Bas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om bas.

Bas i betydelser som avser "grund" (underlag, referens) kommer ordet av latinska basis: stöttepelare, piedestal. Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal.

Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer av italienskans basso: låg (från grekiska, sedan latin bassus)

Bas kan syfta på:

Inom musik och ljudlära[redigera | redigera wikitext]

Inom matematik[redigera | redigera wikitext]

  • Ett tal som definierar ett positionssystem, se talbas, ex. 10 i decimalsystemet
  • Det tal som bestämmer logaritmen, ex. e resp. 10
  • I en potens kallas det lägst placerade talet bas, det högre exponent. Detta hänger intimt samman med logaritmbas och positionssystem.
  • En uppsättning vektorer som definierar ett linjärt rum, se bas (linjär algebra)
  • En mängd som genererar en topologi, se bas (topologi)
  • En funktion i funktionsutveckling, se bas (funktionsutveckling)
  • Den sida i en parallellogram eller triangel som höjden definieras mot, (är vinkelrät mot höjden)
  • Den sida i en likbent triangel som inte nödvändigtvis har samma längd som de övriga.

Inom kemi[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]