Efesierbrevet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Paulus
Paulus
Paulus
FöddTarsus
SpråkGrekiska, koiné
VerksamFörsta århundradet e Kr


Efesierbrevet är en av skrift i Nya Testamentet, traditionellt betraktad som ett brev av Paulus, skrivet på 60-talet, då Paulus satt fånge i Rom. Brevet brukar därför räknas som ett av fångenskapsbreven. De övriga är Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon.

Författarfrågan[redigera | redigera wikitext]

Brevet börjar och slutar på ett sätt som tycks göra författarfrågan enkel. Skriften inleds med orden: "Från Paulus till den heliga..." Ungefär som Paulus börjar sina brev. Även slutet har flera likheter med Paulus s k huvudbrev, bl a Romarbrevet. Ett närmare studium av brevets innehåll och språkliga utformning gör att det kan ifrågasättas om Paulus är författaren. Bland bibelforskare anses det i allmänhet skrivet omkring år 90-100 och då av en lärjunge till Paulus.[1]

De som har hållningen att Efesierbrevet inte är skrivet av Paulus utan under pseudonym av någon efterföljare, brukar peka på förändringar i teologin. Ett exempel på detta är Ef. 2:15 där det står: "Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred." Att lagen var upphävd hävdar inte Paulus i de oomtvistade breven (till exempel Romarbrevet) utan där menar han att Kristus fullkomnar lagen: "Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen." (Rom. 3:31) Efesierbrevet 2:15 kan dock översättas med "Han har upphävt lagen när det gäller bud och stadgar..." En annan skillnad man brukar betona är att den akuta eskatologin inte finns med i Efesierbrevet så som den gör i Romarbrevet. I Romarbrevet så talar Paulus om frälsningen som något kommande, medan Efesierbrevet talar om frälsningen i dåtid. Man brukar också påpeka att brevet förespråkar en mer hierarkisk församlingssyn "Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek." (Ef. 4:16), "Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten." (Ef. 2:20)

De som menar att Efesierbrevet inte är ett äkta Paulusbrev brukar kalla brevet och de andra omtvistade breven för, deuteropaulinska. Forskarna är dock långt ifrån eniga i frågan om dessa brev är skrivna av Paulus eller ej. Ännu finns ingen konsensus och argument finns på båda sidor. Vissa menar till exempel att de teologiska skillnader vi ser inte är några verkliga skillnader, utan ett uttryck för att Paulus skrev till ett annat sammanhang. Andra menar att det finns teologiska skillnader men att de inte är större än att Paulus helt enkelt har utvecklat och ändrat sin teologi.

Adressaterna[redigera | redigera wikitext]

Brevet var troligen avsett för övriga församlingar i Mindre Asien men sändes först till Efesos genom Tychikos (Ef. 6:21-22). Ordet "Efesos" återfinns endast i vissa av de bevarade handskrifterna. Församlingen i Efesos var grundad av Paulus. Han besökte Efesos helt kort under sin andra missionsresa (Apg. 18:19-21). Under sin tredje missionsresa var han verksam i Efesos i tre år och i Apg. 20:17-38 återfinns Paulus avskedstal till de äldste i församlingen i Efesos. Paulus var då på väg till Jerusalem där han skulle komma att fängslas för att senare föras till Rom varifrån han skrev detta brev.

Några av de teman brevet tar upp är församlingen som Kristi kropp, enheten mellan judar och hedningar i Kristus, Guds frälsningsplan och det kristna livet.

I Efesierbrevet återfinns ett av de viktigaste Bibelställena för protestantismen och i synnerhet den lutherska kyrkogemenskapen: "Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det." (Ef. 2:8)

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Jonsson, Johnny, Efesierbrevet, Stockholm, 2016.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]


Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Johnny Jonsson, Efesierbrevet, 2016 Jonsson, Johnny, sid 304