Idempotent

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom matematiken och datavetenskapen säger man att en operation är idempotent om avbildningen resulterar i samma resultat hur många gånger man än applicerar den. Ett element a sägs vara ett idempotent element med avseende på en binär operator * om a*a=a.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Unära operatorer[redigera | redigera wikitext]

Om  f är en idempotent unär operator på mängden  S gäller att, för alla  x \in S :

 f(f(x)) = f(x)

Binära operatorer[redigera | redigera wikitext]

En binär operator  * sägs vara idempotent på en mängd  S om, för alla  x \in S :

 x*x = x

I datavetenskap[redigera | redigera wikitext]

Inom datavetenskap avser en idempotent subrutin eller funktion en subrutin som har samma effekt när den anropas flera gånger, som när den bara anropas en gång.

Om man exempelvis har ett databassystem med kunder och deras order, skulle en idempotent subrutin exempelvis kunna vara en som hämtar det namn och den adress som hör till ett visst kundnummer, eller en som raderar en order med ett visst ordernummer. En subrutin som inte är idempotent skulle exempelvis kunna vara en subrutin som lägger in en ny order i systemet.

En subrutin som inte ändrar någon del av systemets tillstånd är alltid idempotent.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Idempotenta funktioner[redigera | redigera wikitext]

  • Absolutbelopp av komplexa eller reella tal är en idempotent unär operator: ||x|| = |x|\,.
  • En funktion av två variabler som ger det största värdet tillbaka är idempotent: \max(x, x) = x .
  • Projektioner i vektorrum är idempotenta unära operatorer; När man har projicerat på värderummet ändras inte vektorn efter flera projiceringar (projektioner brukar t.o.m. definieras som idempotenta linjära avbildningar).

Idempotenta element[redigera | redigera wikitext]

Bland heltalen (och även rationella och reella talen) är 1 idempotent med avseende på multiplikation och 0 är idempotent med avseende på addition.

I en grupp finns inga idempotenta element förutom det neutrala elementet.

I en ring sägs ett element vara idempotent om det är idempotent med avseende på multiplikationen. Varje idempotent element i en ring är även en nolldelare, eftersom a(1-a)=0. Man kan exempelvis betrakta ringen av heltal modulo 6. I den här ringen finns fyra idempotenta element: 0, 1, 3 och 4.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.