Boendestöd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Boendestöd. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan erhålla boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet, enligt socialtjänstlagen. Boendestöd kan vara ett kostnadsfritt bistånd i en del kommuner, i andra är boendestöd belagt med en avgift. Taxan är ibland samma som för hemtjänst. Syftet med biståndet är att hjälpa den som har en psykisk funktionsnedsättning att klara av att bo i en egen lägenhet eller i ett eget hus. Stöd i vardagen både i hemmet och utåt i samhället kan ingå.

Boendestödet ska öka den enskildes möjligheterna till gemenskap och delaktighet i samhället.

Insatsen boendestöd ser olika ut från kommun till kommun. Eftersom det är en kommunal insats som inte är specificerad i lagstiftningen finns möjligheten att lösa det behov som boendestöd fyller på många olika sätt. Oftast ligger boendestöd antingen under Socialförvaltningen → Socialpsykiatri, eller under Vård & Omsorg.

Enligt LSS-utredningen som presenterades den 1 oktober 2008 föreslås Boendestöd att ingå som LSS-insats. Många av LSS målgrupp kan få boendestöd, men insatsen beviljas enligt SOL.