Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Från Wikipedia
Denna artikel behandlar den nuvarande partigruppen och alla dess föregångare.
Europeiska flaggan Partigrupper i Europaparlamentet
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Förkortning G/EFA
Gruppledare Philippe Lamberts
Terry Reintke
Antal mandat
72 / 705
Grundat 20 juli 1999 i nuvarande form
Politisk ideologi Grön ideologi
Regionalism
Pro-europeisk
Europeiskt parti Europeiska gröna partiet
Europeiska fria alliansen
Webbplats greens-efa.eu

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (De gröna/EFA-gruppen eller G/EFA-gruppen) är en partigrupp i Europaparlamentet bestående av 72 ledamöter från gröna och regionalistiska partier.[1] Gruppen utgörs till största delen av Europeiska gröna partiet (EGP) och är den fjärde största partigruppen i Europaparlamentet sedan valet 2019. Även det regionalistiska partiet Europeiska fria alliansen (EFA) är associerad med gruppen.

I gruppen ingår bland annat ledamöterna från tyska Allians 90/De gröna, franska Europe Écologie, nederländska Grön vänster, svenska Miljöpartiet samt finländska Gröna förbundet. Gruppledare är Philippe Lamberts och Terry Reintke.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Bildande och ombildningar[redigera | redigera wikitext]

Gruppnamn Period
Oberoendes tekniska grupp 17 juli 1979–23 juli 1984
Regnbågsgruppen 24 juli 1984–24 juli 1989
Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 25 juli 1989–18 juli 1994
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 25 juli 1989–19 juli 1999
Europeiska radikala alliansen 19 juli 1994–19 juli 1999
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 20 juli 1999–

G/EFA-gruppen har sina rötter i ”Regnbågsgruppen”, som bildades efter valet 1984. I valet gick de gröna partierna, som hade bildats under 1970-talet i flera europeiska länder, framåt; i Västtyskland erhöll de gröna partierna sju mandat, medan två mandat erhölls i både Belgien och Nederländerna. De gröna ledamöterna var emellertid inte tillräckligt många för att kunna skapa en egen partigrupp. Istället tvingades de att gå samman med ledamöter från andra politiska partier för att skapa den heterogena gruppen ”Regnbågsgruppen”. I praktiken var denna grupp en fortsättning av ”Oberoendes tekniska grupp”, som hade bildats efter valet 1979 av en heterogen blandning av ledamöter.[1]

I valet 1989 gick de gröna partierna kraftigt framåt. Allra störst stöd erhöll de brittiska gröna med sina 14,9 procent av rösterna. Trots detta fick de inga mandat på grund av det brittiska valsystemet. De gröna ledamöterna i Europaparlamentet var ändå tillräckligt många för att kunna bilda en egen partigrupp, ”Gruppen De gröna i Europaparlamentet”. De övriga ledamöterna stannade kvar i ”Regnbågsgruppen i Europaparlamentet”. Den gröna gruppen införde ett system med medordförande, det vill säga två gruppledare som skulle representera båda könen.[1]

Valet 1994 innebar både framgångar och motgångar för de gröna partierna. I Tyskland ökade de gröna kraftigt, medan samtliga mandat i Frankrike och Portugal förlorades. Nya ledamöter tillkom från Irland och Luxemburg, men den gröna gruppen minskade trots allt i antal mandat. Samtidigt ombildades ”Regnbågsgruppen i Europaparlamentet” till ”Europeiska radikala alliansen”. Under 1998 och 1999 spelade den gröna gruppen en central roll i vad som skulle sluta med kommissionen Santers avgång.[1]

Valet 1999 och bildandet av G/EFA-gruppen[redigera | redigera wikitext]

Ett gruppmöte i G/EFA-gruppen 2004.

