Offentlig förvaltning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Offentlig förvaltning avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska disciplinen.

Offentlig förvaltning i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Om offentlig förvaltning finns föreskrifter i 12 kap Regeringsformen.[1] Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Under regeringen lyder Justitiekanslern, och andra statliga förvaltningsmyndigheter, som inte enligt regeringsformen eller annan lag är myndighet under riksdagen.[2]

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun,[3] men även till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild person.[4]

En advokat som är utsedd till konkursförvaltare utövar förvaltning när han eller hon beslutar om lönegaranti. Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte ansetts behörig att i konkursförvaltarens ställe besluta i fråga om betalning enligt lönegarantilagen enligt beslut av Svea hovrätt i mål Ö 100/93.[5]

Den akademiska disciplinen offentlig förvaltning[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är offentlig förvaltning benämningen på det akademiska ämne som på engelska kallas Public Administration. Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar perspektiv från bland annat statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi och nationalekonomi i studiet av den offentliga sektorns verksamhet och roll i samhället. Ämnet offentlig förvaltning/Public Administration, liksom de näraliggande och i praktiken överlappande ämnena Public Management, Public Policy, Public Governance och Public Law är vanliga utbildnings- och forskningsinriktningar bland europeiska och inte minst amerikanska lärosäten. Förvaltningsutbildningar med olika benämningar erbjuds vid flera av Sveriges universitet. Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har tidigare varit den enda institution i landet som utfärdar kandidat-, master- och doktorsexamen i offentlig förvaltning. Nu kan man även få ut kandidatexamen i offentlig förvaltning på Örebro Universitet och på Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås.

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152#K12
  2. ^ https://lagen.nu/1974:152#K12P1
  3. ^ https://lagen.nu/1974:152#K12P4
  4. ^ https://lagen.nu/1974:152#K12P4S2
  5. ^ https://lagen.nu/dom/rh/1993:27

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Administratörprogrammet, Högskolan i Borås