Yrkesexamen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om examensformen i Sverige. För Finlands yrkesskolors examina, se Yrkesinriktad examen.
Akademiska titlar
och anställningsformer

Examina på
grundnivå

Examina på
avancerad nivå

Examina på
forskarnivå

Högre titlar

Anställningsformer

Hederstitlar

Yrkesexamen, examensform inom Sverige för utbildningar som leder fram till särskilda yrken och där det finns olika former av legitimations- eller behörighetskrav, avslutas med en yrkesexamen. Examensbeviset brukar i en del fall vara kompletterat med ett s.k. Diploma Supplement utfärdat på engelska, som är ett internationellt intyg för examen. Yrkesexamina instiftas av regeringen och det finns ett hundratal olika kategorier, såsom officer, läkare, psykolog, logoped, civilingenjör, arkitekt, agronom, lärare, revisor, sjuksköterska, sjukhusfysiker o.s.v.

Yrkesexamen motsvarar internationellt ofta någon av examina högskole- kandidat- eller magisterexamen. I Storbritannien har en del yrken en speciell legitimation eller skyddad titel (Chartered Accountant eller Chartered Engineer) eller examina som liknar Master of Engineering (civilingenjör), Master of Education (lärare), osv.