Ringled

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En ringled är en väg som går runt en stad. Avsikten med en ringled är att leda bort trafiken från bebyggelsen eller delar av denna. De ska så långt som möjligt befria stadens centrum från genomfartstrafik. Riktigheten i detta antagande är föremål för debatt.

En ringled kan ha mycket olika standard beroende på vilken stad som den tillhör. I en mindre stad är denna oftast en väg som kan betraktas som en vanlig landsväg eller gata. I större städer är detta en större väg och många gånger är det också en motorväg. Denna motorväg är då många gånger ansluten till andra längre motorvägar som ansluter till denna stad och trafik som enbart ska passera denna stad hänvisas då till ringleden för vidare färd förbi staden. I vissa fall är ringleden en väg som helt omsluter staden i en cirkel vilket också är orsaken till dess namn. I andra fall är det enbart en halvcirkel och oftast beror detta då på att det t ex kan vara en stad som ligger vid en kust och därmed går det inte att bygga annat än en halvcirkel eller så kan det visserligen vara möjligt men det blir onödigt.

I Sverige finns det mindre ringleder i vissa städer men de större ringlederna i form av motorvägar är mycket ovanliga. Stockholm och Göteborg saknar ringleder. Motorvägarna går istället genom bebyggelsen och går förhållandevis nära dessa städers centrala delar. Detta beror till viss del att motorvägar i Sverige tidigare ofta byggdes nära de centrala delarna i städerna. I Stockholm har man diskuterat en Stockholms ringled runt staden sedan 1930-talet. Här kommer Essingeleden (klart 1971), Södra länken (klart 2004) och Norra länken (klart 2015) utgöra delvis funktionen av en ringled men inte fullt ut. Framförallt ligger dessa två motorvägar lite för nära de centrala delarna för att fullt ut bli ringled[källa behövs]. Helsingborg skulle delvis kunna betraktas ha ringled. Ändå är detta inte riktigt en sådan då denna funktion egentligen utgörs av motorvägen på E6/E20 som är kompletterad med två korta motorvägsinfarter som går in till Helsingborg, en nordlig och en sydlig. Den norra går till Helsingborgs centrala delar och den södra motorvägen går som en anslutning direkt till hamnen. I nord-sydlig riktning fungerar snarare den parallellt gående Österleden som hårt trafikerad ringled, medan motorvägen främst fungerar som förbifart.

Malmö har däremot riktiga ringleder. Det finns till och med två motorvägar som är ringleder. Det är Inre Ringvägen och Yttre Ringvägen. Inre Ringvägen är en äldre ringled som tidigare både användes för trafik som skulle passera Malmö men också för lokal trafik. När sedan den nyare ringleden Yttre Ringvägen blev färdig tog denna över funktionen att leda trafik som ska passera Malmö och Inre Ringvägen blev då en motorväg mest för lokal trafik. Båda dessa ringleder är enbart halvcirkelformade då Malmö ligger vid kusten.

I andra europeiska länder kan nämnas två ringleder som har blivit internationellt kända. Den ena av dessa är Berliner Ring som är en ringled som går runt Berlin utanför bebyggelsen. Denna var ursprungligen inte bara avsedd som en ringled utan egentligen byggdes denna i det dåtida Östtyskland för att östtysk trafik skulle kunna köra förbi det dåvarande Västberlin som var som en förbjuden zon för östtyska medborgare. Den andra ringleden är motorvägen som heter London Orbital, men i vardagligt tal M25 efter det nummer vägen har, och som går runt London. Detta är världens största ringled och även den allra mest trafikerade. Ett varv på denna ringled blir en 188 km lång färd.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]