Wikipedia:IP-kontrollanter

Från Wikipedia
Manual

IP-kontrollanter (engelska: checkuser) är användare som givits teknisk möjlighet att kontrollera vilken IP-adress en registrerad användare redigerar ifrån. En IP-kontrollant kan kontrollera vilka IP-adresser som redigeringar gjorts ifrån, som är upp till en månad gamla. Funktionen IP-kontrollant är tämligen strikt reglerad (se Checkuser-policyn på Meta / svensk översättning). Det ska alltid finnas minst två IP-kontrollanter så att de kan se vad den andre använder redskapet till, eftersom loggarna inte är publika.

Kravet för att få behörighet att ta del av funktionen, och därmed också privata uppgifter om andra användare, är att den valda IP-kontrollanten kan identifiera sig för Wikimedia Foundation och visa att hen har fyllt 18 år. Se Resolution:Access to nonpublic data.

Varför IP-kontrollanter?[redigera | redigera wikitext]

Internettroll är tyvärr en realitet på nätet. Det finns människor som i olika hög grad styrs av lusten att provocera andra och förstöra. För att de inte ska bli avslöjade brukar sådana troll byta identitet med olika mellanrum. Troll känns bäst igen på redigeringsmönstret, men en kontroll av IP-adress är ett värdefullt komplement som gör det svårare för troll att härja helt fritt.

Att personer har flera användarkonton på Wikipedia är inte i sig något förbjudet. Dock är det mycket vanligt att troll håller sig med marionettkonton för att kunna sprida maximal förvirring, och även för att manipulera omröstningar av olika slag. Ibland sprids rykten och anklagelser om marionettkonton, och att då själv be om en IP-kontroll av sina egna och de utpekade marionettkontonas adresser kan vara ett sätt för den anklagade att bevisa sin oskuld.

Det händer även att personer som drivs av en önskan att sprida sin syn på ett ämne, i stället för att ha principen om den neutrala utgångspunkten för ögonen, registrerar flera konton för att det ska se ut som att dennes syn på ämnet har stöd från andra. Dessutom händer det att användare som har blockerats skapar nya användarkonton för att kringgå blockeringen.

Vad säger en kontroll av IP-adress?[redigera | redigera wikitext]

Att två konton redigerar från samma IP-adress är inte ett bevis för att de tillhör samma person. Exempelvis offentliga datorer används av många, och även datorer i hem kan användas av flera olika personer. Likaså är det många som inte har en statisk IP-adress, utan får en ny varje gång denne kopplar upp sig mot internet. En användarkontrollant bör därför vara beredd att lära sig ta reda på vilka IP-adresser som kan komma från samma dator och internetabonnemang. Det finns en stängd e-postlista för IP-kontrollanter i de olika Wikimedia-projekten och dess språkversioner, så det finns hjälp och stöd att få för nya IP-kontrollanter som ännu inte helt vuxit in i uppdraget.

Val av IP-kontrollanter[redigera | redigera wikitext]

IP-kontrollanter nomineras och väljs på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet.

För att bli vald krävs att kandidaten har fått stöd av minst 75 procent av de röstande samt minst 25 positiva röster, vilket överensstämmer med Checkuser-policyn på Meta som säger att stödet ska vara minst 70–80 procent av de röstande, och minst 25–30 positiva röster. Omröstningen pågår normalt i en vecka, men vid omröstningar där utfallet inte är entydigt, eller där kravet på antalet positiva röster inte ännu är uppfyllt, så kan omröstningen förlängas till två veckor.

Sedan wikigemenskapen utsett sina IP-kontrollanter, begär dessa på Meta att få tillgång till sina nya verktyg, genom att lista sig på Requests for permissions. Antalet IP-kontrollanter som behövs har uppskattats till två eller tre. Det måste dock alltid finnas minst två aktiva IP-kontrollanter. I en situation där endast en användare är vald, kan den inte få tillgång till sina verktyg, förrän ytterligare en användare blir vald till IP-kontrollant.

En IP-kontrollant bör kunna se även raderade sidor, vilket enbart administratörer kan. Att vara IP-kontrollant är ett uppdrag som kräver avsevärt större förtroende hos wikigemenskapen än att vara administratör, så den som är betrodd att vara IP-kontrollant torde även vara betrodd med administratörens verktyg. Om någon väljs till IP-kontrollant som inte är administratör, anses denne därför i och med detta även utsedd till administratör. Administratörskapet medför inte några ytterligare sysslor som måste göras.

Uppdraget som IP-kontrollant kan inte kombineras med uppdrag som byråkrat eller som censor. Om någon byråkrat eller censor blir vald till IP-kontrollant, blir den entledigad från sitt tidigare uppdrag.

IP-kontrollanter utses, precis som andra förtroendeuppdrag på svenska wikipedia, på cirka ett år. Ett val till IP-kontrollant gäller även som omval för administratörsfunktionen. Vid omval av IP-kontrollanter så röstas det i normala fall om förlängning av användarens administratörskap och vederbörandes funktion som IP-kontrollant i samma omröstning.

Lista över IP-kontrollanter på svenskspråkiga Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Det finns för närvarande 3 IP-kontrollanter på sv.wikipedia. Samtliga IP-kontrollanter är även administratörer och följer dess mandatperiod.

Relevanta länkar[redigera | redigera wikitext]