Guardia di Finanza

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Heraldiskt vapen för Guardia di Finanza.
Stationsskylt för Guardia di Finanza i Sydtyrolen.
En Guardia di Finanza-bil i Rom i juni 2007.
Helikopter från Guardia di Finanza.
Patrullfartyg från Guardia di Finanza.
Fjällräddningsgrupp från Guardia di Finanza vid nationaldagsparaden i Rom 2007
Sjöbevakare från Guardia di Finanza i trupparaddräkt 2007
De gröna baskrarna deltar i nationaldagsparaden i Rom 2007
Finanspoliser i trupparaddräkt 2007.
Finanspolisens polisinspektörs- och kommissarieskola i paraddräkt 2007
Finanspolisens militärhögskola i paraddräkt 2006.

Guardia di Finanza, finanspolisen, är Italiens fiskala och ekonomiska polis med huvudansvar för bekämpande av ekonomisk brottslighet och smuggling (särskilt av narkotika). Den är en militärt organiserad poliskår som är underställd finansministeriet (Ministero dell'economia e delle finanze) och skiljer sig därmed organisatoriskt från Carabinieri som utgör en självständig del av Italiens militära försvarsmakt.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Fiskal polis[redigera | redigera wikitext]

Ekonomisk polis[redigera | redigera wikitext]

Kriminalpolis[redigera | redigera wikitext]

Ordningspolis[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Finanspolisens organisatoriska struktur liknar karabinjärernas, men medan dessa har sin tyngdpunkt på landsbygden och i de största städerna, har Guardia di Finanza sin organisatoriska tyngdpunkt i gräns- och kustområden, vid flygplatser och i de större städerna.

Centralt[redigera | redigera wikitext]

Finanspolisens centrala organisation utgörs av chefen för finanspolisen, ställföreträdande chefen för finanspolisen och finanspolisens generalstab.

Territoriellt[redigera | redigera wikitext]

Finanspolisen indelas territoriellt i fem nivåer.

 • Sex högre regionala kommandon - Comando Interregionale. Ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens militärområden.
 • 20 regionala kommandon - Comando di Regione. Ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens regioner.
 • Provinskommandon - Comando Provinciale. Ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens provinser (län).
 • Bataljons- eller kompanikommandon - Comando di Gruppo o Compagnia. Motsvarar polisdistrikt.
 • Finanspolistationer/posteringar - Tenenze/Stazione/Brigate.

Flyg- och sjöförband[redigera | redigera wikitext]

Under centrala flyg- och sjökommandot - Comando Aeronavale Centrale - lyder finanspolisens flygande och sjögående enheter.

Specialförband[redigera | redigera wikitext]

Under kommandot för specialenheeterna - Comando dei Reparti Speciali - lyder kommandot för skydd av de offentliga finanserna (Comando Tutela della Finanza Pubblica), kommandot för skydd av ekonomin (Comando Tutela dell’Economia) och kommandot för specialförbanden (Comando Unità Speciali).

Till finanspolisen hör en rad specialenheter, till exempel för bergsräddning i alpområdena. Dit hör även finanspolisens nationella insatsstyrka, AT-PI (AntiTerrorismo Pronto Impiego) eller "de gröna baskrarna", bildad 1983 för att bekämpa inhemsk terrorism. Styrkan har även deltagit i internationella operationer i Albanien, Kosovo och Ungern. Den utbildas vid finanspolisens centrum för specialinsatser i Orvieto.

Personal[redigera | redigera wikitext]

Polisassistenter[redigera | redigera wikitext]

Det finns ca 28 000 polisassistenttjänster (inklusive aspiranter) i finanspolisen. Polisaspiranterna rekryteras bland män och kvinnor i åldern 18-26 år, med grundskoleexamen och minst ett års militärtjänst.

Tjänstegrader

 • Allievo Finanziere
 • Finanziere
 • Finanziere Scelto
 • Appuntato
 • Appuntato Scelto

Polisinspektör[redigera | redigera wikitext]

Det finns ca 13 000 polisinspektörstjänster i finanspolisen. Polisinspektörsaspiranterna rekryteras bland polisassistenterna. De utbildas vid finanspolisens polisinspektörs- och kommissarieskola i L’Aquila.

Tjänstegrader

 • Vice Brigadiere
 • Brigadiere
 • Brigadiere Capo

Poliskommissarier[redigera | redigera wikitext]

Det finns ca 23 000 poliskommissarietjänster i finanspolisen. De rekryteras antingen direkt från det civila livet bland män och kvinnor i åldern 18-26 år, med studentexamen eller från polisinspektörer med minst sju års tjänst. De utbildas vid finanspolisens polisinspektörs- och kommissarieskola i L’Aquila eller vid finanspolisens sjöbevakningsskola i Gaeta. Utbildningstiden är två år.

