv, är grundläggande för att Wikipedia ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Även när namnet är välbekant eller uppges på användarens användarsida, så är det önskvärt att alla referenser på Wikipedia relaterar till enbart signaturen, och den privata identiteten bör på alla sätt undvikas att nämnas.

På samma sätt som IP-numret vid misstänkt missbruk kan kontrolleras så kan även en anonymitet behöva "avslöjas" om denna missbrukas. Till exempel vid användning av flera signaturer eller vid redigering i artiklar med koppling till personliga identiteten. Även i detta fall bör uppgiften om kopplingen ske på ett sådant sätt att inget eller så lite av denna information som möjligt kvarstår i Wikipedias historik. Det vill säga, respekten för anonymiteten ska behållas så långt som möjligt och allt bör göras för att undvika att hitta dessa delar med hjälp av Google-sökning eller liknande.

Saker att tänka på

[redigera | redigera wikitext]

Som användare på Wikipedia kan det vara klokt att vara försiktig med att berätta för mycket om sig själv.

Om man redigerar oinloggad visas vilka IP-adresser man redigerar från, men inte om man skaffar sig ett användarnamn. Om man vill berätta vad man heter, kan det vara klokt att ange namnet på användarsidan istället för att ha det som användarnamn. I Wikipedia sparas användarnamnet till alla redigeringar som gjorts. Förvisso finns det många användare som redigerat framgångsrikt under eget namn under lång tid och utan problem, men det har förekommit att användare ångrat att de uppträtt under eget namn. Att avlägsna det från användarsidan är mycket lättare än att ta bort det från signerade diskussionsinlägg runt halva wikin. (Det sistnämnda har stött på stora protester, och det är långt ifrån säkert att det kommer att tillåtas.)

Användarsidan bör framför allt handla om ens engagemang på Wikipedia. Man behöver inte skapa någon användarsida, men många användare tycker det känns lättare att kommunicera med en person som man skapat sig en bild av – det behöver inte vara ett namn eller ett foto. Vill man berätta om sitt liv utanför wikin går det utmärkt, men om man en gång skrivit sådant som mer eller mindre avslöjar ens identitet är det svårt att ta tillbaka. Saker som kan röja en är exempelvis om man är mycket engagerad i vissa typer av frågor i verkliga livet, bostadsort, religiösa och politiska uppfattningar med mera.

Normalt brukar inte Wikipedia-användare sprida sånt de fått veta om andra användare exempelvis på wikiträffar, wikimail eller Wikipedias IRC-kanaler. Ibland kan dock någon bedöma att det finns goda skäl för att göra det. Den som vill vara mån om sin anonymitet bör nog fundera på att inte presentera sig med både nick och verkligt namn på wikifika. Att presentera sig med enbart nick förekommer, och ses som högst legitimt.

IP-nummer och anonymitet

[redigera | redigera wikitext]

Alla användare på Internet är kopplade till en IP-adress. Denna identitet kan ofta härledas till en fysisk dator. Användare på Wikipedia som inte har registrerat ett användarkonto identifieras med sitt IP-nummer, vilket innebär ett begränsat anonymitetsskydd.

En registrerad Wikipediaanvändares IP-nummer är av detta skäl inte åtkomligt för mer än de få som blivit utsedda till IP-kontrollanter.

Nivåer av anonymitet

[redigera | redigera wikitext]

Maximal anonymitet

[redigera | redigera wikitext]

Genom att inte på sin användarsida eller under redigeringar skriva något som är spårbart till identiteten och genom att undvika e-postdialog och medverkan i IRL-aktiviteter skapas så full anonymitet som möjligt.

Dock är inte heller denna anonymitet riktigt full. Spårbarhet via IP-numret kan ändå göras av användare med befogenheter som IP-kontrollanter. Dessutom kan utifrån användares redigeringsmönster och mindre detaljer i inlägg ofta utläsas en hel del. I vissa fall kan övertydlighet i redigeringar göra det mer eller mindre självklart vem som ligger bakom, men även när redigeringar görs med stor försiktighet så är det troligt att närstående och personligen bekanta kan känna igen bidragsgivaren, också utifrån språkstil. Och med ett kvalificerat detektivarbete skulle troligen de allra flesta fullt anonyma regelbundna bidragsgivarna kunna identifieras även utan användande av IP-nummeridentitet. Dock ger denna nivå av anonymitet i normalfallet fullgott skydd mot illasinnade "besökare" på Wikipedia.

Mild anonymitet

[redigera | redigera wikitext]

Det vanligaste för regelbundna registrerade användare är att inte explicit ange sin identitet men ändå inte vara överdrivet försiktig med den. Tydliga indikationer från redigeringar och redigeringskommentarer kan finnas liksom att man faktiskt träffar andra på wikifika, med mera, och/eller har kollegor som känner kopplingen mellan identitet och signatur.

Även i detta fall har det ändå i praktiken visat sig att denna anonymitetsnivå fungerar tillfredsställande mot illasinnade besökare på Wikipedia. Dessutom brukar kunskapen om den verklig identitet bakom användarkonton ofta glömmas bort fort om och i så fall när en användare avslutar sin aktivitet.

Ingen anonymitet

[redigera | redigera wikitext]

Öppenhet kan antingen ske genom att använda ett anonymt användarnamn men på användarsidan uppge riktig identitet, alternativt att använda sitt riktiga personnamn som användarnamn tillika signatur vid bidrag.

Användande av eget personnamn som signatur avrådes från för alla regelbundna bidragsgivare som gör något annat än bara inlägg av okontroversiellt slag i okontroversiella artiklar. I detta fall har Wikipedias historik, som ju innehåller alla bidrag signerade av klartextnamnet, flera gånger orsakat obehag och problem. Ibland blir av privatlivsskäl sparad historik oönskad, till exempel efter händelseutveckling på Wikipedia som gjort att spårbarhet till ens riktiga identitet inte är önskvärd, än mindre för evinnerlig framtid.

Att ha en signatur med uppgiven identitet på sin användarsida har visat sig betydligt mindre problematiskt och är därför att rekommendera. Här finns då också möjligheten att "återgå till anonymitet" genom att ändra användarsidans innehåll utan att påverka tillkommande signaturer i egna inlägg.