Dodekagon

Från Wikipedia
Regelbunden dodekagon.

Dodekagon, tolvhörning, är en polygon med tolv hörn. En liksidig och likvinklig dekagon kallas för en regelbunden dodekagon. Den kan skapas genom att först rita en kvadrat, sedan rita en ny kvadrat och vrida den 30 grader, därefter rita en ny kvadrat och vrida den 60 grader, och slutligen sammanbinda de tolv uppkomna hörnen.

Som exempel på oregelbundna tolvhörningar kan nämnas det grekiska korset och det latinska korset.

Regelbunden dodekagon[redigera | redigera wikitext]

I en regelbunden dodekagon har alla sidorna lika längd och alla vinklar är 150°.

Arean av en regelbunden dodekagon med sidan fås av:

Eller om är radien av en omskriven cirkel,

Om är radien av en inskriven cirkel,

Konstruktion[redigera | redigera wikitext]

En regelbunden dodekagon kan konstrueras med passare och rätskiva. Denna animation visar hur det kan göras.

Konstruktion av en dodekagon.