Hoppa till innehållet

Lista över psalmer efter innehåll

Från Wikipedia

Detta är en lista över psalmer i svensk tradition, sorterade efter innehåll. Psalmerna är främst hämtade från Den svenska psalmboken med tillägg.[1] Listan är ordnad utifrån psalmernas innehåll i förhållande till kyrkoåret, som den presenteras i Den svenska psalmboken i innehållsförteckningen "Tematiskt ordnad psalmregister"[1].

Listan omfattar, utöver sanktionerade psalmer presenterade i olika psalmböcker, även andra andliga sånger, avsedda för allsång i gudstjänstsammanhang. Den innehåller inte bara sånger från Svenska kyrkans psalmböcker, utan även från andra kristna sångböcker, till exempel Psalmer och sånger (P&S), Segertoner, Sionstoner, Cecilia, Frälsningsarméns sångbok och Kyrkovisor för barn. Listan begränsas till sånger och psalmer som allmänt sjungs på svenska eller på andra nordiska språk i Sverige.

Numreringen framför psalmen är tagen ur respektive psalmbok:

Psalmer ordnade efter innehåll[redigera | redigera wikitext]

Lovsång och tillbedjan[redigera | redigera wikitext]

Fader, Son och Ande[redigera | redigera wikitext]

Innefattar både psalmer om Treenigheten och psalmer om de tre gudomspersonerna (Fadern, Sonen och Anden) var för sig.

Treenigheten[redigera | redigera wikitext]

Innehåller dels psalmer om den treenige Guden, dels, och framför allt, bönepsalmer riktade till honom, ofta en vers per gudomsperson eller aspekt av Gud.

Gud, vår Skapare och Fader (Fadern, vår Skapare och Uppehållare)[redigera | redigera wikitext]

Jesus, vår Herre och broder[redigera | redigera wikitext]

Anden, vår Hjälpare och tröst[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan och nådemedlen[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Ordet[redigera | redigera wikitext]

Dopet[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Nattvarden[redigera | redigera wikitext]

Även relevanta:

Helg och gudstjänst[redigera | redigera wikitext]

Vigsel[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Vittnesbörd - tjänst - mission[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan och Gudstjänsten[redigera | redigera wikitext]

Kyrkoåret[redigera | redigera wikitext]

Advent[redigera | redigera wikitext]

Även relevanta:

Jul[redigera | redigera wikitext]

Trettondedag jul[redigera | redigera wikitext]

Fastan[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Påsk[redigera | redigera wikitext]

Kristi himmelsfärds dag[redigera | redigera wikitext]

Även relevanta:

Pingst[redigera | redigera wikitext]

Även relevanta:

Den helige Stefanos dag eller Annandag jul[redigera | redigera wikitext]

Kyndelsmässodagen[redigera | redigera wikitext]

Jungfru Marie bebådelsedag[redigera | redigera wikitext]

Kristi förklarings dag[redigera | redigera wikitext]

Den helige Mikaels dag[redigera | redigera wikitext]

Även relevanta:

Tacksägelsedagen[redigera | redigera wikitext]

Alla helgons dag[redigera | redigera wikitext]

De hädangångnas minne[redigera | redigera wikitext]

Alla själars dag[redigera | redigera wikitext]

Domssöndagen[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Vid kyrkoårets slut[redigera | redigera wikitext]

Dagens och årets tider[redigera | redigera wikitext]

Morgon[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Under dagen[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Kväll[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Helgsmål[redigera | redigera wikitext]

Söndagskväll[redigera | redigera wikitext]

Årsskifte[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Årstiderna[redigera | redigera wikitext]

Även relevanta:

Att leva av tro[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Stillhet - meditation[redigera | redigera wikitext]

Bönen[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Sökande - tvivel[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Kallelse[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Bättring - omvändelse[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Skuld - förlåtelse[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Förtröstan - trygghet[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Glädje - tacksamhet[redigera | redigera wikitext]

Vaksamhet - kamp - prövning[redigera | redigera wikitext]

Efterföljd - helgelse[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Tillsammans i världen[redigera | redigera wikitext]

Innehåller psalmer med utpräglat allmänmänskliga motiv - till exempel samhällsfrågor, arbetsglädje, måltider, barn och familj.

Även relevant:

Barn och familj[redigera | redigera wikitext]

Framtiden och hoppet[redigera | redigera wikitext]

Pilgrimsvandringen[redigera | redigera wikitext]

Livets gåva och gräns[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Kristi återkomst[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Himlen[redigera | redigera wikitext]

Även relevant:

Psalmer på andra nordiska språk[redigera | redigera wikitext]

Från Danmark[redigera | redigera wikitext]

Från Finland[redigera | redigera wikitext]

Många fler svenskspråkiga psalmer har ursprung i Finland, listan är ofullständig och innefattar endast psalmer och sånger som också sjungs i Sverige.

Flera av dessa psalmer är av finlandssvenskt ursprung och sjungs också på svenska i Finland. Trots rubriken i Den svenska psalmboken är inte alla psalmer ursprungligen från Finland.

Under annan rubrik[redigera | redigera wikitext]

Från Norge[redigera | redigera wikitext]

Psaltarpsalmer och cantica[redigera | redigera wikitext]

Bibelvisor och kanon[redigera | redigera wikitext]

Liturgiska sånger[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Den svenska psalmboken med tillägg. 2020. sid. 6