Detachement

Från Wikipedia

Detachement (från franska: détacher, "avskilja"), är en mindre militär truppstyrka som avskilts (detacherats) från en större militär avdelning för ett specifikt ändamål.[1]

Operativt utsänds ett detachement vanligen för att rekognoscera, störa eller vilseleda fienden, erövra viktiga punkter i terrängen, skydda den egna styrkans flanker, indriva eller hindra fiendens indrivande av rekvisitioner och kontributioner, eller skydda eller anfalla transporter.

I militär fredsorganisation används begreppet detachement också i en betydelse som närmast kan liknas med "filial".

Detachement inom svenska Försvarsmakten[redigera | redigera wikitext]

Detachement som fanns inom Försvarsmakten under 2008 är bl.a.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Detachera i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)