ALMI Företagspartner

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Almi Företagspartner Aktiebolag
Org.nr 556481-6204
Typ Statligt aktiebolag
Huvudkontor Sverige Stockholm, Sverige
Nyckelpersoner Birgitta Ågren Böhlin
Styrelseordförande
R. Göran Lundvall
Koncernchef Vd
Bransch Företagsutveckling
Tjänster Finansiering
Rådgivning
Antal anställda 428 - December 2012
Historia
Grundat 1994
Grundare Sveriges riksdag
Ekonomi
Omsättning 980,14 miljoner SEK
Rörelseresultat 37,353 miljoner SEK
Vinst efter skatt 36,305 miljoner SEK
Tillgångar 7,242 miljarder SEK
Eget kapital 6,15 miljarder SEK
Struktur
Ägare Svenska staten - 100%
Moderbolag Regeringskansliet
Dotterbolag ALMI Invest AB
Almi Innovationsbron AB
IFS Rådgivning AB
16 regionala dotterbolag
Övrigt
Webbplats Almi.se
Fotnoter Siffror från 2012 års bokslut.[1]

ALMI Företagspartner AB (Almi) är ett statligt ägt bolag i Sverige, grundat 1994.

ALMI Företagspartner AB är moderbolag i en koncern med 19 direkta dotterbolag - 16 regionala bolag samt ALMI Invest AB, Almi Innovationsbron AB och IFS Rådgivning AB. Dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av regionala ägare såsom landsting eller regionförbund. Därtill finns 14 dotterbolag på lägre nivåer och ett intressebolag som ägs av Almi till 50%.

ALMI:s uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som enligt webbplatsen kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar.

Sammanslagning mellan Innovationsbron AB och Almi Företagspartner AB[redigera | redigera wikitext]

Den 1 januari 2013 genomfördes en sammanslagning mellan Innovationsbron AB och Almi Företagspartner AB enligt intentionerna i regeringens proposition 2011/12:99. Syftet var att bättre kunna tillgodose behovet av marknadskompletterande riskkapital i Sverige och därigenom stärka förutsättningarna för kommersialisering av affärsidéer i tidiga utvecklingsskeden.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Regeringens uppdrag till Almi Företagspartner är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering, rådgivning och affärsutveckling. Almi ska inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ.

Erbjudande[redigera | redigera wikitext]

Almis erbjudande innehåller fyra olika delar som riktar sig till olika målgrupper.

Inkubation finansierar och kvalitetssäkra Sveriges inkubatorer samt bedriver spetsprogram för att hjälpa entreprenörer att börja sälja på internationella marknader. Inkubationsprogrammet BIG Sweden erbjuder utvecklingsstöd, erfarenhetsutbyte och finansiering till 45 inkubatorer. En inkubator är en organisation som erbjuder kvalificerad affärsrådgivning och affärscoachning, särskilt till nystartade aktiebolag med kunskapsintensiva affärsidéer som siktar på att nå snabb och hög tillväxt i omsättningen. Inkubationsprogrammet BIG Sweden erbjuder kompetens- och metodutveckling, erfarenhetsutbyte, driftsfinansiering och utbildningar inom affärsutveckling.

Långivningen syftar till att komplettera den befintliga lånemarknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när till exempel banker inte gör det. Almi erbjuder lån även till företag där riskerna bedöms vara högre och tar ut en individuellt satt ränta för lånet. Räntan är ofta högre än en genomsnittlig bankränta för att kompensera för risken. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen.

Riskkapital investerar i nystartade aktiebolag med kunskapsintensiva affärsidéer som kan vara både tjänster och varor, där företaget har stor potential att växa i omsättning och anställda. Almis investeringar ska vara marknadskompletterande vilket betyder att man tillför kapital där risken är hög och tillgången på kapital är en bristvara, det vill säga i faser där privata investerare är ovilliga att investera på grund att risken är svår att bedöma.

Rådgivning erbjuds alla typer av företag i syfte att hjälpa entreprenörer att övervinna olika svårigheter med att realisera sin affärsidé eller få företaget att växa. Kontaktförmedling och finansieringsrådgivning är en viktig del av rådgivningsverksamheten. Almi erbjuder även särskild rådgivning till företagare med utländsk bakgrund.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Bokslut & Nyckeltal - Almi Företagspartner Aktiebolag”. AllaBolag.se. http://www.allabolag.se/5564816204/bokslut. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]