Markstridsskolan (Sverige)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Markstridsskolan.
Markstridsskolan
(MSS)
Markstridsskolan vapen.svg
Vapensköld för Markstridsskolan tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Markstridsskolan
Datum 1999–
Land Sverige
Försvarsgren Armén
Typ Armégemensam
Roll Fack- och funktionsskola
Storlek Skola
Föregångare Stridsskola Nord,
Stridsskola Mitt,
Stridsskola Syd
Del av Mellersta militärområdet (1999–2000),
Högkvarteret (2000–)
Högkvarter Skövde garnison
Förläggningsort Borensberg, Skövde
Övningsplats Prästtomta skjutfält
Motto "Förmåga grundad på kunskap och vilja"
Färger Gult, vitt och svart
              
Marsch "Pansarkamrater" (Green)[1]
Befälhavare
Skolchef Öv Michael Nilsson[2]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Markstridsskolan i Skövde.

Markstridsskolan (MSS), är en truppslagsgemensam fack- och funktionsskola inom svenska armén som verkat sedan 1999. Skolans stab är förlagd i Skövde garnison i Skövde.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Markstridsskolan utbildar, utvecklar och tränar officerare och förband i markstrid enligt de krav som Försvarsmakten ställt upp. Markstridsskolan bildades 1999.[3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Markstridsskolan bildades den 1 januari 1999 genom en sammanslagning av Stridsskola Nord (SSN), Stridsskola Mitt (SSM) och Stridsskola Syd (SSS) vilka i sin tur bildades 1995 och 1996[4] och härstammade från Arméns brigadcentrum (BrigC).

I princip övertog Markstridsskolan förläggningarna från de tre stridsskolorna. Dock med undantag av Umeå, där den verksamheten avvecklades och istället bildades en skoldel i Boden. I Skövde placerades skolans stab, tillsammans med en förbandsträningssektion och en skoldel. Skoldelen i Skövde utgjordes av mekaniserad skolbataljon, Wästgöta bataljon som utgjordes av Laske- och Gudhem kompani. Skolverksamheten i Skövde var inriktad på strid i öppen eller småbruten terräng. Den tidigare Stridsskolan i Kvarn utgjordes av mekaniserad skolbataljon, Grenadjärbataljonen. Skolverksamheten i Kvarn var inriktad på strid i småbruten eller betäckt terräng.

I samband med försvarsbeslutet 2000 kom skolbataljonerna vid Markstridsskolan att överföras den 1 juli 2000 till Skaraborgs regemente (P 4). Då ett flertal vapensystem utgick reducerades skolbataljonen i Kvarn till att omfatta ett förstärkt kompani.[5]

Stridsskola Nord (SSN)[redigera | redigera wikitext]

Stridsskola Nord hade sitt ursprung i Kavalleriets officersvolontärskola vilken bildades 1871 med lokalisering till Ladugårdsgärde i Stockholm. År 1907 flyttade skolan till Umeå garnison där den blev kvar till 1916 då den omlokaliserades till Ränneslätt. I samband med omlokaliseringen byttes namnet till Kavalleriets officersaspirantskola. Då kavalleriet försvann i Eksjö genom försvarsbeslutet 1925 omlokaliserades skolan till Skövde den 10 oktober 1927 och den 28 september 1945 fick den namnet Kavalleriets kadettskola. Den 1 september 1958 omlokaliserades skolan igen, denna gång åter till Umeå, och blev den 1 januari 1962 Kavalleriets kadett- och aspirantskola (KavKAS).

Den 1 juni 1981 omorganiserades skolan till Infanteriets och Kavalleriets officershögskola (Inf/KavOHS). Drygt tio år senare, den 1 juli 1991, fick skolan namnet Infanteriets och Kavalleriets stridsskola (Inf/KAvSS). År 1993 byttes namnet till Stridsskola Nord (SSN) med Umeå som grupperingsort.

