Karma

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För albumet av Kamelot, se Karma (musikalbum).
Karma AS.jpg

Karma (sanskrit: karman, pali: kamma, "handling") är ett centralt begrepp inom österländsk religion och filosofi. I filosofiskt/religiöst hänseende har karma snarare betydelsen lagen om orsak och verkan. När en varelse agerar med tankar, känslor och handlingar lämnas ett spår både på omgivningen och i den egna organismen. Avtrycket får både omgivningen och varelsen att reagera i enlighet med naturlagarna. Naturlagarna sörjer alltid och överallt för att varje orsak får sin bestämda verkan och dessa kallas sammantagna för karma.[1]

Om karma[redigera | redigera wikitext]

Karma som begrepp förekommer inom religionerna buddhism, jainism, sikhism och många hinduistiska riktningar. Inom buddhismen är karma resultatet av en människas handlingar, ord och tankar under dennes livstid. Inom hinduismen står karma också för summan av handlingar under livet, hur väl en människa uppfyllt sina plikter avseende religiösa och vardagliga handlingar. Karmans "kvalitet" har en direkt betydelse när det gäller om vi återföds och som vad vi återföds.[2] Karma används även av andra grupper och individer, även utan filosofisk eller religiös innebörd och som ett uttryck som blivit populärt i Nordamerika och Europa.

Karma, religion och reinkarnation[redigera | redigera wikitext]

Det inom hinduismen är positiva respektive negativa gärningsstoff vi hittills samlar på oss kallas karma-phala. Detta ansamlade bagage är i dödsögonblicket det som enligt indisk religion bestämmer var och som vad vi återföds i nästa reinkarnation. Goda gärningar genererar god karma och onda gärningar ond, men det slutliga målet i alla dessa religioner är att uppnå ett upplyst stadium, moksha, där ingen mer karma produceras och individen inte heller reinkarneras. Upplysta individers handlingar anses inte generera någon karma. Människans goda gärningar, d.v.s. god karma belönas i nästa liv på det sättet att man kan nå ett högre kast, och på så sätt högre social standard.

Olika meningar gällande karma[redigera | redigera wikitext]

I frågan om det behövs en gudom för att distribuera karma, eller om det är en slags naturlag, finns det olika meningar, och ävenså skiljer de olika religioner åt i frågor om exempelvis vilka gärningar som producerar vilket slags karma. Karma är den universella lagen om orsak och verkan, men vad var orsaken till Karma? "Kan den universella lagen om orsak och verkan (karma) ha skapat sig själv utan en intelligent lagstiftare, en Kosmosande, en det Största Mysteriet?" frågar Sverre Holmsen i sin betraktelse över inspiratörerna Krishna, Buddha och Zarathustra.[3] "Ingen lag kan bli till av sig själv utan ett intelligent väsen, Mästaranden bakom all skapelse är därför den Pörista Orsaken. Människor kallar honom Gud, Buddha kallade honom den Första Orsaken".[4]

Karma i populärkulturen[redigera | redigera wikitext]

Ibland händer det att karma används som tema inom populärkulturen, exempelvis i filmer, TV-serier eller i musik. John Lennons låt Instant Karma! behandlar delvis ämnet, liksom TV-serien My Name Is Earl.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Religionslexikonet' (huvudredaktör Stefan Ewald, översättning Joachim Retzlaff, Forum, 1996)
  2. ^ Vramming, Y. (1996) Uppslag religion. Från anatta till övergångsrit, ss 14 och 29. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  3. ^ Holmsen, Sverre (1973) Inspiratörerna. Stockholm: Bahá'í-förlaget AB.
  4. ^ Fozdar, Shirin (1995 Lord Buddha and Amitabha, s 48. New Delhi: Baha'i Publishing Trust.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]