Torgny lagman

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Torgny lagman vid Uppsala ting

Torgny lagman ska ha varit lagman i Tiundaland cirka år 1000. Han är dock historiskt ifrågasatt, på grund av bristfälligt källmaterial.

Enligt Snorre Sturlassons Heimskringla skall Olof Skötkonung vid Uppsalatinget 1018 förespråkat en erövringspolitik riktad västerut, mot Norge. Men han fick genast bönderna, anförda av Torgny lagman, emot sig.

"Min farfar Torgny kunde minnas Uppsalakonungen Erik Emundsson och berättade om honom att han när han var i sin bästa ålder hade ledung ute varje sommar (...). Han lade under sig Finland och Kirjalaland (Karelen), Estland och Kurland (en del av Lettland)." Torgny fortsätter med att hävda att den rådande konungen låter sina skatteländer (i öst) glida bort för att i stället vara: "lysten på att hålla det norska väldet under sig som ingen tidigare sveakonung haft lystnad till [...]."

Torgny tvingade honom sluta fred med norske kungen Olov Haraldsson vilket ledde till att kung Olof drog sig tillbaka till Västergötland.