Dalit

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Dalit, de oberörbara, eller achuta är den lägsta klassen i det indiska kastsystemet. Mahatma Gandhi använde benämningen Harijan, på svenska felaktigt omnämnt som Guds barn. Harija är i hinduismen smutsens gud vilket är en av orsakerna till att Mahatma Gandhi inte är uppskattad av många daliter. I fallet dalit används oftast "Harijan" i en mer negativ klang då det också kan betyda "faderslös". De står praktiskt taget utanför de fyra traditionella huvudkasternas system.

Även inom denna utstötta grupp i Indien finns det klasser. De absolut lägsta av de oberörbara är Bhangis. De oberörbara har i allmänhet yrken som man inom de högre kasterna anser orena, till exempel läderarbete, renhållning och arbete med lik. Det finns flera rörelser som bildades av Daliter. En av dem var Dalitpantrarna, inspirerad av svarta pantrarna i USA. Många Daliter kan vara välutbildade och förmögna. Trots förbud så diskrimineras de fortfarande och får inte olika jobb de är överkvalificerade till. Daliter är ofta väldigt duktiga på sporter.

Ordet dalit betyder förtryckt och är de oberörbaras egna benämning på sig själva.