Carl Anton Wetterbergh

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
C. A. Wetterbergh i yngre dagar.
Efter förlaga av A J Salmson. Konstnär: Andersson.
Wetterberg som regementsläkare.
C. A. Wetterbergh

Carl Anton Wetterbergh, född 6 juni 1804 i Jönköping, död 31 januari 1889 i Linköping, var en svensk läkare och författare, mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han var son till hovrättsrådet Anders Johan Wetterbergh, en frisinnad publicist som gav sonen en fri uppfostran.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Wetterbergh ägnade sig först åt studier i juridik vid Lunds universitet, men då fadern hade kommit på obestånd sadlade han om och utbildade sig till läkare. Detta skedde under stora umbäranden, då han själv måste försörja sig under studietiden. 1834 blev han medicine licentiat och tjänstgjorde som läkare i Jönköping under Sveriges första koleraepidemi. Han blev slutligen kirurgie magister 1835 och år 1837 utnämndes han till regementsläkare vid Jämtlands fältjägarregemente och bosatte sig som nygift i Östersund.

Redan 1832 hade han medarbetat som novellist i Stockholms-Posten. Sedan gjorde han uppehåll i författandet till 1840-talet. I hemmet i Östersund blev bristen på böcker akut. Tre nära dödsfall, bl.a. en dotter och Wetterberghs far, gjorde att han började skriva små noveller till tröst, som han sedan högläste för hustrun under de långa vinterkvällarna. En god vän i Stockholm fick ta del av manuskripten och han placerade dem i Aftonbladet. En generalmönstring var den första genremålningen som publicerades den 13 maj 1841. Snart blev signaturen Onkel Adam mycket känd och uppskattad och en av sin tids mest lästa författare. En första samling Genremålningar kom ut 1842 och flera följde i snabb takt under åren 1843–1846. Jfr. bibliografin nedan.

1846 flyttade han till Stockholm och blev biträdande läkare i Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket. Han engagerade sig i det litterära Stockholmslivet och var en av initiativtagarna till Konstnärsgillet. Han var mycket intresserad av tidens politiska och sociala reformkrav. Det präglar också framför allt de romaner han gav ut omkring 1847 till 1849. Onkel Adam var hela sitt liv en demokrat och världsförbättrare, som ville avslöja och peka ut missförhållanden i samhället. Han var medlem i Stockholms Reformsällskap och den 18 mars 1848 håller han tal på en bankett vid Brunkebergstorg om behovet av att avskaffa ståndsriksdagen. I samband därmed utbryter våldsamma upplopp, de s.k. marsoroligheterna och Wetterbergh blir sedermera utfrusen och drar sig tillbaka från politiken.

C.A. Wetterbergh och hans maka Hedda Brydolf har sin grav på centrala griftegårdarna i Linköping.

Hans stil var enkel och okonstlad och som han själv uttryckte det: "ju större verkningar man kan frambringa med små medel, dess bättre; konstens högsta uppgift är inte att vara konstig". Tyvärr blev han med tiden allt mera mångordig och han borde ha fortsatt att skriva korta berättelser. Romanerna präglas av bristande komposition och personernas karaktärer sönderfaller under berättelsen gång i flera olika. Hans romaner består egentligen av en serie små situationer som kan var nog så bra, men de blir aldrig till en helhet.

Ett förordnande 1848 förde honom till Östergötland som regementsläkare vid Första livgrenadjärregementet. Vid början av 1860-talet miste han lusten att skriva romaner och noveller. Efter en vissamling 1861 ägnade han sig 1862 till 1872 åt att ge ut Linnea, tidning för barn. Den var på flera sätt banbrytande och såg som sin uppgift att både roa och förmedla kunskap.

Både Snoilsky och Topelius har ägnat Wetterbergh varma hyllningsdikter. Svenska Akademien gav honom 1869 kungliga priset för litterära förtjänster. Hans böcker är översatta till tyska, flera även till danska, engelska, franska och nederländska.

År 1874 tog Wetterbergh avsked från sin tjänst och drog sig tillbaka. Han dog år 1889 i Linköping. I Linköping finns hans bostad Onkel Adamsgården bevarad. Hans grav finns på Linköpings kyrkogård.

