Direkt tillämplighet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med direkt effekt.

Direkt tillämplighet inom europeisk unionsrätt innebär att en rättsakt får omedelbar och enhetlig rättslig effekt inom hela Europeiska unionen när den träder i kraft, utan att medlemsstaterna behöver vidta några genomförandeåtgärder.[1] Direkt tillämplighet är framför allt en kännetecknande egenskap hos unionens förordningar, men även fördrag och vissa beslut kan vara direkt tillämpliga under vissa omständigheter. Detta i motsats till direktiv, som alltid kräver att medlemsstaterna vidtar nationella genomförandeåtgärder för att införliva dem i den nationella lagstiftningen.

Varje direkt tillämplig rättsakt har också fullständig direkt effekt, det vill säga den kan åberopas av enskilda inför en nationell domstol likt en nationell lag. I enlighet med företrädesprincipen äger en direkt tillämplig rättsakt företräde framför eventuella nationella bestämmelser som är oförenliga med den. Medlemsstaterna är förpliktade att undanröja eventuella nationella lagar eller andra författningar som är oförenliga med en direkt tillämplig rättsakt.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.