Bas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om bas.

Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal.

Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer av italienskans basso: låg (från grekiska, sedan latin bassus)

Bas kan syfta på:

Inom musik och ljudlära[redigera | redigera wikitext]

Inom matematik[redigera | redigera wikitext]

  • Ett tal som definierar ett positionssystem, se talbas, ex. 10 i decimalsystemet
  • Det tal som bestämmer logaritmen, ex. e resp. 10
  • I en potens kallas det lägst placerade talet bas, det högre exponent. Detta hänger intimt samman med logaritmbas och positionssystem.
  • En uppsättning vektorer som definierar ett linjärt rum, se bas (linjär algebra)
  • En mängd som genererar en topologi, se bas (topologi)
  • En funktion i funktionsutveckling, se bas (funktionsutveckling)
  • Den sida i en parallellogram eller triangel som höjden definieras mot, (är vinkelrät mot höjden)
  • Den sida i en likbent triangel som inte nödvändigtvis har samma längd som de övriga.

Inom kemi[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]