Den 15 september 1927 avtäcktes en minnestavla över Wetterbergh på det hus där han bodde under sin sista tid. Huset hade förvärvats av Linköpings stad och återställts i det skick som gällde då Wetterbergh gick bort.[1]

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

"Låt bli mig vilddjur!"
Illustration ur Berättelser af Onkel Adam av Fritz von Dardel 1854.
Onkel Adam vid 76 års ålder.
Träsnitt i Svea 1881.
 • En bränvinsupares lefnad och död : Sann händelse, tecknad af en läkare. Götheborg. 1841. Libris 3170839 
 • Pröfningen. Stockholm. 1842. Libris 12059700. http://runeberg.org/profningen/  - Ingår i: Toilette- och theateralmanach, 1842.
 • Genremålningar. Stockholm. 1842. Libris 1698884 
 • De fyra signaturerna : stycken. Lund: Cronholm. 1843. Libris 8834134 
 • Guvernanten : en genremålning. Norrköping: Durietz. 1843. Libris 1698888. http://runeberg.org/oadamguv/ 
 • Får gå! : en genremålning. Stockholm. 1844. Libris 1698890 
 • Ett namn : genremålning. Original-bibliothek i den sköna litteraturen af utmärkta förf. ... inom fäderneslandet ; 1845 :3. Norrköping. 1845. Libris 8832904 
 • Pastors-adjunkten : genremålning. Stockholm: Beckman. 1845. Libris 2158515 
 • Paralleler. Götheborg: Bonniers. 1846. Libris 2150135 
 • Penningar och arbete : genremålning. Original-bibliothek i den sköna litteraturen, 99-1233670-4 ; 1847 :1. Norrköping. 1847. Libris 884606 
 • Altartaflan : genremålning. Original-bibliothek i den sköna litteraturen ; 4 :1 4 1. Norrköping. 1848. Libris 2150096. http://runeberg.org/altartafla/index.htm 
 • Tännforsen : en jemtlands-historia. Stockholm: Rylander. 1848. Libris 2521951 
 • Hat och kärlek : episoder ur en slägthistoria. Nytt original-bibliothek i den sköna litteraturen ; 1849 :[2]. Stockholm: Östlund & Berling. 1849. Libris 2150111. http://books.google.se/books?id=MIYNAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=wetterbergh&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false 
 • Olga : berättelse. Stockholm: Rylander. 1850. Libris 3162412 
 • Kärlek och affärer : genremålning. Stockholm: Rylander. 1852. Libris 1627435 
 • Träskeden : berättelse. Europeiska följetongen ; 1852 : 1-5. Stockholm: Bonniers. 1852. Libris 2150153 
 • Herr Simon Sellners rikedomar : episoder ur hvardagslifvet. Norrköping. 1853. Libris 440194. http://runeberg.org/samvetet/ 
 • Suparens ånger : en alldeles ny och lärorik visa. Norrköping: Östlund & Berling. 1853. Libris 10619522 
 • Tre! : berättelser. Stockholm. 1853. Libris 8834354 
 • Twå alldeles nya slåtter-wisor. Den första : Drängen på slåttern, börjas : Nu är det soligt och warmt på näset. Den andra : Pigan, som räfsar, börjas : Lill-blomman står uppå gröna ängen : sjunges på sina egna wälklingande och glada melodier. Norrköping: Östlund & Berling. 1853. Libris 10103532 
 • Wisa för Sweriges indelade soldater diktad af O. A.. Norrköping: Östlund & Berling. 1853. Libris 3049214 
 • Berättelser. Norrköping. 1854. Libris 8464110. http://runeberg.org/oaberat/  - Illustrationer av Fritz von Dardel. Innehåll: Pfefferkorns reseminnen ; Minnen från mina informators-år ; P-P-P. Dramatisk skizz i en scen ; Tant Margaretas soiréer.
 • Skyddslingen : illustrerad berättelse. Götheborg: Petersen. 1855. Libris 8834183 
 • Waldemarsborgs fideicommiss. Salong-bibliothek ; 1855 :1. Stockholm: Arwidsson. 1854. Libris 1987185 
 • Hemma! : en genremålning. Salong-bibliothek af svensk och utländsk romanlitteratur, 99-2071978-1 ; 1856 :1. Göteborg: Arwidsson. 1856. Libris 2157386 
 • De "oskälige" och de "osjälige" : tidsbilder från början af mars månad 1857. Wexjö. 1857. Libris 8833022 
 • Samhällets kärna : några bilderark. Stockholm. 1857. Libris 3303064 
 • Wästberg, Anna; Wetterbergh, Carl Anton (1857). Styfmorsblommorna : en diktsamling. Stockholm. Libris 10537909 
 • Efemerider : 1859. Stockholm: Beckman. 1858-1860. Libris 2159595  - Innehåll: 1. Gubben Lundman och hans vänner. Stycken på vers (Föreningslänken, Min tro). Tankar om svenskarne; 2. Då samtalsämnena tryta. Adam och Eva. Forntid och Nutid. En samvetsfråga till vår tid. En historisk Hörsaga; 3. Nutidens martyrer; 4. Litteraturen, kritiken och Svenska Akademien. Ungdomsvännerna hafva gift sig! När samtalsämnena tryta. Frågvisa barn
 • Blad ur Catharina Månsdotters minnesbok : några folkvisor. Norrköping. 1861. Libris 2521895 
 • Gustaf Nords gesällvandringar och äfventyr hemma och borta. Lund: Gleerup. 1862. Libris 2852365 
 • Vara och synas : en historia om tvenne sotarepojkar. Öreskrifter för folket, 99-1474700-0 ; 14. Stockholm: Bonniers. 1863. Libris 8834733 
 • Den hvita pionen ; Blomman bland gatstenarne ; Lillans begge kyrkresor  : trenne smärre berättelser. Öreskrifter för folket ; 28. Stockholm: Bonniers. 1867. Libris 1586180 
 • Små taflor med text. Linköping: F. Wallin. 1869. Libris 2245166 
 • Får gå! : genremålning. Örebro: Bohlin. 1870. Libris 8820827 
 • En minnesfest : [Undert. : O.A. - Onkel Adam.]. Linköping. 1870. Libris 3170844 
 • Till herr öfversten och kommendören Chr. H. Mörner ... den 20 mars 1871.. Verser m.m. till och öfver enskilda ; C 8 :o 13. 1871 : 21. Linköping. 1871. Libris 3170845 

Barnlitteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Indebetou, Hedvig; Wetterbergh Carl Anton (1880). Vintergröna : berättelser och visor för barn. Stockholm: Flodin. Libris 9386270 
 • Linnea : en samling sagor, berättelser och poemer. Stockholm: Beijer. 1888. Libris 1624375 
 • Onkel Adams Linnea ([Ny uppl.]). Stockholm: Bonniers. 1890-1895. Libris 2245525 

Varia[redigera | redigera wikitext]

Samlade och valda verk[redigera | redigera wikitext]

Samlade skrifter (1869-1874).

Priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Wetterberg, Karl Anton i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1921)
 • Levertin Oscar, Schück Henrik, Berg Ruben G:son, Mortensen Johan, red (1908). Sveriges national-litteratur 1500-1900. 13, 1800-talets äldre prosadiktare, 2 : Emilie Flygare-Carlén, August Blanche, Orvar Odd, Onkel Adam. Stockholm: Bonniers. Sid. 16–18. Libris 1188335 

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Svenska Dagbladets årsbok : 1927, red. Erik Rudberg & Edvin Hellblom, Stockholm 1928, s. 32

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Ericsson, Per: Behyvlade i Jönköping : om snickarsläkten Flygare och Onkel Adams okända barndom / Per Ericsson, Per Falck, Carl Anton Wetterbergh (Jönköping, 2006)
 • Fjellander, Eva: Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku. En studie av prästgestalter i svenska romaner 1809-2009. Artos 2013 ISBN 978-91-7580-678-5
 • Lindqvist, Gunnar: En radikal onkel. I: Från skilda utsikter : skrivande om skrivande i Östergötland / Magnus Engberg (red) (Stockholm, 2003)
 • Lundberg, Hilding: C. A. Wetterberghs sociala författarskap (Uppsala, 1943)
 • Mortensen, Johan (1905). Från Aftonbladet till Röda rummet: strömningar i svensk litteratur 1830-1879. Stockholm: Bonniers. Sid. 337-349. Libris 11458. http://runeberg.org/mortfatrr/0341.html 
 • Onkel Adam och Linköping / <redigering: Bengt Lundberg> (Skriftserie / utgiven av Föreningen Gamla Linköping, 0426-6560  ; 18) (Linköping, 1978)
 • Tornell, Brita: Linnea - Tidning för barn utgiven av Onkel Adam 1861-1871 (Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 0347-5387  ; 13) (Göteborg, 1982)
 • Warburg, K: Onkel Adam. I: Svea, 1881.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]