När SSN läggs ner 1998, flyttas delar av den till Boden och lokaliseras till Norrbottensbrigaden (MekB 19) från 1999 som MSS Boden. År 2000 blir den en underenhet till Norrbottens regemente (I 19) med namnet Utvecklingsenhet Vinter med uppgift att samordna och utveckla vinterutbildningen med övriga Norrlandsförband. År 2004 skapas Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) under I 19 med ledning och funktionsavdelning i Boden och en utbildningsavdelning i Arvidsjaur med uppgiften att samordna och utveckla Försvarsmaktens vinterförmåga.

Namnhistorik[redigera | redigera wikitext]

Stridsskola Mitt (SSM)[redigera | redigera wikitext]

Stridsskola Mitt hade sitt ursprung i Infanteriskjutskolan och Infanteriets officersvolontärskola

 • Infanteriskjutskolans bildades 1855. I början var skolan förlagd till Marieberg och Drottningholm i Stockholm för att 1871 flytta till Märsta och Rosersbergs slott. 1961 flyttade man till Linköpings garnison och samtidigt bytte man namn till Infanteriets stridsskola (InfSS). 1963 förlades skolan till Kvarn.
 • Infanteriets officersvolontärskola bildades 1871 och förlades till Karlsborg. År 1961 bytte skolan namn till Infanteriets officersaspirantskola. Mellan åren 1927 och 1941 skedde tre omlokaliseringar: år 1927 till Linköping, 1940 till Karlstad och 1942 till Karlberg. År 1947 bytte skolan namn och 1951 omlokaliserades skolan till Ulriksdal. År 1961 bytta skolan namn till Infanteriets kadett- och aspirantskola (InfKAS) samtidigt som den placerades i Halmstad. År 1981 blev skolan Infanteriets officershögskola (InfOHS) och 1994 förlades man åter i Linköping.

År 1995 bildade Infanteriets stridsskola och Infanteriets officershögskola Stridsskola Mitt med Kvarn som grupperingsort.

Stridsskola Syd (SSS)[redigera | redigera wikitext]

 • År 1942 bildades det nya truppslaget pansartruppernas Pansartruppernas officersvolontärskola med lokalisering till Ladugårdsgärde i Stockholm. År 1945 bytte man namn till Pansartruppernas kadettskola och 1946 omlokaliserades skolan till Enköpings garnison. År 1961 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS). Genom att Göta livgarde avvecklades 1980 omlokaliserades skolan 1981 till Skövde garnison, där man samtidigt fick det nya namnet Pansartruppernas officershögskola (POHS).
 • Pansartruppskolan bildades 1944 i Skövde för att 1966 omlokaliseras till Klagstorp. Genom att POHS omlokaliserades till Skövde 1981 slogs de båda skolorna samman och bildade Pansartruppernas stridsskola (PS).

År 1995 omorganiserades Pansartruppernas stridsskola till Stridsskola Syd (SSS) med Skövde som grupperingsort.

Heraldik & traditioner[redigera | redigera wikitext]

År 2011 påbörjade överste Michael Claesson arbetet med att ta fram en fana för Markstridsskolan. Ett förslag som väckte från Markstridsskolan var att man ville ha en fana där den dominerande färgen var svart, detta med bakgrund till att den svarta färgen är dominerande i det heraldiska vapnet. Försvarets traditionsnämnd avslog dock förslaget, med hänvisning att den svarta färgen traditionellt förknippas med ingenjörtrupperna. Och där Göta ingenjörregemente bär en svart fana. Vidare ansåg Försvarets traditionsnämnd att svarta fandukar kan förknippas med 1930-talets fascistiska rörelser.[6] Den 10 februari 2015 var fanan färdig för den traditionsenliga fanspikningsceremonin, där förbandets heraldiska vapen vilade på en svart och gul fanduk. Vid ceremonin närvarande tre tidigare chefer vid Markstridsskolan, brigadgeneral Klas Eksell, brigadgeneral Micael Claesson och överste Ingemar Gustafsson, samt dåvarande chef, överste Gustaf Fahl, tillsammans med ställföreträdande chefen överstelöjtnant Sven Antonsson. Fanspikningen genomfördes på Armémuseum där fanan fästes på fanstången.[7]