Tjänstegrader

 • Maresciallo
 • Maresciallo Ordinario
 • Maresciallo Capo
 • Maresciallo aiutante
 • Maresciallo aiutante luogotenente

Polischefer[redigera | redigera wikitext]

Det finns ca 3 000 polischefstjänster i finanspolisen. Polischefsaspiranterna rekryteras bland män och kvinnor med studentexamen. De genomgår fem års utbildning vid finanspolisens militärhögskola - Accademia della Guardia di Finanza, i Bergamo och Rom. Efter tre år sker befordran till sottotenente (fänrik), efter fem år avläggs magisterexamen i statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Polischefsaspiranter som skall utbildas till flygförare och fartygschefer rekryteras i särskild ordning och genomgår en specialutbildning.

Polischefsaspiranter som rekryteras bland poliskommissarierna genomgår 9-12 månaders utbildning inan de befordras till sottotenente. Polischefsaspiranter i teknisk-administrativ tjänst rekryteras bland de som avlagt magisterexamen. De genomgår ett års utbildning och blir sedan befordrade till capitano (kapten).

Tjänstegrader

 • Sottotenente
 • Tenente
 • Capitano
 • Maggiore
 • Tenente Colonnello
 • Colonnello
 • Generale di Brigata
 • Generale di Divisione
 • Generale di Corpo d'Armata

Chefen för finanspolisen[redigera | redigera wikitext]

Chef för finanspolisen är alltid en general från armén.

Tjänstegrad

 • Generale di Corpo d'Armata Comandante Generale

Grader i Guardia di Finanza[redigera | redigera wikitext]

Generalspersoner
Rank insignia of generale di corpo d'armata con incarichi speciali of the Guardia di Finanza.svg
Generallöjtnant
(chefen för finanspolisen)
Rank insignia of generale di corpo d'armata comandante in seconda of the Guardia di Finanza.svg
Generallöjtnant
(biträdande chefen för finanspolisen)
Rank insignia of generale di corpo d'armata of the Guardia di Finanza.svg
Generallöjtnant
Rank insignia of generale di divisione of the Guardia di Finanza.svg
Generalmajor
Rank insignia of generale di brigata of the Guardia di Finanza.svg
Brigadgeneral
Regementsofficer
Rank insignia of colonnello of the Guardia di Finanza.svg
Överste
Rank insignia of tenente colonnello of the Guardia di Finanza.svg
Överstelöjtnant
Rank insignia of maggiore of the Guardia di Finanza.svg
Major
Kompaniofficerare
Rank insignia of capitano of the Guardia di Finanza.svg
Kapten
Rank insignia of tenente of the Guardia di Finanza.svg
Löjtnant
Rank insignia of sottotenente of the Guardia di Finanza.svg
Fänrik
Poliskommissarier
Rank insignia of luogotenente of the Guardia di Finanza.svg
Maresciallo aiutante luogotenente
Regementsförvaltare
Rank insignia of maresciallo aiutante of the Guardia di Finanza.svg
Maresciallo aiutante
Regementsförvaltare
Rank insignia of maresciallo capo of the Guardia di Finanza.svg
Maresciallo capo
Regementsförvaltare
Rank insignia of maresciallo ordinario of the Guardia di Finanza.svg
Maresciallo ordinario
Förvaltare
Rank insignia of maresciallo of the Guardia di Finanza.svg
Maresciallo
Förvaltare
Polisinspektörer
Rank insignia of brigadiere capo of the Guardia di Finanza.svg
Brigadiere capo
Fanjunkare
Rank insignia of brigadiere of the Guardia di Finanza.svg
Brigadiere
Förste sergeant
Rank insignia of vice brigadiere of the Guardia di Finanza.svg
Vice brigadiere
Sergeant
Polisassistenter
Rank insignia of appuntato scelto of the Guardia di Finanza.svg
Appuntato scelto
Korpral
Rank insignia of appuntato of the Guardia di Finanza.svg
Appuntato
Korpral
Rank insignia of finanziere scelto of the Guardia di Finanza.svg
Finanziere scelto
Korpral
Rank insignia of finanziere of the Guardia di Finanza.svg
Finanziere
Korpral
Allievi
Aspiranter
Rank insignia of allievo ufficiale of the Guardia di Finanza.svg
Polischefsaspirant
Rank insignia of allievo maresciallo of the Guardia di Finanza.svg
Poliskommissarieaspirant
Rank insignia of allievo sovrintendente of the Guardia di Finanza.svg
Polisinspektörsaspirant

Källa: [1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.
 1. ^ Guardia di Finanza: Uniformi i gradi 2013-06-07.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]