Den svenska psalmboken 1695

Från Wikipedia
(Omdirigerad från 1695 års psalmbok)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1695 års psalmbok
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter ur 1697 års koralpsalmbok.
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter ur 1697 års koralpsalmbok.
OriginalspråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgivningsår1695
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken
Föregås avGöteborgspsalmboken
Efterföljs av1819 års psalmbok

Den svenska psalmboken 1695 (ofta omtalad som 1695 års psalmbok, kallas även den karolinska psalmboken, Swedbergs psalmbok eller den Swedbergska psalmboken) var Svenska kyrkans första officiella psalmbok.[1] Den användes i Sverige under åren 1695–1819, i Finland till 1886, i vissa församlingar och väckelsekretsar betydligt längre. 1697 års koralbok kom med många nykomponerade melodier. Drivande kraft var Jesper Swedberg (1653–1735). Swedbergs psalmboksförslag av år 1694 antogs av kungen, men refuserades sedan den tryckts på Swedbergs bekostnad. Den nya psalmboken 1695 byggde ändå till största delen på hans förslag. Refuseringen av i huvudsak 78 nyskrivna psalmer har kallats för "en av våra största litterära skandaler" av Magnus von Platen. Den författare som lämnat de flesta bidragen är dock Haquin Spegel. Övriga viktiga svenska bidragsgivare är Jakob Arrhenius, Gustaf Ållon och Petrus Brask (28 verk). 128 psalmer är hämtade från Göteborgspsalmboken.

Ett intressant tidsdokument är att HErren och JEsus konsekvent skrivs med två stora begynnelsebokstäver, dock stavas Gud och Kristus med bara en versal.

En finskspråkig psalmbok baserad på denna, senare kallad Gamla psalmboken, sammanställdes under ledning av biskop Johannes Gezelius den yngre och trycktes 1701. Antalet psalmer var detsamma, liksom indelningen i olika avdelningar, men själva psalmerna skiljer sig.

Med * försedd psalm kan också läsas i Den gamla psalmboken: ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker, som ingår i Svenska Akademiens klassikerserie.

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

Psalmer i 1695 års psalmbok[redigera | redigera wikitext]

I. Catechismus författad i Sånger.[redigera | redigera wikitext]

Trones Artiklar[redigera | redigera wikitext]

Herrans Böön[redigera | redigera wikitext]

Om Döpelsen[redigera | redigera wikitext]

Om Herrans Nattward[redigera | redigera wikitext]

II. Konung Davids Psalmer[redigera | redigera wikitext]

III. Årliga Högtiders Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Några Heligas Lofsånger[redigera | redigera wikitext]

Advents-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Mandoms anammelse[redigera | redigera wikitext]

Jule-högtids Psalmer – Om Christi Födelse[redigera | redigera wikitext]

Ny-Åhrs Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Om Jesu Namn och Välgierningar[redigera | redigera wikitext]

Trettonde Dags Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Om Christi pino och dödh[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Begrafning[redigera | redigera wikitext]

Påska Psalmer – Om Christi Upståndelse[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Himmelsfärd[redigera | redigera wikitext]

Pingesdaga Högtijd – Om then Helga Anda[redigera | redigera wikitext]

Om then Hel. Trefallighet[redigera | redigera wikitext]

Uppå S. Michaelis Dagh – Om de heliga englar[redigera | redigera wikitext]

Uppå alla Helgona dag[redigera | redigera wikitext]

Uppå Apostledagar[redigera | redigera wikitext]

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier[redigera | redigera wikitext]

V. Åthskillige Läro-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Om Menniskiones Fall och Upprättelse[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz Ord och Församling[redigera | redigera wikitext]

Om HErrans Sabbaths Dagh[redigera | redigera wikitext]

Böne-Psalmer för Predikan[redigera | redigera wikitext]

Böne-Psalm efter Predikan[redigera | redigera wikitext]

Om Antichristo[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz nådiga Beskydd[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse[redigera | redigera wikitext]

VI. Boot-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne[redigera | redigera wikitext]

I gemeen[redigera | redigera wikitext]

Thet gyllene A.B.C.D

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi[redigera | redigera wikitext]

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht[redigera | redigera wikitext]

Emot Dryckenskap[redigera | redigera wikitext]

Emot Okyskhet och Skörlefnad[redigera | redigera wikitext]

Emot Högfärd[redigera | redigera wikitext]

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning[redigera | redigera wikitext]

IX. Böne-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer[redigera | redigera wikitext]

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter[redigera | redigera wikitext]

Uthi stora Landzplågor[redigera | redigera wikitext]

Om frijd[redigera | redigera wikitext]

Om Jordenes frucktbarhet[redigera | redigera wikitext]

I Hungers Nödh[redigera | redigera wikitext]

Om Hälsa och Sundhet[redigera | redigera wikitext]

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen[redigera | redigera wikitext]

För Öfwerhets-Personer[redigera | redigera wikitext]

En Konungs Böne-Psalm[redigera | redigera wikitext]
En Arfprinss Böne-Psalm[redigera | redigera wikitext]
En Konglig Råds Böne-Psalm[redigera | redigera wikitext]
Lärares Böne-Psalm[redigera | redigera wikitext]
Psalmer angående Domare[redigera | redigera wikitext]
Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet[redigera | redigera wikitext]
Barna-Psalmer[redigera | redigera wikitext]
Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm[redigera | redigera wikitext]
Een siuk Menniskios Klage-Psalm[redigera | redigera wikitext]
Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom[redigera | redigera wikitext]
Psalmer för Resande til landz och watn[redigera | redigera wikitext]

XIII. Måltijdz-Psalmer.[redigera | redigera wikitext]

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Morgon- eller Afton-psalm[redigera | redigera wikitext]

Morgon-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

AftonPsalmer[redigera | redigera wikitext]

Om the Tolf dagsens Stunder[redigera | redigera wikitext]

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

Beredelse-Psalmer emot Döden[redigera | redigera wikitext]

Suckan i Dödzångest[redigera | redigera wikitext]

Begrafnings-Psalmer[redigera | redigera wikitext]

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden[redigera | redigera wikitext]

Om then Yttersta Domen[redigera | redigera wikitext]

Om then osaliga Ewigheten[redigera | redigera wikitext]

Om thet ewiga Lifwet[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Wikisource
Texten till Den svenska psalmboken 1695 finns på Wikisource.

Olika utgåvor[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Anders Cullhed (15 januari 1996). (på svenska)Poesi i psalmbok och psaltare (Dagens nyheter). https://www.dn.se/arkiv/kultur/poesi-i-psalmbok-och-psaltare/. Läst 15 januari 2017. 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]