Den 19 september 2015 överlämnade kung Carl XVI Gustaf Markstridsskolans nya förbandsfana under en högtidlig ceremoni i Skövde. Fanan har tre färger, svart, vitt och gult. Vilka symboliserar skolans historik från truppslagen infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna.[8][9]

Förbandsvapen[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 1999-01-01–2000-06-30: Öv 1 Jan Bergström
 • 2000-07-01–2003-04-15: Öv Björn Tomtlund
 • 2003-04-16–2006-06-30: Öv Ingemar Gustafsson
 • 2006-07-01–2007-05-13: Öv Göran Mårtensson
 • 2007-05-14–2007-07-31: Övlt Michael Nilsson (Tjf.)
 • 2007-08-01–2010-12-31: Öv Klas Eksell
 • 2011-01-01–2012-05-13: Öv Michael Claesson (avbrott för internationell tjänstgöring)
 • 2012-05-14–2012-08-31: Övlt Sven Antonsson (Tjf.)
 • 2012-09-01–2013-03-31: Öv Ronald Månsson (Tjf.)
 • 2013-04-01–2013-08-31: Övlt Sven Antonsson (Tjf.)
 • 2013-08-16–2015-05-10: Öv Gustaf Fahl [10]
 • 2015-05-11–2015-08-13: Övlt Sven Antonsson (Tjf.) [11]
 • 2015-08-14–2017-08-31: Öv Michael Nilsson [2]
 • 2017-09-01–idag: Öv Stefan Smedman [12]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Markstridsskolan 1999-01-01
Beteckning(ar)
MSS 1999-01-01
Förläggningsort(er), detachement och övningsplats(er)
Skövde garnison (F) 1999-01-01
Borensberg/Kvarns bruk (D) 1999-01-01
Prästtomta skjutfält (Ö) 1999-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 204
 2. ^ [a b] Försvarsmakten (14 augusti 2015). ”Överste Michael Nilsson ny chef för Markstridsskolan”. Pressmeddelande. Läst 16 augusti 2015. Arkiverad från originalet den 24 september 2015.
 3. ^ Nationalencyklopedins artikel om Markstridsskolan
 4. ^ Historisk översikt Infanteri, Kavalleri och Pansartruppernas skolor Avläst 28 januari
 5. ^ ”Markstridsskolans organisation”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 24 maj 2000. https://web.archive.org/web/20000524213335/http://www.mss.mil.se/images/info.htm. Läst 16 november 2015. 
 6. ^ ”Nej till svart fana”. corren.se. http://www.corren.se/nyheter/nej-till-svart-fana-6231487.aspx. Läst 25 september 2015. 
 7. ^ ”Markstridsskolans fanspikningsceremoni på Armémuseum”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/02/markstridsskolans-fanspikningsceremoni-pa-armemuseum/. Läst 25 september 2015. 
 8. ^ ”Kung Carl XVI Gustaf överlämnade Markstridsskolans fana”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/09/kung-carl-xvi-gustaf-overlamnade-markstridsskolans-fana/. Läst 25 september 2015. 
 9. ^ ”Försvarets forum 2015-5”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-5-2015.pdf. Läst 30 juli 2017. 
 10. ^ Försvarsmakten (2013-08-16 Ny chef för Markstridsskolan[död länk] Läst 19 augusti 2013
 11. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 2/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 12. ^ ”Chefsbyte vid Södra skånska regementet P 7”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/08/chefsbyte-vid-sodra-skanska-regementet/. Läst 23 augusti 2017. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok]: en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). sid. 56, 59. Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]