Jämtlands fältjägarregemente

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Jämtlands fältjägarregemente
(I 23, I 5/Fo 22, I 5)
Jämtlands fältjägarregemente vapen.svg
Jämtlands fältjägarregementes vapen 1893-1994 samt 2000-2005. (Vapensköld för Jämtlands fältjägarregemente tolkad efter dess blasonering. )
Datum 1670-1997, 2000-2005
Land Sverige Sverige
Lojalitet Krigsmakten (1670-1974)
Försvarsmakten (1975-2005)
Försvarsgren Armén
Typ Infanteri
Storlek Regemente
Ingående delar Fältjägarbrigaden (1949-1958)
Härjedalsbrigaden (1949-1963)
Jämtlandsbrigaden (1963-1988)
Fältjägarbrigaden (1988-1994)
Del av Milo NN (1942-1993)
Milo N (1993-1997)
Fältjägarbrigaden (1998-2000)
OPIL (2000-2005)
Förläggningsort Östersund
Motto "För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal, skallar Jämtlands jakt"
Färger Blått     
Marsch "Erzherzog Albrecht Marsch" (Schneider)[1]
Segernamn Nowy Dwór (1655)
Befälhavare
Framstående befälhavare Anders Brännström (1998-2003)
Gustaf Adolf von Siegroth

Jämtlands fältjägarregemente, I 5 eller I 23 var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former åren 1670-1997 och 2000-2005. Förbandet var förlagt inom Östersunds garnison i Östersund.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Uniformer för hästjägarkåren och fältjägarkåren vid mitten av 1860-talet.

Regementet har sitt ursprung i Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente som sattes upp år 1646 i det nyligen erövrade landskapet Jämtland. Dock rekryterades soldaterna mestadels från de gamla svenska landskapen Ångermanland och Medelpad. Regementet kallades också Thomas Gärffelts regemente efter den första befälhavaren.

Regementet lades ner år 1661 då den rekryterade landskapen hade flyttats över till flottan. Några kompanier fanns kvar tills 1670 då de inkorporerades i det nya Jämtlands regemente till fot (eller Anders Plantings regemente). Detta regemente vapenövades på Frösö läger sedan 1682. Från och med 1689 hette regementet Jämtlands dragonregemente, men var oberidet. I landskapet fanns dock ytterligare ett kompani, Jämtlands kavallerikompani som var beridet och Norrlands enda kavalleri. Kompaniet organiserades senare till Norrlands dragonregemente.

Regementet döptes om till Jämtlands infanteriregemente år 1770 innan man fick sitt nuvarande namn 1820. Regementet hade också namnet Jämtlands fältjägarkår en kort period mellan 1853 och 1892. Jämtlands fältjägarregemente var beläget i Östersund och gavs beteckningen I 23 (Infanteriregemente 23) år 1816. Detta ändrades till I 5 år 1927, efter att I 4 och hittillsvarande I 5 sammanslogs varvid det lägre numret blev ledigt för I 23. Efter att ha övat på Frösön sedan 1682 flyttade regementet in till kaserner i Östersund år 1911.

Matsalen vid I 23 under 1920-talet.

År 1974 fick regementet den nya beteckningen I 5/Fo 22, detta som en följd av sammanslagningen med Jämtlands försvarsområde (Fo 22).

I samband med 1996 års försvarsbeslut reducerades antalet försvarsområden i Sverige. Försvarsområdesstaben vid Jämtlands fältjägarregemente (I 5/Fo 22) var en som berördes, vilket resulterade i att regementet avvecklas den 31 december 1997.[2]

Jämtlands försvarsområde (Fo 22) integrerades i Västernorrlands försvarsområde (Fo 23), under namnet Västernorrlands och Jämtlands försvarsområde (Fo 23). Som stöd till hemvärn och frivilligverksamheten inom före detta Jämtlands försvarsområde bildades försvarsområdesgruppen Jämtlandsgruppen. Regementsstaben kom att uppgå i den krigstid organiserade Fältjägarbrigaden (NB 5) under det nya namnet Jämtlands fältjägarregemente och Fältjägarbrigaden (NB 5).

Genom att brigaderna och försvarsområdena avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000 kom Jämtlands fältjägarregemente (I 5) att återuppsättas den 1 juli 2000 som ett självständigt förband. Som ett ytterligare led av försvarsbeslutet tillkom Norrlands trängbataljon, från Norrlands trängkår (T 3).

I och med försvarsbeslutet 2004 avvecklades Jämtlands fältjägarregemente den 8 april 2005. Dess arv och traditioner övergick till Fältjägargruppen, som flyttade ut till lokaler på gamla flygflottiljen F 4 på Frösön. Sedan den 1 januari 2006 är Fältjägargruppen en del av Norrbottens regemente (I 19) i Boden. På Frösön utbildas idag soldater till hemvärnet.

Brigader[redigera | redigera wikitext]

Regementet kom genom försvarsbeslutet 1942 att organisera två fältregementen som genom försvarsbeslutet 1948 kom att omorganiseras till infanteribrigader.

Fältjägarbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Fältjägarbrigaden (IB 25) bildades 1949 genom att fältregementet Jämtlands fältjägarregemente (I 5) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Jämtlands fältjägarregementes sekundära brigad och kom endast att organiseras efter förbandstypen IB 49 innan den avvecklades 1958 i samband med försvarsbeslutet 1958. Dock så övertog Härjedalsbrigaden 1988 namnet Fältjägarbrigaden.

Härjedalsbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Härjedalsbrigaden (IB 35) bildades 1949 genom att fältregementet Härjedalens regemente (I 35) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Jämtlands fältjägarregementes huvudbrigad och kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59, NB 63, NB 85 och NB 2000. 1963 omorganiserades brigaden till en norrlandsbrigad och i samband med detta gjordes en namnändring till Jämtlandsbrigaden (NB 35). 1988 övertog man namnet Fältjägarbrigaden. 1994 kom Fältjägarbrigaden att avskiljas från regementet och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Norra militärområdet (Milo N), under det nya namnet Fältjägarbrigaden (NB 5). Brigaden avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000.

Fälttåg[redigera | redigera wikitext]

Jämtlands fältjägarregementes vapen 1994-2000.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

1689(?)

 • Livkompaniet
 • Överstelöjtnantens kompani
 • Majorens kompani
 • Brunflo kompani
 • Hallens kompani
 • Revsunds kompani
 • Ovikens kompani
 • Bergs kompani
 • Lits kompani

1853

 • Livkompaniet
 • Bergs kompani
 • Revsunds kompani
 • Hammerdals kompani

Namn, beteckning och garnison[redigera | redigera wikitext]

Namn
Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente 1646-01-16 1660
Jämtlands regemente till fot 1670 1689
Jämtlands dragonregemente 1689 1770
Jämtlands infanteriregemente 1770 1820-02-07
Jämtlands fältjägarregemente 1820-02-08 1853-05-24
Jämtlands fältjägarkår 1853-05-25 1892-12-31
Jämtlands fältjägarregemente 1893-01-01 1997-12-31
Jämtlands fältjägarregemente 2000-07-01 2004-12-31
Beteckningar
I 23 1816 1927-12-31
I 5 1928-01-01 1974
I 5/Fo 22 1974 1997-12-31
I 5 2000-07-01 2005-12-31
AO I 5 2005-01-01 2005-04-08
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Frösö läger (F) 1682 1911-09-30
Cronstads skans (D) 1713 1815
Östersund (F) 1911-10-01 2005-04-08
Grytans skjutfält (Ö) 19?? 2004-12-31

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Kända personer som gjort värnplikt på I 5[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu: marscher antagna av svenska militära förband, skolor och staber samt igenkännings-, tjänstgörings- och exercissignaler ([Ny uppl.]). Stockholm: Militärmusiksamfundet med Svenskt marscharkiv. sid. 203. Libris 10413065. ISBN 978-91-631-8699-8 
 2. ^ ”Proposition 1997/98:1D6 Budgetpropositionen för 1998”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1997/98&bet=1D6&dok_id=GL031D6. Läst 30 december 2009. 
 3. ^ [a b] Salomonsson, Claes (17 januari 200). ”Försvaret lägger ner idrottsplutonerna”. Aftonbladet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0001/17/idrott.html. Läst 26 september 2008. 
 4. ^ Thunberg, Karin (17 april 2005). ”En officer och ett vresarsle”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_413563.svd. Läst 29 september 2008. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Almgren, Carl Eric; Rosell, Lennart, red (1966). Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia. Östersund: Wisénska bokh. Libris 8198028 
 • Gustafsson, Ingvar, red (2001). Jämtlands fältjägarregemente: regementet, bygden och staden. Bd 1. Östersund: Jämtlands fältjägarregemente. Libris 8397161. ISBN 91-631-1473-9 (inb.) 
 • Gustafsson, Ingvar, red (2002). Jämtlands fältjägarregemente: regementet, bygden och staden. Bd 2. Östersund: Jämtlands fältjägarregemente. Libris 8578939. ISBN 91-631-1474-7 (inb.) 
 • Gustafsson, Ingvar, red (2003). Jämtlands fältjägarregemente: regementet, bygden och staden. Bd 3. Östersund: Jämtlands fältjägarregemente. Libris 8913878. ISBN 91-631-1475-5 (inb.) 
 • Gustafsson, Ingvar, red (2006). Jämtlands fältjägarregemente: regementet, bygden och staden. Bd 4. Östersund: Jämtlands fältjägarregemente. Libris 10287600. ISBN 91-631-9051-6 (inb.) 
 • Gustafsson, Ingvar; Hjelm, Gunnar; Westerberg, Lennart, red (1997). Östersunds/Jämtlands försvarsområde: en minnesskrift. Östersund: Jämtlands fältjägarregemente. Libris 2453665 
 • Lund, Gustaf, red (1961). Kungl. Jämtlands fältjägarregemente: 1911-1961. Fältjägaren, 0533-0262 ; 32. Östersund: Utg. Libris 1357046 
 • Westerberg, Lennart; Fornwall Sture, red (1971). Kungl. Jämtlands fältjägarregemente: historik, traditioner, officersmäss. [Östersund]: [Regementsofficerskåren]. Libris 1856617 
 • Mankell, Julius (1866). Anteckningar rörande svenska regementernas historia (2. uppl.). Örebro: Lindh. sid. 375-378. Libris 1549756. http://runeberg.org/mjantreg/ 
 • Östersunds/Jämtlands försvarsområde: en minnesskrift. Östersund: Jämtlands fältjägarregemente. 1997. Libris 2453665 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]