I valet 1999 gick de gröna partierna åter framåt och nådde sitt dittills bästa valresultat med 38 ledamöter av Europaparlamentet. Efter valet ombildades ”Europeiska radikala alliansen” och ”Gruppen De gröna i Europaparlamentet” till en enda partigrupp, ”Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen”. Under 2002 valdes Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni till gruppledare, vilket stärkte gruppens pro-europeiska inriktning ytterligare. Båda två hade blivit invalda för partier i andra medlemsstater än där de var medborgare, vilket var symboliskt viktigt för gruppens transnationella idégrund. Den 21 februari 2004 bildades Europeiska gröna partiet (EGP) för att förbereda genomförandet av en gemensam valrörelse i valet 2004. I valet vann de gröna 34 mandat medan gruppen i sin helhet vann 42 mandat. Detta innebar en tillbakagång för gruppen och de gröna partierna misslyckades med att erhålla mandat i någon av de tio nya medlemsstater som hade anslutit sig den 1 maj 2004.[1]

Valet 2009 och ”En New Green Deal för Europa”[redigera | redigera wikitext]

Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit var gruppledare för G/EFA-gruppen 2009–2014. Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit var gruppledare för G/EFA-gruppen 2009–2014.
Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit var gruppledare för G/EFA-gruppen 2009–2014.

I mars 2009 antog Europeiska gröna partiet ett politiskt program, ”En New Green Deal för Europa”, inför valet 2009. I valrörelsen drev partiet en kampanj mot ett omval av kommissionsordförande José Manuel Barroso (EPP).[1]

Framgångarna för de gröna partierna ledde till 46 mandat och tillsammans med Europeiska fria alliansen fick partigruppen totalt 55 mandat. De gröna partierna misslyckades dock igen med att vinna mandat i någon av de medlemsstater som hade anslutit sig till unionen under 2004 och 2007.[1] G/EFA-gruppen var den enda av de fyra största partigrupperna som ökade i antal mandat men förblev den fjärde största partigruppen i Europaparlamentet.[2]

Efter valet valdes Daniel Cohn-Bendit och Rebecca Harms till gruppledare.[1] Trots gruppens framgångar misslyckades den med att förhindra omvalet av Barroso som kommissionsordförande. I likhet med kommissionen Barroso I återfanns inga gröna politiker i kommissionen Barroso II.

Valen 2014 och 2019[redigera | redigera wikitext]

Efter valet 2014 valdes Philippe Lamberts till ny gruppledare efter Cohn-Bendit tillsammans med Rebecca Harms.[3] Gruppen motsatte sig tillsättandet av kommissionen Juncker under 2014. I december 2016 ersattes Rebecca Harms av Ska Keller.[4] I valet 2019 ökade gruppen kraftigt i stöd och vann 74 mandat. Både Ska Keller och Philippe Lamberts valdes om som gruppledare för ytterligare en period efter valet 2019.[5] Ska Keller meddelade sin avgång som gruppledare den 14 september 2022.[6][7] Hon ersattes av Terry Reintke.[8]

Parlamentariskt arbete[redigera | redigera wikitext]

G/EFA-gruppen för samman gröna och regionalistiska ledamöter av Europaparlamentet. Gruppens huvudmål är att bygga ett samhälle som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och miljörättvisa, öka friheten inom arbetsvärlden, fördjupa demokratin genom ökad decentralisering och direktdemokrati samt bygga en europeisk union mellan fria folk baserat på subsidiaritetsprincipen och solidaritet.[1] Gruppen är associerad med både Europeiska gröna partiet (EGP) och Europeiska fria alliansen (EFA).

Sammansättning[redigera | redigera wikitext]

Val Historisk mandatfördelning Nuvarande mandatfördelning
1979
11 av 410
   Ledamöter tillhörande partigruppen
1984
20 av 434
1989
43 av 518
1994
42 av 567
1999
47 av 626
2004
42 av 732
2009
55 av 736
2014
50 av 751
2019
74 av 751

G/EFA-gruppen består av 72 ledamöter från 18 medlemsstater. De flesta av ledamöterna kommer från Väst- och Centraleuropa; stödet är betydligt lägre i Östeuropa. Gruppen är den fjärde största i Europaparlamentet.[9] Ledamöter från en och samma medlemsstat bildar en nationell delegation.

