Marinbasen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Marinbasen
(MarinB)
Örlogsbasen vapen.svg
Vapensköld för Marinbasen tolkad efter dess blasonering.
Datum 2005–
Land Sverige Sverige
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Marinen
Typ Stödförband
Roll Utbildning, sjöövervakning, basstöd
Storlek Motsvarande regemente
Del av MTS (2005–)
Högkvarter Karlskrona
Förläggningsort Göteborg, Haninge, Karlskrona, Malmö, Skredsvik, Visby
Marsch "Chefsmarsch" (V. Widqvist)[1]
Befälhavare
Marinbaschef Kommendör Erik Andersson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg

Marinbasen (MarinB) är ett svenskt marint förband inom Försvarsmakten som verkat sedan 2005. Förbandets stab är förlagt inom Karlskrona örlogsbas i Karlskrona i Blekinge.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Marinbasen (MarinB) tillkom 2005 genom försvarsbeslutet 2004. Marinbasen övertog huvuddelen av de uppgifter som tidigare åvilat Ostkustens marinbas (MarinB O) och Sydkustens marinbas (MarinB S). Dess huvudort är Karlskrona.

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Marinbasens uppgifter är bland annat att:

 • Övervaka det svenska sjöterritoriet
 • Utbilda värnpliktiga åt sjöförbanden
 • Stödja de marina förbanden med teknisk tjänst
 • Utbilda hemvärns- och övrig frivilligpersonal
 • Utveckla den marina infrastrukturen

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Marinbasen är organiserad i två bataljoner. Dessa är:

 • Sjöinformationsbataljonen
 • Basbataljonen

Utöver detta finns också en stab med tillhörande avdelningar.

Sjöinformationsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Sjöinformationsbataljonen har till uppgift att övervaka det svenska sjöterritoriet samt att underlätta ledningen av sjöstridskrafterna. Med hjälp av bland annat radar, bevakningsbåtar och Frivilliga Flygkåren identifierar man fartyg och bygger upp en normalbild av sjötrafiken. Verksamheten leds från två stycken sjöcentraler. Dessa finns på följande orter:

 • Sjöinfokompani Göteborg
 • Sjöinfokompani Malmö (avvecklad)
 • Sjöinfokompani Karlskrona (avvecklad)
 • Sjöinfokompani Visby (avvecklad)
 • Sjöinfokompani Muskö
 • Sjöinfokompani Härnösand (avvecklades 31 december 2008)

I sjöcentralerna jobbar ett antal värnpliktiga, civilanställda sjöbevakningsledare och officerare året runt, dygnet runt. På orter tillhör även bevakningssoldaterna sjöstridskompanierna. Varje sjöcentral förfogade tom 090518 också över minst en bevakningsbåt typ 80 eller i SSK Göteborgs fall, vedettbåten HMS Jägaren. Dessa är nu överförda till 3 och 4 Sjöstridsflottiljerna, men de löser fortfarande uppgifter åt respektive SSK. I sjöinformationsbataljonen MTS ledningsstödenhet, i dagligt tal Marinens Radio eller MaRa.

Försvarsmaktens inriktning är att samtliga sjöcentraler ska avvecklas och ersättas med en central sjöcentral, där hela Sveriges sjö- och luftlägesbild presenteras.[2]

Basbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Basbataljonen sköter olika former av bastjänst åt de övriga marina förbanden. I huvudsak stödjer de flottan, men verksamheten riktas också mot Amfibiekåren. De enda värnpliktiga som tillhör basbataljonen är båtcheferna och maskinisterna på Ekipagekompaniet i Karlskrona samt insatssoldaterna på Basskyddskompaniet.

FNSU[redigera | redigera wikitext]

FNSU (Forward Naval Support Unit) eller RUhl (Rörlig marin UnderhållsLedning) tillkom 1996 för att stödja marina enheter. Dess huvudort är Karlskrona. FNSU:s uppgifter är bland annat att stödja de marina förbanden med logistik

RUhL är ett av kompanierna i nya Marina Basbataljonen, och är organiserad i tre plutoner med kompaniledning. Dessa är:

 • 1.RUhLpluton (Rörlig marin UnderhållsLedning)
 • 2.RUhLpluton (Rörlig marin UnderhållsLedning)
 • Logistikpluton

Basbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Basbataljonen sköter olika former av bastjänst åt de övriga marina förbanden. Vid övningar eller insatser upprättar FNSU ett basområde där marina enheter på plats kan få stöd med logistik.

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter
 1. ^ Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. sid. 205. ISBN 978-91-631-8699-8 
 2. ^ Sjöcentralen i Härnösand stängd Avläst 29 november 2008

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]