Gruppens ledamöter utser ett presidium bestående av nio ledamöter; två gruppledare och sju vice gruppledare. G/EFA-gruppen har två gruppledare eftersom gruppen anser att detta garanterar en balans mellan båda könen. Gruppens stadgar föreskriver att minst hälften av gruppledarna och de vice gruppledarna ska vara kvinnor.

Den första vice gruppledaren tillhör alltid Europeiska fria alliansen. I presidiet ingår även gruppens generalsekreterare och vice generalsekreterare. Gruppens vice talmän i Europaparlamentet deltar också i presidiets arbete.

Inom gruppen utses även samordnare för de olika utskotten i parlamentet. Varje samordnare ansvarar för att samordna gruppens arbete i utskottet.

Parlamentsledamöter[redigera | redigera wikitext]

Medlemsstat Nationellt parti Europeiskt parti Mandat
Belgien Belgien Ecolo EGP 1
Belgien Belgien Grön EGP 2
Danmark Danmark Socialistisk Folkeparti EGP 2
Finland Finland Gröna förbundet EGP 3
Frankrike Frankrike Alliance écologiste indépendante 1
Frankrike Frankrike Europe Écologie EGP 10
Frankrike Frankrike Régions et peuples solidaires EFA 1
Grekland Grekland Partilös ledamot 1
Irland Irland Comhaontas Glas EGP 2
Italien Italien Partilösa ledamöter 3
Litauen Litauen Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 2
Luxemburg Luxemburg Déi Gréng EGP 1
Nederländerna Nederländerna Grön vänster EGP 3
Polen Polen Partilös ledamot 1
Portugal Portugal Pessoas-Animais-Natureza 1
Rumänien Rumänien Partilös ledamot 1
Spanien Spanien Bloque Nacionalista Galego EFA 1
Spanien Spanien Esquerra Republicana de Catalunya EFA 2
Sverige Sverige Miljöpartiet EGP 3
Tjeckien Tjeckien Piratpartiet 3
Tyskland Tyskland Allians 90/De gröna EGP 21
Tyskland Tyskland Die Partei 1
Tyskland Tyskland Ekologiskt-demokratiska partiet 1
Tyskland Tyskland Piratpartiet 1
Tyskland Tyskland Volt Europa 1
Österrike Österrike De gröna EGP 3

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e f g h i] ”Who we are” (på engelska). Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. https://www.greens-efa.eu/en/who-we-are. Läst 15 november 2022. 
  2. ^ ”Barroso faces uneasy ride with new Parliament” (på engelska). EurActiv.com. 8 juni 2009. https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/barroso-faces-uneasy-ride-with-new-parliament/. Läst 15 november 2022. 
  3. ^ ”Greens/EFA group elects new leadership” (på engelska). EUobserver. 11 juni 2014. https://euobserver.com/tickers/124556. Läst 15 november 2022. 
  4. ^ ”New Bureau of the Greens/EFA Group” (på engelska). Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. 13 december 2016. https://www.greens-efa.eu/en/article/press/new-bureau-of-the-greens-efa-group. Läst 15 november 2022. 
  5. ^ ”Greens elect EU parliamentary group leaders” (på engelska). EUobserver. 12 juni 2019. https://euobserver.com/tickers/145132. Läst 15 november 2022. 
  6. ^ ”Ska Keller steps down as president of Greens/EFA group” (på engelska). Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. 15 november 2022. https://www.greens-efa.eu/en/article/press/ska-keller-steps-down-as-president-of-greens-efa-group. Läst 17 september 2022. 
  7. ^ ”Ska Keller resigns as Greens' co-leader in the European Parliament” (på engelska). The Brussels Times. 14 september 2022. https://www.brusselstimes.com/289823/ska-keller-resigns-as-greens-co-leader-in-the-european-parliament. Läst 15 november 2022. 
  8. ^ ”Terry Reintke becomes new Greens/EFA President in European Parliament” (på engelska). The Brussels Times. 14 oktober 2022. https://www.brusselstimes.com/306164/terry-reintke-becomes-new-greens-efa-president-in-european-parliament. Läst 15 november 2022. 
  9. ^ ”Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land”. Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search/table. Läst 7 juli 2019. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.